ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติคลองตรอน

จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติคลองตรอน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : น้ำปาด อุตรดิตถ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติคลองตรอน หมู่ 3 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5543 6752
 • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : reserve@dnp.go.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย