Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ขุนช่างเคี่ยน

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ:ซากุระดอย: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:นางพญาเสือโคร่ง: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ซากุระดอย: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ดอกซากุระดอย: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ดอกนางพญาเสือโคร่ง: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:โลกนี้สีชมพู: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อภาพ:ขุนช่างเคี่ยน: ขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่

ดงดอกซากุระดอย ขุนช่างเคี่ยน ดอยนี้สีชมพู
ซากุระดอย หรือนางพญาเสือโคร่ง ( Prunus  cerasoides  D.  Don ) เป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ในพื้นที่สูงทางตอนใต้ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน ในประเทศไทยพบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล  1,000-2,000   เมตร เช่น บนดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว ฯลฯ

ต้นนางพญาเสือโคร่ง เป็นต้นไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นซากุระของประเทศญี่ปุ่น คือวงศ์กุหลาบ (Rosaceae) โดยต้นนางพญาเสือโคร่งจัดอยู่ในสกุล Prunus เช่นเดียวกับต้นเชอร์รี่ แอปริคอท พลัม และท้อ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นในสภาพอากาศที่หนาวเย็น เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงประมาณ 10-15 เมตร ดอก สีขาว  ชมพู ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร ระยะเวลาออกดอก  ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์

ต้นนางพญาเสือโคร่งมักพบขึ้นอยู่ตามไหล่เขาหรือสันเขาในพื้นที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น ช่วงเวลาก่อนที่ต้นนางพญาเสือโคร่งจะออกดอกนั้นดูราวกับต้นไม้แห้งตาย เพราะจะสลัดใบทิ้งจนหมด เหลือเพียงกิ่งเปล่าๆ แต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะผลิดอกสีชมพูอ่อนหวานสดใสออกมาให้เราได้ชื่นชมกัน ยิ่งเมื่ออยู่รวมกันหลายๆ ต้นเข้า ก็จะดูราวกับดอยทั้งดอยกลายเป็นสีชมพูน่าประทับใจยิ่งนัก

สำหรับสถานที่ที่สามารถไปชมซากุระเมืองไทยได้นั้นจะอยู่ทางภาคเหนือซึ่งมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน เช่น ดอยวาวี ดอยช้าง ดอยแม่สลอง ในจังหวัดเชียงราย ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน  และหมู่บ้านชาวม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน เป็นแหล่งที่มีต้นนางพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มาก ทั้งตามข้างทางถึงในหมู่บ้าน และยังเป็นแหล่งชม ดอกซากุระดอย ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด เพิ่งมีชื่อเสียงเมื่อไม่นานนัก อาจจะเป็นเพราะเส้นทางช่วงจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถึงขุนช่างเคี่ยน ค่อนข้างแคบ และเลียบไหล่เขา รถนำเที่ยวขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้ นักท่องเที่ยวที่เข้าถึงจึงเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเองกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะดงดอกซากุระดอย ที่ขุนช่างเคี่ยนมีความสวยงามไม่แพ้ใคร

ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ใน เส้นทางเดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย สถานีเกษตรที่สูง ขุนช่างเคี่ยนเป็นหนึ่งใน สถานี เกษตรฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับ เมล็ด พันธุ์กาแฟ ไม้ผลเมืองหนาว เช่น ท้อ พลับ บ๊วย พลัม เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีต้นนางพญาเสือโคร่งสะพรั่งไปทั่วทั้งสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ทำให้เต็มไปด้วยสีชมพูของต้นนางพญาเสือโคร่งทั้งหุบเขา

การเดินทางไปยังขุนช่างเคี่ยน

อยู่ทางทิศเหนือของยอดดอยปุย ห่างจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 32 กิโลเมตรตามเส้นทางสายเชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ ลักษณะถนนจากเมืองเชียงใหม่ถึงพระตำหนักฯ ลาดยางเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นเป็นถนนโรยกรวดขนาดเล็กจากพระตำหนักไปถึงยอดดอยปุยอีกประมาณ 4 กิโลเมตร และเป็นถนนดินที่มีผิวทางค่อนข้างชำรุดจากยอดดอยปุยไปทางหมู่บ้านม้งขุนช่าง เคี่ยนอีกประมาณ 4 กิโลเมตร

กิจกรรมที่น่าสนใจในขุนช่างเคี่ยน

  • ชมดงดอกซากุระดอย หรือดอกนางพญาเสือโคร่ง
  • ศึกษาการดำเนินงานของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน
  • แคมป์ปิ้ง รับลมหนาว

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในขุนช่างเคี่ยน

หมู่บ้านชาวม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวขุนช่างเคี่ยน

เดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

สถานีวิจัยฯ จัดบ้านพักทรงเอเฟรมไว้ทั้งสิ้น 3 หลัง สามารถพักอาศัยได้เป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 15 คน ภายในเป็นห้องกว้างสำหรับพักรวม มี 2 ชั้น ชั้นบนสามารถจุคนได้ประมาณ 4-6 คน ส่วนชั้นล่างจุได้ประมาณ 8-12 คน มีที่นอน หมอนและผ้าห่ม ห้องน้ำ-สุขา อยู่ภายใน มีห้องครัว สำหรับจัดเตรียม อาหารขนาดเล็ก พร้อมเตาแก๊ส และ อุปกรณ์หุงต้มที่จำเป็น ในฤดูหนาว สามารถจุดเตาผิงภายใน เพื่อสร้างความ อบอุ่นได้ ในระหว่างพักอาศัย ผู้พักอาศัย สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบสถานี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ติดต่อที่พักและชำระเงินได้ที่ โทร. 0 5394 4053 หรือ 0 5322 2014 ก่อนวันเข้าพักอาศัย

โรงแรมในจังหวัด เชียงใหม่

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>
Akacasa Le Petite Hotel Akacasa Le Petite Hotel 3.53.5 2,125
1 นิมมานแกลเลอรี โฮเต็ล 1 Nimman Gallery Hotel 22 1,800
137 พิลลาร์เฮาส์ 137 Pillars House 55 8,599
7 เซ็นจูรี่ 7 Century House 22 150
9W บูติก สตูดิโอ 9W Boutique Studio 3.53.5 1,287
กระต่ายหมายจันทร์ Kataimaijant 22 699
กรินทิพย์ วิลเลจ Karinthip Village 33 1,500
กรีน โอเอซิส Green Oasis 11 300
กรีนเลค รีสอร์ท Green Lake Resort 33 920
กฤษดาดอยเชียงใหม่ Krisdadoi Hotel Chiang Mai 3.53.5 1,400
กษรินคอร์ต Kasarin Court 2.52.5 300
กองแก้ว เฮือนคำ Gong Kaew Huen Kum 22 680
กอดเชียงใหม่ Gord Chiangmai 33 990
กังสดาล รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์ฟอลล์ Kangsadarn Resort & Waterfall 33 2,000
กัสโต เฮาส์ Gusto House 22 560
กาลาโต้ คอฟฟี่ โฮสเต็ล Galato Coffee Hostel 2.52.5 500
กาแล เกสท์เฮ้าส์ Galare Guest House 22 850
กาแลทองทาวเวอร์ Galare Thong Tower 33 704
กาแลไนท์บาซาร์เกสท์เฮ้าส์ Kalare Night Bazaar Guesthouse 22 500
กีกี้เฮาส์ Kikie's House 22 300
เกรซ บูติค เฮ้าส์ Grace Boutique House 2.52.5 450
เกสต์เฮ้าส์ เลียมส์ สวนดอกไม้ Guesthouse Liam's Suan Dok Mai 33 950
เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท Kao Mai Lanna Resort 33 1,995
โกลเด้นท์ คิวพิดส์ โฮเต็ล Golden Cupids Hotel 33 1,900
ข่วงสิงห์ เรสซิเด้นซ์ เชียงใหม่ Khuang Singh Residence Chiang Mai 33 550
ขุนแม่กกธารา รีสอร์ท Khun Maekok Tara Resort 33 600
เขมาภิรา Khemapira Beds & Breakfast 33 1,500
คชสีห์ธานี Kodchasri Thani Hotel 44 4,050
คลับวันเซเว่นเกย์โฮเต็ล เชียงใหม่ Club One Seven Gay Hotel Chiang Mai 33 1,800
คัมเชียงใหม่ล้านนาบูทีคเฮาส์ Come Chiangmai Lanna Boutique House 3.53.5 900
คัมออนเพลส Come On Place 22 1,200
คำปัน เกสท์เฮาส์ Cumpun Guesthouse 11 280
คิมเฮาส์ เกสท์เฮาส์ Kim House Guest House 22 500
คีรีธารา เมาน์เทน แอนด์ เลคไซด์ บูติค รีสอร์ท Kiree Thara Mountain & Lake Side Boutique Resort 44 2,075
คุ้มภูคำโฮเต็ล Khum Phucome Hotel 33 1,250
เค เฮาส์ อพาร์ตเมนท์ K House Apartment 3.53.5 799
โคโค่ พาล์ม อินน์ Koko Palm Inn 1.51.5 890
จวนคำ เกสต์เฮ้าส์ Juan Cume Guesthouse 1.51.5 332
จัสมิน ฮิลล์ ลอดจ์ Jasmine Hills Lodge 33 2,050
จี2 บูติคโฮเต็ล G2 Boutique Hotel 44 2,000
จูเนียร์ เกสท์เฮาส์ Junior Guesthouse 22 300
เจนเฮาส์ Jane's House 22 900
เจแอล แจ็คกี้ โชว์ JL Jacky Show Home Stay 44 1,500
แจ่งเมือง บูติค เฮาส์ Jangmuang Boutique House 22 1,200
แจ่งศรีภูมิเฮาส์ Jang Sripoom House 2.52.5 500
ชนากานต์ แมนชั่น Chanakan Mansion 33 700
ชนาเพลส Chana Place 11 390
ชมศิรา ไพรเวท วิลล่า Chomsira Private Villa 2.52.5 7,499
ชั้น ๑ คาเฟ่ แอน เบ๊ดส์ Chan-neung Cafe&beds 11 0
ช้างไทย เฮ้าส์ Chang Thai House 33 1,000
ชางมอย เฮาส์ Changmoi House 33 796
ชาโตว์ เชียงใหม่ โฮเต็ล แอนด์ อพาร์ทเมนท์ Chateau Chiangmai Hotel & Apartment 33 663
ชาร์โคล เฮ้าส์ แอนด์ โคซี่ โฮเต็ล Charcoa House & Cozy Hotel 33 1,560
ชีวารักษ์ รีสอร์ท Shivaraks Resort 33 4,500
ชีวี วนา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา Shewe Wana Boutique Resort & Spa 33 2,500
ชีวี วนา สวีท รีสอร์ท Shewe Wana Suite Resort 44 3,996
เชียงคำหลวงรีสอร์ท Chiangkham Luang Resort 44 2,499
เชียงดาว เรนโบว์ เกสท์เฮาส์ Chiang Dao Rainbow Guesthouse 22 380
เชียงดาว ฮัท Chiang Dao Hut 22 400
เชียงมานเรสซิเดนซ์ Chiang Maan Residence 22 1,050
เชียงใหม่ กมลาศเกสต์เฮาส์ Chiang Mai Kamalas Guest House 22 600
เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center 44 1,500
เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี รีสอร์ท Chiang Mai Night Safari Resort 33 1,800
เชียงใหม่ บุปผาธารา โฮเต็ล Chiangmai Bupatara Hotel 22 850
เชียงใหม่ บูทิค เฮ้าส์ Chiangmai Boutique House 33 950
เชียงใหม่ แบ็คแพ็ก เฮ้าส์ Chiangmai Backpack House 22 660
เชียงใหม่ ริเวอร์เฮ้าส์ Chiang Mai River House 11 800
เชียงใหม่ ลอดจ์ Chiangmai Lodge 33 650
เชียงใหม่ วี เรสซิเดนซ์ Chiangmai V-residence 3.53.5 890
เชียงใหม่ เฮ้าส์ฟอร์ดรีมเมอร์ Chiang Mai House for Dreamer 22 555
เชียงใหม่ซัมเมอร์รีสอร์ท Chiang Mai Summer Resort 33 2,400
เชียงใหม่แมนชั่น Chiang Mai Mansion 1.51.5 600
เชียงใหม่วิลล่า Chiangmai Villa 33 2,500
เชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนชัวรอลรีสอร์ท Chiangmai Inthanon Golf and Natural Resort 44 1,875
เชียงใหม่อินน์เกสท์เฮาส์ Chiangmai Inn Guesthouse 1.51.5 200
ซันไชน์ เฮาส์ Sunshine House 33 490
ซิกซ์ตี้ เฮาส์ Sixty House 22 380
ซิตี้เกสท์เฮาส์ City Guest House 22 600
ซีเอ็ม อพาร์ตเมนท์ CM Apartment 22 950
เซ็นทรัล เกสท์เฮ้าส์ Central Guesthouse 22 650
เซนทาราคุ้มพระยารีสอร์ทแอนด์สปาเซนทาราบูติกคอลเลค Centara Khum Phaya Resort & Spa, Centara Boutique Collection 44 1,506
เซนศาลา รีสอร์ท Zensala Resort 3.53.5 2,500
เซพ เชียงใหม่ Sep Chiang Mai 2.52.5 2,500
เซฟเฮาส์ คอร์ท Safe House Court 1.51.5 350
เซม เซม เกสท์เฮาส์ Same Same Guest House 11 250
เซเว่นเซนเซสเกสท์เฮาส์ Seven Senses Guesthouse 33 1,365
โซลเมทส์ รีทรีท Soulmates Retreat 3.53.5 2,800
โซโฮ เกสท์เฮาส์ Soho Guest House 33 1,200
โซโฮสเทล So Hostel 1.51.5 1,039
ณ ธารา เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนซ์ Natara Exclusive Residences 44 2,500
ณรัลฌา Naruncha 22 300
ดรีมคอร์จท์ ทรีเฮ้าส์ Dreamcaught Tree Houses 33 900
ดวงกมลเพลซ Duangkamon Place 22 600
ดอยคำ รีสอร์ท Doi Kham Resort 33 1,100
ดิ อธิษฐาน The Athitan Hotel 44 3,200
ดิ เอ็มไพร์ เรสซิเดนซ์ นิมมานฯ The Empire Residence Nimman 44 1,400
ดิ โอเรียลทัล วิลเลจ The Oriental Village 33 1,300
ดิอมตะ ลานนา เชียงใหม่ The Amata Lanna Chiangmai 33 2,275
ดีเอชซี รีสอร์ท DHC Resort 44 1,200
เดอ จัสมิน เชียงใหม่ โฮเต็ล De Jasmine Chiang Mai Hotel 33 990
เดอะ แกรนด์ ณภัทร เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ The Grand Napat Serviced Apartment 33 1,530
เดอะ เชียงใหม่ เนส เกสท์เฮ้าส์ The Chiangmai Nest Guesthouse 11 600
เดอะ โดม เรสซิเดนซ์ The Dome Residence 33 800
เดอะ บลิส เชียงใหม่ The Bliss Chiang Mai Hotel 33 800
เดอะ ปูคา บูติค รีสอร์ท The Puka Boutique Resort 44 2,376
เดอะ ผับ แบ็คแพ็คเกอร์ The Pub Backpacker 11 180
เดอะ ฟอเรสท์ รีสอร์ท The Forest Resort 33 900
เดอะ รอยัล เกสท์เฮาส์ The Royal Guest House 22 300
เดอะ รอยัล ชิลตัน รีสอร์ท The Royal Shilton Resort 3.53.5 1,500
เดอะ รอยัล ชิลตัน เรสซิเดนซ์ The Royal Shilton Residence 33 500
เดอะ เรด ไฮบิสกัส เกสท์เฮ้าส์ The Red Hibiscus Guesthouse 2.52.5 700
เดอะ โร้ด วิว The Road View Hotel 22 700
เดอะแกรนด์วิภานันท์เรสซิเดนซ์ The Grand Wipanan Residence 33 1,400
เดอะเชดี เชียงใหม่ The Chedi Chiang Mai Hotel 55 6,576
เดอะเทวนตี้ลอดจ์ The Twenty Lodge 3.53.5 2,000
เดอะเนสท์เชียงใหม่ The Nest Hotel Chiangmai 33 1,200
เดอะไวส์เฮาส์ The Wisehouse 2.52.5 340
เดอะสคัลป์เจอร์โฮสเทล The Sculpture Hostel 1.51.5 800
เดอะสปารีสอร์ทเชียงใหม่ The Spa Resort Chiang Mai 44 1,580
โดซี่เฮ้าส์ Dozy House 2.52.5 850
ไดม่อนด์เพลซ Diamond Place 22 560
ต้นฮัก เกสท์เฮาส์ Ton Hug Guest House 11 400
ตรีฆ้อง เรสิเดนซ์ Trigong Residence 33 700
ตาดปลาแคมป์ ฮีลลิง รีทรีท Tadplacamp Healing Retreat 44 4,275
เต๋า การ์เด้น เฮลธ์ สปาแอนด์รีสอร์ท Tao Garden Health Spa & Resort 3.53.5 5,799
ไตรทศ เรสซิเดนซ์ Traidhos Residence 33 1,300
ทรายทอง เกสท์เฮ้าส์ Saithong Guest House 22 750
ทริปเปิล ปาล์มส์ เฮาส์ Triple Palms House 33 850
ทรี เรสซิเดนซ์ Tree Residence 1.51.5 450
ทัชสตาร์ รีสอร์ท Touch Star Resort 33 1,450
ท่าแพ บูติค เฮาส์ Thapae Boutique House 33 950
ท่าแพ เพลส โฮเต็ล Tapae Place Hotel 33 600
ท่าแพการ์เดน เกสต์เฮาส์ Thaphae Garden Guesthouse 33 500
ท่าศาลารีสอร์ท Tazala Resort 33 800
ทีเจอาร์ บูติค เฮาส์ TJR Boutique House 33 950
ทีชเชอร์เกสท์เฮาส์ บายเอสคิวบ์ Teachers Guesthouse by S-Cubed 22 400
ทีรูมเกสท์เฮาส์ T - Room Guesthouse 22 400
ทีอาร์เรสซิเดนซ์ TR Residence 22 680
เทรคเกอร์แคมป์ Trekker Camp 22 250
เทียนนา การ์เดน วิลเลจ Tianna Garden Village 33 1,400
ไทยแลนด์วาว เกสท์เฮาส์ Thailandwow Guest House 1.51.5 400
ไทรีสอร์ท Tai Resort 2.52.5 800
ธนาโฮเต็ลแอนด์เกสท์เฮาส์ Thana Hotel & Guesthouse 22 900
ธารนที บูติคโฮเต็ล Thannatee Boutique Hotel 33 2,900
ธารา เกสต์เฮ้าส์ Tara Guest House 11 350
ธาราบุรีรีสอร์ท Taraburi Resort 44 1,300
ธารารมณ์ บัดเจ็ต โฮเต็ล Tararom Budget Hotel 33 450
ธุลีฟ้า เฮลท์ รีสอร์ท Thuleefa Health Resort 33 2,500
นที เพลส Natee Place 22 390
นฤตยะ รีสอร์ทแอนด์สปา Narittaya Resort and Spa 44 2,200
นอร์ท สตาร์ เกสท์เฮาส์ North Star Guest House 11 250
นอร์ธ แลนด์ เฮ้าส์ North Land House 22 400
นารียา Nareeya resort 2.52.5 2,500
นิมมาน ไหม ดีไซน์ โฮเต็ล Nimman Mai Design Hotel 44 1,584
นีโอคอร์ต Hotel Neo Court 1.51.5 350
เนลล์ ทารารีสอร์ท Neil Tara Resort 3.53.5 1,300
แนท เลน บูติค เกสท์เฮ้าส์ Nat Len Boutique Guest House 1.51.5 450
ไนซ์ มัม ลอดจ์ Nice Mum Lodge 22 800
ไนท์ บาซ่าร์ เพลส Night Bazaar Place 33 700
บริแทนเนีย เกสท์เฮ้าส์ Britannia Guest House 11 500
บอร์น 2 สลีป โฮเต็ล Born 2 Sleep Hotel 22 1,199
บันชุน โฮสเทล Bunchun Hostel 11 400
บัวศ-รี รีสอร์ท BuaSaree Resort 33 1,800
บ้าน นัดคุณ Baan Nud Kun 1.51.5 580
บ้าน ปาร์ค อินน์ Bann Park Inn 22 580
บ้าน ไร่ลานนา รีสอร์ท Baan Rai Lanna Resort 3.53.5 1,170
บ้านแก้วเกสท์เฮาส์ Baankaew Guesthouse 33 800
บ้านแก้วตา Baan Kaewta 2.52.5 425
บ้านแก้วมังกร Baan Kaew Mongkorn 2.52.5 500
บ้านของเราเกสท์เฮาส์ Ban Kong Rao Guesthouse 22 800
บ้านคันนา คันทรี รีสอร์ท Baan Canna Country Resort 44 2,800
บ้านคุณ เชียงใหม่ BaanKhunchiangmai Hotel 22 790
บ้านจันทร์ส่องแสงโฮมสเตย์ Ban Chunsongsang Home Stay 2.52.5 650
บ้านจันไท Baan Janthai 2.52.5 1,350
บ้านชนต์ปกรณ์ Baan Chonpakorn 33 799
บ้านถลาง แอท เชียงใหม่ Baan Thalang @Chiangmai 2.52.5 850
บ้านทรงจำโฮมสเตย์ Baan SongJum Homestay 22 550
บ้านทองหลวง บูติคโฮเทล Baan Thong Luang Boutique Hotel 33 690
บ้านไทย รีสอร์ท แอนด์ สปา Baan Thai Resort and Spa 33 481
บ้านบูลูเกสท์เฮ้าส์ BaanBooLOo Guesthouse 44 3,999
บ้านปงลอดจ์ Baanpong Lodge 33 1,200
บ้านปิ่นมงคล Baanpinmongkol 22 350
บ้านพวงเพชร Baan Puang Petch 33 585
บ้านพอดี เกสท์เฮาส์ Baanpordee Guesthouse 1.51.5 795
บ้านพิม เกสท์เฮาส์ Baan Pim 22 500
บ้านฟ้ามุ่ย Baan Famui 2.52.5 1,500
บ้านไร่ถิ่นไทยงาม อีโค ลอดจ์ Ban Rai Tin Thai Ngarm Eco Lodge 2.52.5 1,200
บ้านไร่อิงดอย @ ทุ่งดอกกระเจียว Baanrai Ingdoi @ Siam Tulip 3.53.5 1,200
บ้านเล็ก โฮมสเตย์ Baanlek Home Stay 22 950
บ้านวินรดา Baan WinRada 44 1,500
บ้านเวียง เกสท์เฮาส์ Banwiang Guest House 22 400
บ้านศรีพยงค์ Baan Sripayong 22 500
บ้านศรีมงคล แมนชั่น Baan Srimongkol Mansion 22 400
บ้านสบาย วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา Ban Sabai Village Resort & Spa 44 2,300
บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท Bansuan Thanormpat Resort 1.51.5 700
บ้านสุขสันต์เกสท์เฮาส์ Baan Suksan Guesthouse 22 700
บ้านสุโขสโมสร Baan Sukhosamorsorn 22 600
บ้านหมอนอุ่น Baan Hmon-Oon 33 1,300
บ้านหมีอุ่น Baan Mee Oon 22 499
บ้านอยู่สบายบูทีคเฮาส์ Baan U Sabai Boutique House 3.53.5 2,300
บ้านอาคีลา โฮมสเตย์ Ban Akeela Homestay 33 1,200
บ้านอ้ายหล้า เกสท์เฮาส์ Banilah Guesthouse 33 600
บี2 รีสอร์ท B2 Resort 2.52.5 399
บีเค เกสท์เฮาส์ B.K.Guest House 1.51.5 700
บีทู กรีน B2 Green 2.52.5 490
บีทู ทิพเนตร B2 Thippanate 22 490
บีทู นิมมาน B2 Nimman 22 380
บีทู พรีเมียร์ เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา B2 Premier Chiang Mai Resort & Spa 44 800
บีทู มหิดล B2 Mahidol 2.52.5 440
บีทู อายตนะ พรีเมียร์รีสอร์ท B2 Ayatana Premier Resort 44 1,176
บีพี เชียงใหม่ซิตี้โฮเต็ล BP Chiang Mai City Hotel 33 725
บุษบา เบด เชียงใหม่ Bussaba Bed Chiang Mai 33 945
บุหงามันตรารีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ Bungamantra Resort & Spa Chiangmai 44 1,440
บุหลันบุรีเชียงใหม่รีสอร์ท Bulun Buri Chiang Mai Resort 33 730
บูมมี เกสท์ เฮ้าส์ Boonmee Guest House 22 706
บูรีลาไสย์ฮอตสปริงรีสอร์ทแอนด์สปา Burilasai Hot Spring Resort and Spa 3.53.5 1,350
เบด แอนด์ เทอเรซ เกสท์เฮาส์ Bed and Terrace Guesthouse 33 450
เบน เกสท์เฮาส์ แอนด์ เรสเทอรองต์ Ben Guesthouse & Restaurant 11 250
เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท Belle Villa Resort 33 2,000
แบมบู ไวท์เฮาส์ แอท นิมมาน 13 Bamboo White House at Nimman 13 22 749
แบมบูคันทรีลอดจ์ Bamboo Country Lodge 1.51.5 990
โบง ซา วา Bon Ca Va 22 650
โบตานิค รีสอร์ท Botanic Resort 2.52.5 1,000
ใบเตย เรสซิเดนท์ Baitoey Resident 2.52.5 390
ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท Panviman Chiangmai Spa Resort 4.54.5 3,240
ปาแป๋ 32 กม. คอฟฟี่ฮิลล์ แอนด์ รีสอร์ท Papae 32 Km. Coffee Hill & Resort 3.53.5 4,200
ปาย 91.5 รีสอร์ท Pai 91.5 Resort 33 550
ปาล์ม สปริงส์ โฮเต็ล แอนด์ ซิตี้ รีสอร์ท Palm Springs Hotel and City Resort 33 1,050
ปาล์มสปาวิลเลจรีสอร์ท Palm Spa Village Resort 44 1,680
ปิง นครา บูติค โฮเต็ล แอนด์ สปา Ping Nakara Boutique Hotel and Spa 55 5,899
ปุรีปัน เบบี้ แกรนด์ บูติค โฮเต็ล Puripunn Baby Grand Boutique Hotel 55 4,700
เปปเปอร์ เฮาส์ Pepper House 22 390
โป่งแยงฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท Pong Yang Farms and Resort 3.53.5 1,500
พันธุ์มาลีโฮม Pann Malee Home 2.52.5 800
พิงภูเพลส Ping Phu Place 33 1,100
เพ็ญบุรี แอท นิมมาน 17 Penburi @ Nimman 17 22 550
แพทส์ กลางเวียง บูทิค เกสท์เฮ้าส์ Pat's Klangviang Boutique Guesthouse 3.53.5 1,450
ฟรานจิพานี่ เซอร์วิส เรสซิเดนท์ Frangipani Service Residences 44 2,782
ฟลอรา เฮ้าส์ Flora House 22 1,000
ฟ่อนคำ วิลเลจ รีสอร์ท Fondcome Village Resort 33 980
ฟอร์เวิร์ด เฮ้าส์ FWD House 1.51.5 220
ฟ้าไทยเกสท์เฮาส์ Pha-Thai Guest House 22 1,200
ฟ้าฮ่าม ลอดจ์ Faham Lodge 22 450
ฟูราม่า เชียงใหม่ Furama Chiang Mai 44 1,500
แฟมิลี่ บูติค โฮม&ทราเวล Family Boutique Home & Travel 22 1,030
แฟมิลี่&เฟรนด์ เกสต์เฮ้าส์ Family & Friends Guest House 11 700
โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ Four Seasons Resort Chiang Mai 55 20,079
โฟร์ซีซั่นเรซิเดนซ์ แอทเชียงใหม่ Four Seasons Residence at Chiang Mai 55 67,388
ภัทธาราเพลส Pattara Place 33 990
ภูจาญา มินิ รีสอร์ท Phu Jaya Mini Resort 2.52.5 1,600
ภูมณี โฮม โฮเต็ล Phumanee Home Hotel 33 650
ภูริ พิมาน เชียง ใหม่ Puri Piman Chiang Mai 33 840
ม้งเกสท์เฮาส์ เบดแอนด์เบรคฟาสต์ Mong Guesthouse Bed and Breakfast 33 790
ม้งฮิลทริบ ลอดจ์ Hmong Hilltribe Lodge 33 1,925
มนตรา แฮ้ปปี้เฮ้าส์ Montrara Happy House Hotel 33 790
มรรคา โฮเต็ล Makka Hotel 44 3,276
ม่อนภูไพร Monn Phu Phrai 33 1,840
มันดารา เฮ้าส์ Mandala House 22 950
มาริษา รีสอร์ทแอนด์สปา Marisa Resort & Spa 33 1,450
มาลิน เรสซิเดนท์ Malin Resident 2.52.5 750
มาวิน โฮเต็ล Mawin Hotel 22 750
มิกะ ไทยเฮาส์ Mika Thai House 11 420
มิโซเนะ โฮเต็ล Misone Hotel 22 500
เม ไน การ์เด้นส์ Mae Nai Gardens 2.52.5 1,600
เมาเท่นครีคเวลเนสรีสอร์ทเชียงใหม่ Mountain Creek Wellness Resort Chiang Mai 4.54.5 1,800
เมืองกุฎีรีสอร์ท Muang Gudi Resort 44 1,400
แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ รีสอร์ท Maekok River Village 4.54.5 3,250
แมคโนเลีย โฮม Magnolia Home 22 1,000
แม่โจ้กอล์ฟคลับ & รีสอร์ท Mae Jo Golf Club & Resort 44 1,807
แม่ริม ลากูน เบด แอนด์ เบเกอรี่ Mae Rim Lagoon Bed & Bakery 33 1,520
ไมคาซาเกสท์เฮาส์ Micasa Guesthouse 22 600
ไมล์ด ไซน์ เรซิเด้นซ์ Mild Sign Residence 33 790
ไมอามี่ โฮเต็ล Miami Hotel 22 890
ยันตรศรี รีสอร์ท Yantarasri Resort 44 2,385
ยัวร์ เฮ้าส์ ทรี เกสท์เฮ้าส์ Your House 3 Guest House 22 700
ยัวร์เฮ้าส์ ทู เกสท์เฮ้าส์ Your House 2 Guest House 22 300
ยินดีสไตล์ลิชเกสท์เฮ้าส์ Yindee Stylish Guesthouse 22 1,000
ยูราน่า บูติค โฮเต็ล Eurana Boutique Hotel 3.53.5 800
ยูเฮาส์ Uhouse 1.51.5 450
รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท Rati Lanna Riverside Spa Resort 55 4,370
ร่มเย็นการ์เด้น รีสอร์ท Romyen Garden Resort 2.52.5 1,300
รวี วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา Rawee Waree Resort & Spa 55 3,360
รวีวารีลักชัวรี โฮเต็ล Rawee Waree Luxury Hotel 55 4,459
รอยัลปิง การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท Royal Ping Garden and Resort 33 1,300
รอยัลวิวรีสอร์ท Royal View Resort 33 750
ระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท Rabeang Pasak Tree House Resort 22 937
ระรินจินดา เวลล์เนส สปา รีสอร์ท RarinJinda Wellness Spa Resort 4.54.5 4,800
รักไทย เกสท์เฮาส์ Rux Thai Guest House 22 490
รักศรีโฮมสเตย์ Raksri Homestay 22 996
ราชมังคลา ฟลอราเฮาส์ Rachamankha Flora House 1.51.5 1,000
ริชลานนาเฮาส์ Rich Lanna House 33 1,490
ริมปิงเกสท์เฮาส์ Rim Ping Guest House 22 400
เรนฟอเรสท์ บูติค โฮเต็ล Rainforest Boutique Hotel 33 820
เรือนคำอิน Ruen Come In 3.53.5 2,422
เรือนอริยารีสอร์ท Ruen Ariya Resort 44 1,300
โรงแรม ซี เอช C H Hotel 33 898
โรงแรม ณ ท่าแพ Na Thapae Hotel 33 1,320
โรงแรม ดิ โอเปียม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ The Opium Serviced Apartment & Hotel 33 1,200
โรงแรม เดอ ลานนา De Lanna Hotel 44 2,500
โรงแรม เดอะ แคสเซิล เชียงใหม่ The Castle Chiangmai Hotel 33 1,000
โรงแรม เดอะ ริม เชียงใหม่ The Rim Chiang Mai Hotel 44 3,400
โรงแรม เดอะ สมอล เชียงใหม่ The Small Chiang Mai Hotel 33 1,312
โรงแรม เดอะพีเบอร์รี่ เชียงใหม่ The Peaberry Chiangmai Hotel 33 1,190
โรงแรม ตะวัน คอร์ท Tawan Court Hotel 33 600
โรงแรม บัวรายา Buaraya Hotel 33 789
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ Le Meridien Chiang Mai Hotel 55 3,999
โรงแรมเกตวา สไตล์ลิช Ketawa Stylish Hotel 44 2,580
โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ Kantary Hills Hotel 3.53.5 2,800
โรงแรมเจอราร์ด ฮาบิต้า Gerard Habitat Hotel 33 1,500
โรงแรมช้างเผือก Changpuak Hotel 2.52.5 850
โรงแรมชี่ 68 Qi 68 Hotel 33 1,350
โรงแรมชีค อิซทานา Sheik Istana Hotel 44 2,750
โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า Chiang Mai Plaza Hotel 44 1,520
โรงแรมเชียงใหม่ รัตนโกสินทร์ Chiangmai Ratanakosin Hotel 33 800
โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด Chiang Mai Orchid Hotel 44 964
โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 Chiangmai Hill 2000 Hotel 3.53.5 1,050
โรงแรมเชียงใหม่เกต Chiangmai Gate Hotel 33 975
โรงแรมเชียงใหม่ไนท์บาซาร์บูทีค Chiangmai Night Bazaar Boutique Hotel 33 2,000
โรงแรมแชงกรีลา Shangri-La Hotel 55 4,859
โรงแรมซอมพอร์ ลานนา Chompor Lanna Hotel 33 1,084
โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน Centara Duangtawan Hotel 44 1,224
โรงแรมดุสิต ดีทู Dusit D2 Chiang Mai Hotel 55 4,301
โรงแรมเดอ ชาย เดอะโคโลเนียล De Chai The Colonial Hotel 44 2,500
โรงแรมเดอ นาคา De Naga Hotel 44 3,500
โรงแรมเดอ ราชมรรคา De Rachamanka Hotel 33 990
โรงแรมเดอะ แอดเวนเจอร์ The Adventure Hotel 33 969
โรงแรมไดมอนด์ริเวอร์ไซด์เพชรงาม Diamond Riverside Petch-Ngam Hotel 33 700
โรงแรมตรีญาณรส โคโลเนียล เฮ้าส์ Tri Yaan Na Ros Colonial House Hotel 33 1,900
โรงแรมทรีบี บูติค เบด แอนด์ เบรคฟาสทต์ 3b Boutique Bed & Breakfast Hotel 33 1,435
โรงแรมท็อปนอร์ธ Top North Hotel 33 800
โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ Tamarind Village Hotel 44 4,025
โรงแรมธาตุคำวิลเลจ Tadkham Village Hotel 33 849
โรงแรมธารินทร์ Tarin Hotel 33 820
โรงแรมนานาชาติ เชียงใหม่ Na Na Chart Chaing Mai Hotel 22 550
โรงแรมนิ่มเชียงใหม่แอพอต Nim Chiangmai Airport Hotel 33 750
โรงแรมนิมมาน ซอย 9 Nimman Soi9 Hotel 33 899
โรงแรมนิวเชียงใหม่การ์เดนและรีสอร์ท New Chiangmai Garden Hotel 33 545
โรงแรมนิวมิตรภาพ New Mitrapap Hotel 22 360
โรงแรมโนเบิล เพลส Noble Place Hotel 33 723
โรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่ Bossotel Chiang Mai Hotel 33 900
โรงแรมบ้านกลางดอย รีสอร์ท แอนด์ สปา Baanklangdoi Hotel Resort & Spa 2.52.5 850
โรงแรมบ้านกลางเวียง Baan Klang Wiang Hotel 44 2,650
โรงแรมบ้านก๋องคำ Baan Gong Kham Hotel 33 1,500
โรงแรมบ้านไทย วิลเลจ Banthai Village Hotel 44 2,200
โรงแรมบ้านน้ำปิง Baannamping Hotel 33 1,465
โรงแรมบ้านน้ำใส Baan Nam Sai Hotel 2.52.5 610
โรงแรมบ้านฝาง Baanfang hotel 33 450
โรงแรมบ้านพิงค์นคร At Pingnakorn Hotel 44 1,205
โรงแรมบี 2 พรีเมียร์แอทนิมมาน13 B2Premier@Nimman13 Hotel 33 790
โรงแรมบีทู คำเที่ยง B2 Khamtieng 22 440
โรงแรมบีทูแบล็ค B2 Black Hotel 33 550
โรงแรมบีทูแอร์พอร์ท B2 Airport Hotel 33 490
โรงแรมบุญถาวร Boonthavon Hotel 2.52.5 650
โรงแรมบุรี แกเลอรี่ เฮ้าส์ Buri Gallery House Hotel 33 1,200
โรงแรมใบหยก เจ้า Baiyoke Ciao Hotel 33 1,100
โรงแรมปริ๊นซ์ Prince Hotel 33 700
โรงแรมปอยเดอปิง Poi De Ping Hotel 22 450
โรงแรมปาร์ค Park Hotel 33 1,800
โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ Pornping Tower Hotel 33 1,200
โรงแรมพราวภูฟ้า Proud Phu Fah Hotel 33 2,350
โรงแรมพอร์ทติโก้ 21 Portico 21 Hotel 33 1,100
โรงแรมพาราซอล อินน์ Parasol Inn Hotel 33 1,080
โรงแรมพาราไดซ์ลอดจ์แอนด์สปา Paradise Lodge and Spa Hotel 33 500
โรงแรมโพธิ ศิรีนทร์ เชียงใหม่ Bodhi Serene Chiang Mai Hotel 4.54.5 2,150
โรงแรมเฟิร์นพาราไดซ์ Fern Paradise Hotel 44 2,500
โรงแรมมณีนาราคร Maninarakorn Hotel 33 1,100
โรงแรมมานะไทย วิลเลจ Manathai Village Hotel 44 3,825
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์เดอ เชียงใหม่ Mayflower Grande Hotel 33 845
โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ Mercure Chiang Mai Hotel 44 1,058
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี Mandarin Oriental Dhara Dhevi Hotel 55 19,905
โรงแรมโม รูมส์ Mo Rooms Hotel 33 2,190
โรงแรมโมจิโต้ การ์เด้น Mojito Garden Hotel 1.51.5 250
โรงแรมยางคำ วิลเลจ Yaang Come Village Hotel 44 3,735
โรงแรมยู เชียงใหม่ U Chiang Mai Hotel 44 4,509
โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ Eurasia Chiang Mai Hotel 33 1,098
โรงแรมเยสเตอร์เดย์ Yesterday Hotel 3.53.5 1,416
โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ Royal Princess Chiangmai Hotel 3.53.5 2,401
โรงแรมรอยัลล้านนา Royal Lanna Hotel 33 1,150
โรงแรมระมิง ลอดจ์ Raming Lodge Hotel 3.53.5 1,600
โรงแรมราชมรรคา Rachamankha Hotel 55 5,557
โรงแรมริมปิง วิลเลจ Rimping Village Hotel 44 2,400
โรงแรมรุ่งเรือง Roongruang Hotel 22 890
โรงแรมโรมีนาแกรนด์ Romena Grand Hotel 33 1,400
โรงแรมลานนา พาเลซ 2004 Lanna Palace 2004 Hotel 44 1,360
โรงแรมลานนา มันตรา Lanna Mantra Hotel 44 1,400
โรงแรมลานนา ลอดจ์ Lanna Lodge Hotel 22 800
โรงแรมลิลู เชียงใหม่ Lilu Chiangmai Hotel 33 800
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว Lotus Pang Suan Kaew Hotel 3.53.5 1,200
โรงแรมวังบูรพาแกรนด์ Wangburapa Grand Hotel 33 790
โรงแรมวินเนอร์ อินน์ Winner Inn Hotel 2.52.5 750
โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่ Win Place Hotel Chiang Mai 33 960
โรงแรมวิริยาเฮ้าส์ Wiriya House 22 450
โรงแรมเวียง มันตรา Vieng Mantra Hotel 44 1,800
โรงแรมเวียงแก้ว Viengkaew Hotel 22 380
โรงแรมเวียงชมภู Wiangchomphu Hotel 33 599
โรงแรมศิริล้านนา เชียงใหม่ Sirilanna Chiang Mai Hotel 44 3,825
โรงแรมสตาร์เชียงใหม่ Star Hotel Chiang Mai 33 1,049
โรงแรมสวนดอกแก้ว Suan Dok Kaew Hotel 2.52.5 560
โรงแรมสังข์ทอง Sangtong Hotel 22 1,500
โรงแรมสิงหมนตรา Singha Montra Hotel 44 3,245
โรงแรมสุริวงศ์ Suriwongse Hotel 44 1,422
โรงแรมอโนดาษ Anodard Hotel 22 595
โรงแรมอโมรา ท่าแพ Amora Tapae Hotel 44 1,100
โรงแรมอินสไปร์เฮ้าส์ Inspire House Hotel 33 590
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง The Imperial Mae Ping Hotel 44 1,790
โรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่ Imm Thaphae Chiang Mai Hotel 33 1,028
โรงแรมเอฟเอ๊กซ์รอยัลพรรณราย FX Hotel Royal Panerai 33 599
โรงแรมเอฟเอ๊กซ์รอยัลเพนนินซูล่า FX Hotel Royal Peninsula 3.53.5 900
โรงแรมเอ็มเพรส Empress Hotel 44 1,900
โรงแรมโอเอซิส เชียงใหม่ Oasis Hotel Chiang Mai 33 560
โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น Holiday Garden Hotel 33 904
ล็อกโฮม บูติค Loghome Boutique 33 1,200
ละเมอ โฮสเทล Lamer Hostel 2.52.5 750
ลา คาซา เดอ นิมมาน Hotel La Casa de Nimman 22 1,200
ลานนา ไทย เกสท์เฮ้าส์ Lanna Thai Guesthouse 22 400
ลานนา บูติค วิลเลจ Lanna Boutique Village 33 1,950
ลานนาเกสท์เฮาส์ Lanna Guesthouse 22 200
ลานนาบูทีครีสอร์ท Lanna Boutique Resort 3.53.5 750
ลานนาเฮาส์ Lanna House 33 550
ลาย-ไทยเกสท์เฮ้าส์ Lai-Thai Guesthouse 22 650
ลิตเติล โฮม อินทนนท์ รีสอร์ท Little Home Inthanon Resort 33 700
ลิตเติ้ลวิลเลจเชียงใหม่ Little Village Chiang Mai 33 1,300
เลคแลนด์ โฮมสเตย์ Lakeland Homestay 22 349
เลอ คานาล บูติค เฮ้าส์ Le Canal Boutique House 2.52.5 1,240
เลอ บาโต อีฟวร์ เกสท์เฮาส์ Le Bateau Ivre Guest House 1.51.5 500
เลอ วิเลต้า เชียงใหม่ La Villetta Chiang Mai 3.53.5 900
ไลเซียมโฮม Lyceum Home 33 550
วนิลลา เพลซ Vanilla Place 22 900
วรดา เพลส Varada Place 33 500
วอเตอร์ เวลล์ เกสท์เฮาส์ Water Well Guesthouse 1.51.5 400
วารดา เกสท์เฮ้าส์ Varada Guesthouse 22 350
วาเลนไทน์ การ์เด้น รีสอร์ท Valentine Garden Resort 3.53.5 2,500
วาไลเฮ้าส์ Wa Lai House 11 500
วิคตอเรีย นิมมาน โฮเต็ล Victoria Nimman Hotel 33 1,200
วิลล่า กอบุญกลิ่นบัว Villa Korbhun Khinbua 33 1,200
วิลล่า ดวงจำปา Villa Duang Champa 33 1,750
วิลล่า สันผีเสื้อ Villa San Pee Seua 33 1,350
วิลล่า หลงชาง Villa Long Chang 33 1,900
วิลล่าท่าแพ Villa Thapae 2.52.5 2,000
วิวดอย อาร์ท แอนด์ รีสอร์ท Viewdoi Art and Resort 33 1,000
วิสต้า โฮเต็ล Vista Hotel 33 1,100
วีซีแอ๊ดสวนผัก โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ VC@SUANPAAK Hotel & Serviced Apartment 33 3,500
วีดารา รีสอร์ทแอนด์สปา Vdara Resort and Spa 44 1,500
วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท Veranda Chiang Mai the High Resort 44 2,942
วีว่า เชียงใหม่ โยคะเมดิเตชั่น โฮมสเตย์ Viva Chiang Mai Yoga Meditation Homestay 33 1,500
วีว่าซิตี้ โฮม Vivacity Home 44 900
เวียงแก้ว รีสอร์ท Viengkaew Resort 33 1,254
เวียงจินตรา ลานนา ลิฟวิ่ง Wiangjintra Lanna Living Hotel 33 808
เวียงบัว แมนชั่น Viangbua Mansion 22 900
ศรีคำ เฮาส์ Srikum House 1.51.5 475
ศรีปิง รีสอร์ท Sri Ping Resort 33 2,500
ศรีภัทร เกสท์เฮาส์ Sri Pat Guest House 33 1,000
ศาลาลานนา เชียงใหม่ โฮเต็ล Sala Lanna Chiang Mai Hotel 55 3,375
ศิระ บูติค โฮเต็ล Sira Boutique Hotel 33 950
ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ Siripanna Villa Resort & Spa Chiangmai 55 3,500
สกุลชัยเพลส Sakulchai Place Hotel 33 648
สงวนมาลีแมนชั่น Sa-nguan Malee Mansion 2.52.5 500
สตูดิโอ 99 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Studio 99 Serviced Apartments 3.53.5 1,920
สโตนฟรี เฮาส์ Stonefree House 22 400
สบาย เกสท์เฮาส์ Sabuy Guesthouse 22 790
สแปร์โรว์ เนสท์ เกสท์เฮ้าส์ Sparrow' Nest Guest House 22 700
สไปซี่ไทย แบ็กแพ็คเกอร์ส โฮสเต็ล Spicythai Backpackers Hostel 11 250
สมฤดีเพลส Somrudee Place 22 350
สมิทธ์ เรสซิเด้นท์ Smith Residence 2.52.5 590
สไมล์เฮาส์เชียงใหม่ Smile House Chiangmai 33 700
สไมล์เฮาส์บูติค Smile House Boutique 3.53.5 1,200
สยามทิวลิป เกสต์เ้ฮ้าส์ & เรสเตอรองท์ Siamtulip Guesthouse & Restaurant 11 600
สวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา Suan Bua Resort & Spa 2.52.5 1,100
สะระภู เกสต์เฮาส์ Sarabu Guest House 1.51.5 350
สันกำแพงฮอทสปริงฮิลล์ Sankampang Hot Spring Hill 22 1,500
สาคร เรสซิเดนซ์ Sakorn Residence 33 1,100
สาคู โฮมสเตย์ Saku Boutique Homestay 33 696
สาธุ บูติค เฮ้าส์ Sathu Boutique House 3.53.5 1,500
สุกันทรา แคสเคด รีสอร์ท แอนด์ สปา Sukantara Cascade Resort & Spa 44 3,530
สุดแสนสบาย แมนชั่น Sut Saen Sabai Mansion 22 695
แสงสิรินเฮาส์ Sang Serene House 2.52.5 999
หลองข้าวรีสอร์ท Lhongkhao Resort 33 1,400
หล้าเพลซโฮมสเตย์ Lha's Place Homestay 22 800
ห้วยแก้วพาเลซ Huay Kaew Palace Hotel 33 800
อซาญาวิลลาสรีสอร์ท Azaya Villas Resort 55 13,192
อโนมา บูติค เฮาส์ Anoma Boutique House 33 1,250
อรุณธารา ริเวอร์ไซด์ บูติค โฮเต็ล Aruntara Riverside Boutique Hotel 44 3,000
ออนเซ็น เฮลท์สปา แอนด์ฮอทสปริงรีสอร์ท Onsen Health Spa & Hotspring Resort 2.52.5 2,600
ออล อิน 1 เกสท์เฮาส์ All in 1 Guesthouse 1.51.5 595
อะ แกรนด์ รูม อพาร์ตเมนท์ A Grand Room Apartment 1.51.5 650
อะลิตเติ้ลเบิร์ด 2 เกสท์เฮาส์ A Little Bird 2 Guesthouse 11 150
อะเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ โดย เซ็นทารา บูติค คอลเลคชั่น Away Suansawan Chiang Mai, Centara Boutique Collection 44 1,318
อังเคิล แบร์ โฮม Uncle Bear's Home 22 1,200
อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ Alpine Golf Resort Chiangmai 3.53.5 1,700
อัสสราเทวี วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท Assaradevi Villas & Spa Resort 44 1,700
อ่างขาง เนเจอร์ รีสอร์ท Angkhang Nature Resort 33 1,980
อาร์ ซี เอ็น คอร์ท แอนด์ อินน์ R.C.N. Court & Inn 22 500
อินดี้เฮาส์ แอท แม่ริม Indie House @ Maerim 1.51.5 900
อินดี้เฮาส์แอทคูเมือง Indie House @ Ku Muang 22 500
อินดี้เฮาส์แอทนิมมาน Indie House @ Nimman 22 650
อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ Imperial Chiang Mai Resort & Sports Club 33 999
อีโค รีสอร์ท เชียงใหม่ Eco Resort Chiang Mai 33 812
เอ ไนน์ เพลส บูติค เฮ้าส์ A9 Place Boutique House 22 380
เอ็มดีเฮาส์ MD House 33 800
เอลเลียบัม คาเฟ่ แอนด์ เกสท์เฮาส์ Elliebum Cafe & Guesthouse 33 1,000
เอลิแกนซ์ ลานนา Elegant Lanna 33 590
เอส เค เฮ้าส์ วัน S.K. House 1 33 400
เอสเค เฮ้าส์ 2 S.K. House 2 22 440
เอสเอส เกสต์เฮ้าส์ SS Guest House 1.51.5 300
เออร์ลี่เบิร์ด เบด แอนด์ เบรคฟาสท์ Early Bird Bed & Breakfast 2.52.5 1,100
แอดนาตาเชียงใหม่ชิคจังเกิล at NaTa Chiangmai Chic Jungle 3.53.5 1,200
แอท นิมมาน คอนเซ็ปชวล โฮม At Niman Conceptual Home 33 3,500
แอร์พอร์ต เรสซิเดนซ์ 2 Airport Resident 2 33 1,400
แอร์พอร์ท กรีนเนอรี่ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ Airport Greenery Serviced Apartment 33 1,250
แอร์พอร์ท เรสซิเด้นท์ Airport Resident 33 590
โอบอุ่นโฮมสเตย์ Ob-oon Homestay 22 800
โอบามาโฮสเทลแอนด์เรสเทอรองต์ Obama Hostel & Restaurant 33 1,000
โอเรียนเต็ล สยาม รีสอร์ท Oriental Siam Resort 44 2,990
โอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ท Oasis Baan Saen Doi Spa Resort 44 2,500
ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โฮเต็ล Ibis Styles Chiang Mai Hotel 33 1,493
ไอสยาม เกสท์เฮาส์ iSiam Guest House 11 450
ฮอไรซอน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท Horizon Village & Resort 33 1,715
ฮอลแลนด์ มอนทรี เกสท์เฮ้าส์ Hollanda Montri Guesthouse 22 450
ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ Holiday Inn Chiangmai 44 1,770
ฮับ 53 เบด & เบรคฟัส Hub 53 Bed & Breakfast 22 717
ฮาร์โมนีเฮาส์ Harmony House 1.51.5 600
ฮิลล์ลอด์จรีสอร์ท Hill Lodge Resort 44 6,499
ฮิลลีฮิลล์รีสอร์ท Hilly Hill Resort 33 2,000
เฮือน แจ่มรัฐ Huean Chaemrath 22 1,200
เฮือนปาณิชาเกสเฮ้าส์ Huen Panicha Guesthouse 22 450
เฮือนพิงภู Huanpingphu Hotel 33 590
เฮือนเอ้ยจั๋นทา Oey-Chan-Dha Villa 2.52.5 1,300
โฮเทลเอ็มเชียงใหม่ Hotel M Chiang Mai 33 1,429
โฮม เพลส เกสท์เฮ้าส์ Home Place Guest House 22 250
โฮวีส์โฮมสเตย์ Howie's HomeStay 55 24,985
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว