ข้อมูลที่พัก: ศรีชัย

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

  • ชื่อโรงแรม : ศรีชัย
  • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 160 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 480-9 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4222 1903, 0 4222 2624
  • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย