ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ บ้านหาดสองแคว

จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ บ้านหาดสองแคว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ตรอน อุตรดิตถ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 52 หมู่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5549 6062, 08 4505 4672
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย