Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเวียง

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติภูเวียง: อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นบริเวณที่มีการขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย และนับเป็นอุทยานไดโนเสาร์แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลุมขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ถึง 9 หลุม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสี่หลุม โดยสร้างเป็นอาคารมีหลังคาคลุม และกรุผนังกระจกให้ชมได้จากด้านนอก การเที่ยวชมหลุมขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์ทั้งสี่หลุมนี้ สามารถเดินชมต่อเนื่องกันได้ เริ่มต้นจากที่ทำการไปยังหลุมต่างๆ

ภูเวียงเป็นอำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนึ่ง และยังเป็นชื่อเรียกของเทือกเขาซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าภูเวียงให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อยู่ในท้องที่อำเภอภูเวียง อำเภอสีชมพู อำเภอชุมแพ อำเภอหนองนาคำ และอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีหลักฐานว่าป่าภูเวียงเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้ว มีการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้ โลหะสำริด พระนอนสมัยทวาราวดี รวมทั้งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำ (หลืบเงิน) บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2519 มีการค้นพบรอยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์ และสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและเสด็จทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532

ฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยพบที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปี 2519 โดยนายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ขณะสำรวจแร่ยูเรเนียม ในหมวดหินเสาขัว ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง บริเวณห้วยประตูตีหมา กระดูกชิ้นนี้มีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟุต จากการเปรียบเทียบพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอด ซึ่งมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ 15 เมตร และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนปลายล่างสุดของกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์จำพวกกินพืช การสำรวจไดโนเสาร์ที่ภูเวียงได้เริ่มต้นอย่างจริงจังในปี 2524 โดยนายเชิงชาย ไกรคง นักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี ได้พาคณะสำรวจโบราณชีววิทยาไทย และฝรั่งเศสขึ้นไปสำรวจกระดูกไดโนเสาร์บริเวณยอดห้วยประตูตีหมา อำเภอภูเวียงคณะสำรวจพบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชขนาดใหญ่ รวมทั้งฟันจระเข้ กระดองเต่า ฟันและเกล็ดปลาโบราณ และจากการสำรวจในเวลาต่อมาได้พบกระดูกไดโนเสาร์อีกหลายชนิด

บนยอดภูประตูตีหมา หลุมขุดค้นที่ 1ได้พบฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่งมีลำตัวสูงใหญ่ประมาณ 15 เมตร คอยาว หางยาว เป็นพันธุ์กินพืชซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อน จึงได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเทพฯ มาตั้งชื่อ ไดโนเสาร์ พันธุ์นี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติว่า "ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่" (Phuwianggosauras Sirindhornae) และในบริเวณหลุมขุดค้นเดียวกันนั้นเอง นักสำรวจได้พบฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่มากกว่า 10 ซี่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโซโรพอดตัวนี้อาจเป็นอาหารของเจ้าของฟันเหล่านี้แต่ในกลุ่มฟันเหล่านี้มีอยู่หนึ่งซี่ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เมื่อนำไปศึกษาปรากฎว่าฟันชิ้นนี้เป็นลักษณะฟันไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนเช่นกัน จึงตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบ นายวราวุธ สุธีธร ว่า "ไซแอมโมซอรัส สุธีธรนี่" (Siamosaurus Suteethorni) ผู้สนใจสามารถเดินไปชมได้ หลุมขุดค้นที่ 1 นั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานและยังสามารถเดินไปชมหลุมขุดค้นที่ 2 และที่ 3 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย

ฟอสซิล "ไซแอมโมไทรันนัส อีสานเอ็นซิส" (Siamotyrannus Isanensis) เป็นสิ่งที่ชี้ว่าไดโนเสาร์จำพวกไทรันโนซอร์มีต้นกำเนิดในทวีปเอเชียเพราะฟอสซิลที่พบที่นี่เป็นชิ้นที่เก่าแก่ที่สุด(120-130 ล้านปี) แต่กระดูกชิ้นนี้ได้นำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ

บริเวณหินลาดป่าชาด หลุมขุดค้นที่ 8 พบรอยเท้าไดโนเสาร์จำนวน 68 รอยอายุประมาณ 140 ล้านปี เกือบทั้งหมดเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อพันธุ์เล็กที่สุดในโลกเดิน 2 เท้า แต่หนึ่งในรอยเท้าหล่านั้น มีขนาดใหญ่ผิดจากรอยอื่น คาดว่าเป็นของคาร์โนซอรัส การไปชมควรเดินทางด้วยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ห่างจากที่ทำการ 19 กิโลเมตร ส่วนฟอสซิลดึกดำบรรพ์อื่นๆ ที่ขุดพบ เช่น ซากลูกไดโนเสาร์ ซากจระเข้ขนาดเล็ก ซากหอย 150 ล้านปี จะอยู่กระจัดกระจายกันอยู่ตามหลุมต่างๆ

ความน่าสนใจของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแต่ไดโนเสาร์เท่านั้นยังมีการพบร่องรอยอารยธรรมโบราณด้วย โดยพบ "พระพุทธรูปปางไสยาสน์" ประติมากรรมนูนสูงสลักบนหน้าผาของยอดเขาภูเวียง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 14 ลักษณะท่านอนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย พระเศียรหนุนแนบกับต้นแขนขวาแขนซ้ายทอดไปตามลำพระองค์ นอกจากนี้"ถ้ำฝ่ามือแดง" ที่บ้านหินร่องมีงานศิลปะของมนุษย์ถ้ำโบราณ ลักษณะของภาพเกิดจากการพ่นสีแดงลงไปในขณะที่มือทาบกับผนังถ้ำก่อให้เกิดเป้นรูปฝ่ามือขึ้น

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในบริเวณอุทยานฯจะมีน้ำตกอยู่สองสามแห่ง "น้ำตกทับพญาเสือ" เป็นน้ำตกเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำฝ่ามือแดง "น้ำตกตาดฟ้า" เป้นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร  สามารถเข้าถึงได้ทางรถยนต์อยู่ห่างจากอำเภอภูเวียง 18 กิโลเมตร และขึ้นเขาไปอีก 6 กิโลเมตร ตรงต่อไปจากน้ำตกตาดฟ้าอีก 5 กิโลเมตร จะถึง"น้ำตกตาดกลาง" นอกจากน้ำตกก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภอทุ่งหญ้าและลานหิน ซึ่งจะมีดอกไม้ป่านานาพันธุ์บานในช่วงหลังฤดูฝนได้แก่"ทุ่งใหญ่เสาอาราม" "หินลาดวัวถ้ำกวาง" และ"หินลาดอ่างกบ"

Cr. m-culture.in.th, thai.tourismthailand.org

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูเวียง

จากจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ ถึงทางแยกไปอำเภอภูเวียง ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร จึงแยกตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2038 ไปประมาณ 38 กิโลเมตร จึงถึงอุทยานแห่งชาติภูเวียง

จากปากช่องภูเวียงซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภว.1 (ปากช่อง) ตั้งอยู่ริมน้ำพอง บริเวณนี้ยังมีศาลเวียงภูเวียงตั้งอยู่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป และมีรถรับจ้างสามล้อเครื่องจากอำเภอภูเวียงถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภว.1 (ปากช่อง) และเดินทางต่อไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2038 จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

เที่ยวอุทยานห่งชาติ,เดินป่าศึกษาธรรมชาติ,เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา,ชมทิวทัศน์,แค้มป์ปิ้ง,ศึกษาบรรพชีวินวิทยา

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

- ซากไดโนเสาร์ ปี พ.ศ. 2519 ระหว่างการสำรวจหาแหล่งแร่ยูเรเนียม นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีได้พบกระดูกด้านซ้ายหัวเข่าของไดโนเสาร์ซอโซพอด ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ กินพืชเป็นอาหาร บริเวณที่พบเป็นชั้นหินหมวดเสาขรัว จึงทำให้ประมาณอายุได้ว่า ไดโนเสาร์ที่พบมีอายุประมาณ 160 ล้านปีมาแล้ว นับว่าเป็นการค้นพบไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย จากนั้นเป็นต้นมา กรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจบริเวณทั่ว ๆ ไปพบร่องรอยและซากสัตว์ในยุคโลกล้านปีหลายแห่ง จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น หลุมขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ หลุมที่ 1,2,3


- พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูเวียงระหว่างอำเภอชุมแพ และอำเภอ ภูเวียงใกล้บ้านโคกสะอาด ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นพระพุทธรูปแบบทวาราวดีปางไสยาสน์ สลักอยู่บนหน้าผายาว 3.75 เมตร หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกและหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ ปัจจุบันพระพุทธรูปยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์


- ถ้ำฝ่ามือแดง ตั้งอยู่ใกล้บ้านหินร่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ หลืบหินลึกประมาณ 7 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ผนังมีภาพลายมือหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นภาพมือขนาดใหญ่ 7 มือขนาดเล็ก 2 มือโดยวิธีเอามือทาบกับผนังหินและพ่นสีแดงเรื่อๆ สำรวจพบโดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2507 แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน


- ถ้ำคนนอน อยู่ใกล้น้ำตกทับพญาเสือ บ้านหินร่อง ตำบลในเมืองเก่า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นภาพลายเส้นโค้งหักงอต่อกับลายเส้นกากบาท 2 รูป และเป็นลายเส้นผสมกับลายจุดบนก้อนหินทรายกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 15เมตร ภาพเขียนอยู่บริเวณหลืบหินด้านทิศใต้เขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมาก


- น้ำตกทับพญาเสือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถ้ำฝ่ามือแดง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็น น้ำตก 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 8 เมตร มีธรรมชาติที่งดงาม ชั้นที่สองเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำไหลลาดตามลำห้วย ยาวประมาณ 100 เมตร ธรรมชาติสองข้างทางร่มรื่นสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน


- ทุ่งกูกติ เป็นทุ่งกว้างอยู่บนเทือกเขาภูเวียงท้องที่ต่อระหว่างอำเภอชุมแพ และอำเภอภูเวียง มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีทัศนีย์ภาพที่งดงามมองเห็นทิวทัศน์ของชุมแพได้ มีแหล่งน้ำ การเดินทางเข้าที่บ้านโนนสะอาด และเดินขึ้นเขาประมาณ 6 กิโลเมตร


- น้ำตกตาดกลาง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในเส้นทางบ้านโคกสูง ถึงรอยเท้าไดโนเสาร์ที่หินลาดป่าชาด ถึงทุ่งใหญ่เสาอารามห่างจากรอยเท้าไดโนเสาร์ประมาณ 4 กิโลเมตร


- น้ำตกตาดฟ้า ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากทุ่งใหญ่เสาอารามประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากบ้านโคกสูงประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 25 เมตร สภาพป่าเป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ ทางอุทยานแห่งชาติได้ จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้สำหรับผู้ประสงค์จะพักแรม ปัจจุบันทางขึ้นเป็นทางชักลากไม้เก่า สามารถเดินทางโดยเท้าได้


- ทุ่งใหญ่เสาอาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากน้ำตกตาดฟ้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่บนเทือกเขาภูเวียงมีตำนานว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกชาวป่าในสมัยก่อน มีสภาพทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าและป่าเบญจพรรณกว้างไกลสุดตางดงาม นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่หลากหลาย และสัตว์ป่าที่มีค่าหายากต่าง


- อ่างเก็บน้ำหัวภูชน ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากรอยเท้าไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นลานหินขนาดใหญ่ มีก้อนหินเรียงราย เหมือนปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่งดงาม รายรอบไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่น สามารถไปนั่งชมทิวทัศน์ ถ่ายรูป นั่งพักผ่อน โดยเฉพาะหลังฤดูฝนมีดอกไม้ป่า เช่น ม้าวิ่ง กระดุมเงิน กล้วยไม้ดิน หยาดน้ำค้าง โครงเครงฯลฯ ขึ้นอยู่ดาษดื่นงดงามมาก


- ร่องน้ำจั่น เป็นร่องหินบนภูเขาภูเวียง มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ที่บ้านหนองเส่าเล้า ตำบลขัวเรียงอำเภอชุมแพ มีรูปปั้นฤาษีขนาดใหญ่ เป็นจิตรกรรมที่งดงามมาแต่โบราณ สามารถเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ อยู่ห่างจากถนนชุมแพ-ขอนแก่น ประมาณ 13 กิโลเมตร


- หินลาดกกกุ่ม ลานหินขนาดใหญ่มีก้อนหินเรียงกันเป็นกลุ่มบางก้อน มีลักษณะคล้ายรูปสัตว์อยู่กระจัดกระจายเต็มพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ มีดอกกล้วยไม้ป่า ขึ้นอยู่ออกดอกสวยงาม หากยืนที่จุดนี้มองลงไปที่เบื้องล่าง จะเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านและเทือกเขาภูเวียงสวยงามมาก

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียง

ตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียง

อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ           

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติภูเวียง

  • มีบ้านพัก จำนวน 2 หลัง ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
  • อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
  • อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กาง เต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้ กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำ อัตราค่าบริการสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์เพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่
  • มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
  • มีห้องสุขาชาย - หญิง ให้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ต.ในเมือง  อ. ภูเวียง  จ. ขอนแก่น   40150
โทรศัพท์ 0 4335 8073 (VoIP)   โทรสาร 0 4335 8073 (VoIP)   อีเมล Phuwiangnp71@hotmail.com

โรงแรมในจังหวัด ขอนแก่น

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>
กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท Green Hotel & Resort 33 950
กรีนวิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ Green View Resort and Golf Club 33 400
กาลาโตคอฟฟี่แอนด์โฮสเทล Galato Coffee & Hostel 2.52.5 500
ขอนแก่น ออร์คิด โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Khon Kaen Orchid Hotel & Serviced Apartment 22 820
เคอาร์ การ์เดน KR Garden 2.52.5 350
แคนคูนแมนชั่น Cancun Mansion 2.52.5 500
แคสเซิ้ล ฮาวชาว บีช รีสอร์ท โฮเต็ล Castle Howchow Beach Resort Hotel 33 1,000
ชลนที เรสซิเด้นซ์ Chonnatee Residence 2.52.5 350
ชลพฤกษ์เลคไซด์ อพาร์ตเมนท์ Chonlapruk Lakeside Hotel 2.52.5 550
ชัยสิริ ปาร์ควิว Chai Siri Park View 22 400
ชีวินพาเลซ โฮเต็ล Cheewin Palace Hotel 33 500
ชุดาปาร์ค รีสอร์ท Chudapark Resort 22 350
ชุตินันท์ รีสอร์ท Chutinan Resort 22 450
ชุมแพ ลากูนแอนด์รีสอร์ท Chumphae Lagoon & Resort 2.52.5 350
ซีเอส พูลผล อพาร์ทเม้นท์ C.S. Poonpol Apartment 33 450
ณิชาภัทรเพลส Nichapat Place 33 450
ดิ ออโรร่า เคเคยู The Aurora KKU Apartment 33 600
ดิเอมเพรสเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ The Impress Service Apartment 33 790
เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท The Greenery Resort 22 500
เดอะ คอตตอน อพาร์ตเมนท์ แอนด์ รีสอร์ท The Cotton Apartment & Resort 33 450
เดอะ ฌาร์ม บูติค รีสอร์ท The Charm Boutique Resort 3.53.5 950
เดอะ บอส แกรนด์ ทาวเวอร์ The Boss Grand Tower 22 699
เดอะ ไพรด์ เรสิเดนส์ The Pride Residence 33 890
เดอะป๊อปปูล่าร์อพาร์ตเมนท์ The Popular Apartment 33 400
แดนคูนกอล์ฟคลับแอนด์โฮเต็ล Dancoon Golfclub and Hotel 3.53.5 800
ต้นหว้า รีสอร์ท Tonwa Resort 33 590
ทามารินด์ เรสซิเดนเซส Tamarind Residences 1.51.5 425
ไท้อันแมนชั่นปาร์ค Taiunt Mansion Park 2.52.5 450
นรากุล รีสอร์ท โฮเต็ล Narakul Resort Hotel 33 750
บะขาม บูติก รีสอร์ท Bakaam Boutique Resort 33 1,050
บ้าน ว.สุมงคล เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ Bann Vor Sumongkol Services Apartment 2.52.5 550
บ้านต้นไม้ริมน้ำ รีสอร์ท Baan Ton Mai Rim Nam Resort 1.51.5 800
บ้านบัวรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล Ban Bua Resort and Hotel 2.52.5 410
บีมายเกสท์ Be My Guest 44 450
เปรมฤดี อพาร์ทเม้นท์ Premriudee Apartment 22 350
ฝัน-ดี ซิตี้ วิว Fun-d City View 33 550
พรรณทิพา เรสซิเด้นซ์ Phanthipha Residence 33 750
เพนท์เฮาส์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ (โรงแรมห้องสวย) Penthouse Service Apartment 22 400
ฟ้าฝางสปอร์ตรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล Fahfangsportresort & Hotel 3.53.5 500
ภารดาเพลส Parada Place 33 450
ภูชุมแพ รีสอร์ท Phuchumphae Resort 2.52.5 400
เยลโล่เฮาส์ Yellow House 22 450
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล Rachawadee Resort and Hotel 3.53.5 980
เรืองฤทธิ์พาเลซ Ruaengrit Palace 2.52.5 500
เรือนดอกแก้ว รีสอร์ท Murraya Green Resort 33 600
โรงแรม เดอะ กลาเซีย ขอนแก่น The Glacier Hotel Khon Kaen 44 1,446
โรงแรม เลอเลิศ ลีฟวิ่ง Hotel Le Lerts Living 33 500
โรงแรมแก่นนคร Kaen Nakorn Hotel 22 506
โรงแรมแก่นอินน์ Kaen Inn Hotel 33 588
โรงแรมเคเค เซ็นทรุ่ม KK Centrum Hotel 33 650
โรงแรมแคคตัส รีสอร์ท Cactus Resort & Hotel 22 790
โรงแรมโฆษะ Kosa Hotel 44 1,290
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น Charoen Thani Khon Kaen Hotel 44 1,446
โรงแรมชัยพัช Chaipat Hotel 33 600
โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen 44 1,601
โรงแรมดีมา Dee Ma Hotel 22 400
โรงแรมนนทรีปาร์ค Non C Park Hotel 33 600
โรงแรมนาครา มนตรา Nakara Montra Hotel 33 699
โรงแรมบ้านตูมการ์เดน Baan Toom Garden Hotel 11 400
โรงแรมบ้านพอพาน เซอวิสอพาร์ตเมนท์ Baan Phor Phan Service Apartment & Hotel 2.52.5 650
โรงแรมบีบีขอนแก่น BB Hotel KhonKaen 22 550
โรงแรมบุษราคัม Bussarakam Hotel 33 900
โรงแรมประตูน้ำ Pratunam Hotel 33 700
โรงแรมพร1 Porn 1 Hotel 22 380
โรงแรมพิมาน การ์เด้น Piman Garden Hotel 33 850
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel 55 2,648
โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ Major Grand Hotel 44 865
โรงแรมยูอินน์ ขอนแก่น U Inn Hotel Khon Kaen 2.52.5 740
โรงแรมเรือนกันยารัตน์ บูติค โฮเทล Ruean Kanyarat Boutique Hotel 33 1,000
โรงแรมลาวิลล่า Hotel La Villa 3.53.5 1,150
โรงแรมศรีสุพรรณแกรนด์รอยัล Srisupan Grand Royal Hotel 2.52.5 490
โรงแรมสุภารี ปาร์ควิว Suparee Parkview 3.53.5 700
โรงแรมอีโคเพลส Eco Place Hotel 33 600
โรงแรมไฮเวย์ขอนแก่น Highway Hotel Khon Kaen 1.51.5 400
วิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท Wishing Tree Resort 44 2,325
วิรัญญ่าวิว โฮเต็ล Veeranya Vill Hotel 33 550
วีรวรรณ เพลส Weerawan Place 2.52.5 399
ศศิธร รีสอร์ท Sasithorn Resort 33 599
สุทธิลักษณ์เพลส Suttiluk Place 2.52.5 500
สุทธิลักษณ์เรสซิเดนซ์ Suttiluk Resident 33 500
สุนทรีเพลส Suntary Place 33 500
สุพรรณิการ์ โฮม Supanniga Home 44 4,800
สุมานา พาร์ค Sumana Park 33 500
หอพักอยู่เฮง Yoo Hueng 22 400
อำนวยสุข โฮเต็ล Amnauysuk Hotel 33 750
อิงดาวรีสอร์ท Ing Dao Resort 22 540
อินภาวา บูติค โฮเต็ล Inpawa Boutique Hotel 44 1,100
เอสเอฟ บิซ โฮเต็ล SF Biz Hotel 33 700
โอไดรฟ์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล O' Drive Resort & Hotel 33 450
ไอแยริส บูทิค รีสอร์ท I-Yaris Boutique Resort 2.52.5 550
ไอเอสที เพลส ขอนแก่น IST Place Khon Kaen 2.52.5 400
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว