ข้อมูลที่พัก: อุดร แอร์พอร์ต

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

 • ชื่อโรงแรม : อุดร แอร์พอร์ต
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 650 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 14 หมู่ 1 ถ.อุดรธานี-เลย ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4234 6513-4, 0 4234 6223
 • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : udonairport@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย