ข้อมูลที่พัก: เจริญ โฮเต็ล

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

 • ชื่อโรงแรม : เจริญ โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 850 บาท
 • ที่อยู่ : 549 ถ.โพธิ์ศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4224 8155, 0 4224 6121-4
 • จำนวนห้อง : 239 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : charoenhotel@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย