ข้อมูลที่พัก: บ้านริมน้ำ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

  • ชื่อโรงแรม : บ้านริมน้ำ
  • สถานที่ : เมือง อุตรดิตถ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 550 บาท
  • ที่อยู่ : 328/14 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5541 2900, 08 1688 0614
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.uttaradithome.com
  • อีเมลล์ : panatkool@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย