ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ห้วยขาแข้ง เชษฐศิลป์ แอนด์ คอนเวนชั่น

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ห้วยขาแข้ง เชษฐศิลป์ แอนด์ คอนเวนชั่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุทัยธานี
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 750 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 26 ถ.พหลโยธิน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5652 4833-5, 0 5651 1263
 • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย