น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

ชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
ชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

ดูข้อมูลน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

เกิด มีแรงดันแล้วไหลขึ้นสู่เบื้องบนด้วยแรงลอยตัวตามรอยแตกและรอยเลื่อนของหิน ขึ้นมายังผิวดิน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติของน้ำพุร้อน  ภาพโดย  เขาพนม  


จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางชื่อภาพ:น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว