ข้อมูลที่พัก: พญาไม้ รีสอร์ท

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 • ชื่อโรงแรม : พญาไม้ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุทัยธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 101 หมู่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5657 1767, 08 1674 1992
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.payamairesort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย