ข้อมูลที่พัก: เพ็ญตะวัน รีสอร์ท

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

  • ชื่อโรงแรม : เพ็ญตะวัน รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ยโสธร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 550 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 924 0235
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย