ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อมรสุข 1

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อมรสุข 1
  • สถานที่ : เมือง อุทัยธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 71/23 ถ.รักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5652 4339, 0 5651 1693
  • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย