ข้อมูลที่พัก: นภาลัย

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

 • ชื่อโรงแรม : นภาลัย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 572 หมู่ 5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4234 7444-27
 • จำนวนห้อง : 252 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : napalaihotel@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย