ข้อมูลที่พัก: นวรัตน์ โฮมสเตย์

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 • ชื่อโรงแรม : นวรัตน์ โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ลานสัก อุทัยธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 131/1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7003 4571
 • จำนวนห้อง : 1 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย