วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

ชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
ชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

ดูข้อมูลวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 9 พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง คณะสงฆ์วัดป่าโมกวรวิหาร และประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระบรมรูปพระองค์ท่านไว้เป็นที่สักการบูชา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2549 สถานที่เททองหล่อ หลังพระอุโบสถวัดป่าโมกวรวิหาร สมัยพระราชสุธรรมาภรณ์ (วิวัฒน์ ฐิตเปโม) เป็นเจ้าอาวาส ภาพจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม


จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร : วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทองชื่อภาพ:วัดป่าโมกวรวิหาร: วัดป่าโมกวรวิหาร
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว