ข้อมูลที่พัก: ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท

จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

  • ชื่อโรงแรม : ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท
  • สถานที่ : บ้านไร่ อุทัยธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 756 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 102 หมู่ 8 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1867 4967, 08 1808 7712 , 08 1973 1213, 08 1330 3260
  • จำนวนห้อง : 70 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.countryhomeresort.com
  • อีเมลล์ : hkk_cth@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย