ข้อมูลที่พัก: โรงแรม 29 บังกาโล

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม 29 บังกาโล
  • สถานที่ : เมือง ยโสธร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 74 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4571 1341
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย