ข้อมูลที่พัก: บ้านเชียง

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านเชียง
  • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 8,000 บาท
  • ที่อยู่ : 5 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4232 7911
  • จำนวนห้อง : 149 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@banchianghotel.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย