ข้อมูลที่พัก: แจน คอนโดเทล

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

 • ชื่อโรงแรม : แจน คอนโดเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 102/17 ซอยแสนสุข ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4232 9223-7
 • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย