ข้อมูลที่พัก: ยศนคร

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

  • ชื่อโรงแรม : ยศนคร
  • สถานที่ : เมือง ยโสธร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 220 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 143 ถนนอุทัยรามฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4571 1481 , 0 4571 2662
  • จำนวนห้อง : 66 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย