ข้อมูลที่พัก: ชัยพล

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

  • ชื่อโรงแรม : ชัยพล
  • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 209-11 ถนนหมากแข้ง, อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4222 1913, 0 4222 2144
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย