ข้อมูลที่พัก: คุ้มบัวคำรีสอร์ท

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

  • ชื่อโรงแรม : คุ้มบัวคำรีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ยโสธร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 550 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4572 4674-5
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย