ข้อมูลที่พัก: ชานเมือง รีสอร์ท

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

  • ชื่อโรงแรม : ชานเมือง รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 302 ถนนอุดรธานี-ขอนแก่น อำเภอเมือง จ.อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4224 3815
  • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย