ข้อมูลที่พัก: อุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 • ชื่อโรงแรม : อุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุทัยธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,700 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 8 หมู่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5698 0044, 08 1886 5793
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.uthairiverlake.com
 • อีเมลล์ : tew_etae@uthairiverlake.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย