ข้อมูลที่พัก: ห้วยป่าปก รีสอร์ท

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 • ชื่อโรงแรม : ห้วยป่าปก รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านไร่ อุทัยธานี
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,200 - 5,200 บาท
 • ที่อยู่ : 149 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5659 6001, 0 5659 6151
 • จำนวนห้อง : 98 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.huayparpok.com
 • อีเมลล์ : banna_por@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย