ข้อมูลที่พัก: เอ็น บี โฮเต็ล

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

 • ชื่อโรงแรม : เอ็น บี โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 626 หมู่ 1 ถ.นิตโย-อุดรสกล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4232 1999
 • จำนวนห้อง : 96 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : marketing@nbhotelthai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย