ข้อมูลที่พัก: อวตาร มิราเคิล

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 • ชื่อโรงแรม : อวตาร มิราเคิล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านไร่ อุทัยธานี
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 4,500 - 15,000 บาท
 • ที่อยู่ : 454 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5659 6164, 0 2513 6171
 • จำนวนห้อง : 64 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.avataarange.com
 • อีเมลล์ : sales@avatarsuites.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย