Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ

ดอกบัวตองเป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ดอกจะมีสีเหลืองอร่าม เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพืชในตระกูลทานตะวันขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดจากประเทศในแถบทวีปอเมริกากลางอย่างเม็กซิโก หากดูเผินๆอาจเข้าใจว่าเป็นทานตะวัน บางครั้งถูกเรียกว่า ทานตะวันป่า หรือ ทานตะวันดอก ขณะที่ทางเหนือเรียก บัวตอง  ดอกบัวตอง มีชื่อสามัญคือ Mexican Sunflower Weed ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. เป็นพืชในวงศ์ Composita หรือ Asteraceae และ Tribe-Heliantheae พบได้ในอเมริกากลาง ฮาวาย เม็กซิโก อินเดีย สุมาตรา และไทย เป็นไม้เนื้ออ่อน กิ่งเลื้อย สูง 3 เมตร หรือมากกว่า เปลือก ลำต้น กิ่ง สีน้ำตาล ใบเป็นรูปไข่ หรือมีแฉกตามขอบใบ 0-5 แฉก แต่ในเมืองไทยใบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น 4 แฉก ดอกเป็นแบบ head เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5-10 เซนติเมตร (ในไทยกว้าง 10-15 เซนติเมตร) โดยทั่วไปจะมีกลีบสีเหลือง 12-14 กลีบ (ในไทยพบ 12-21 กลีบ) เกสรตัวผู้ ตัวเมีย อยู่ในดอกย่อยเดียวกัน ออกดอกระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม  ขยายพันธุ์ โดยเมล็ดและต้นเลื้อยไป ชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย จะออกดอกสวยงามที่สุดบนยอดดอยที่สูงกว่า 800 เมตรขึ้นไป ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม โดยจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้น ซึ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอจะบานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งในพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่

เมื่อถึงระยะที่ดอกบัวตองบาน ตามริมเส้นทางตลอดจนภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่ นั้นจะเป็นสีเหลืองสว่างไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงามมาก ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดงานเทศกาลบัวตองบานขึ้นเพื่อเป็นการชมความงาม ของธรรมชาติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไต และชาวไทยภูเขา โดยจะจัดที่บริเวณอำเภอขุนยวม ในงานมีการละเล่นและมหรสพทั้งของพื้นเมืองและร่วมสมัย มีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา การแสดงสินค้าพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาชาวดอย ฯลฯ ตลอดจนนิทรรศการต่างๆ และการนำเที่ยวชมดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขตวนอุทยานทุ่งบัวตอง ในท้องที่ บ้านแม่อูคอ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ 1,600 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่นในทะเล ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานฯจะมีป่าธรรมชาติและป่าสนปลูกขึ้นสลับกัน กรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542

เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง 

การเดินทางไปยังทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

 • ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน - ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย 1263 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกเข้า ทางสายบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ไปอีก 14 กิโลเมตร
 • จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 1263 (แม่แจ่ม-ขุนยวม) ถึงทางแยกเข้าบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ระยะทาง 76 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปอีก 14 กิโลเมตร

กิจกรรมที่น่าสนใจในทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

 • ชมความสวยงามของดอกบัวตอง ที่บานพร้อมกันเต็มพื้นที่เกือบพันไร่
 • เที่ยวชมงานเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

 • น้ำตกแม่ยวมหลวง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศใต้ของทุ่งบัวตอง อยู่ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 15 กิโลเมตร
 • น้ำตกแม่สุรินทร์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ อยู่ทางทิศเหนือของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอขุนยวม 37 กิโลเมตร
 • โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตอง 6 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 32 กิโลเมตร

ประเพณีที่น่าสนใจของทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

ในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน ธ้นวาคม ทุกๆ ปี

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

ในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน ธ้นวาคม ทุกๆ ปี บริเวณดอยแม่อูคอ จะมีดอกบัวตองบาน เหลืองอร่าม ทั่วบริเวณขุนเขา อำเภอขุนยวมจะจัดเทศกาลให้นักท่องเที่ยว ขึ้นไปชมตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม โดยทางอำเภอ จะจัดเตรียมเต้นท์ที่พัก ให้นักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะค้างแรม บริเวณดอยแม่อูคอ และยังมีอาหาร เครื่องดื่ม บริการ นักท่องเที่ยวด้วย ติดต่อจองเต้นท์พักบนดอยแม่อูคอ ณ ที่ว่าการ อ.ขุนยวม โทร. (053) 691 104

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

 • ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-2982-3
 • อบจ.แม่ฮ่องสอน โทร. 053-611385
 • อำเภอขุนยวม โทร. 053-691108
 • อบต.ขุนยวม โทร. 053-691466

วนอุทยานทุ่งบัวตอง ต.แม่อุคอ  อ. ขุนยวม  จ. แม่ฮ่องสอน   58140

โทรศัพท์ 0 5361 2996   โทรสาร 0 5361 2996   อีเมล reserve@dnp.go.th

โรงแรมในจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >>
กิมส์ รีสอร์ท Gims Resort 33 1,200
ขวดคนโท ปาย คอทเทจ Kuad Khon Thoe Pai Cottage 33 700
คอฟฟี่มอร์นิ่งเกสท์เฮาส์ Coffee Morning Guesthouse 11 500
คุ้ม ปันตา โฮเต็ล Khum Panta Hotel 22 1,500
ช้างไทย รีสอร์ท Chang Thai Resort 22 1,000
ช้างปาย บาย จอห์นแบมบู ฮัต Chang Pai by John Bamboo Hut Resort 1.51.5 600
ชีวาดอย รีสอร์ท Shiwadoi Resort 33 1,100
ซันไชน์ ปาย รีสอร์ท Sunshine Pai Resort 2.52.5 500
ณัฐพร รีสอร์ท Natthaporn Resort 1.51.5 1,200
ดาหลา รีสอร์ท Dalah Resort 33 750
ดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา The Oia Pai Resort & Spa 44 3,500
เดอะ กู๊ด วิว เกสต์เฮาส์ แอท แม่สะเรียง The Good View Guest House @ Mae Sarieng 22 700
เดอะ บลู ลากูน The Blue Lagoon Hotel 22 400
เดอะ ปาย รีสอร์ท The Pai Resort 2.52.5 600
เดอะ พอยต์ วิลล่า The Point Villa 2.52.5 900
เดอะ ร็อค การ์เด้น รีสอร์ท The Rock Garden Resort 3.53.5 1,000
เดอะ ริเวอร์ ออฟ เลิฟ แอท ปาย รีสอร์ท The River Of Love @ Pai Resort 33 470
เดอะคันทรีไซด์รีสอร์ทปาย The Countryside Resort Pai 33 700
เดอะได รีสอร์ท The Dai Resort 33 1,550
เดอะฮาร์ทออฟปาย The Heart of Pai 33 450
ตาลเจ็ดต้น ปาย รีสอร์ท Tarnjedton Pai Resort 2.52.5 800
ทะเลหมอก Thale Mhog 1.51.5 350
ทิวดอยการ์เดนรีสอร์ท Tewdoi Garden Resort 22 400
แทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท แม่สะเรียง Tamarind Grand Resort Mae Sariang 33 600
นอนปาย นอนเปล Norn Pai Norn Play Hotel 2.52.5 700
บัทเตอร์ฟลาย โฮม แอท ปาย Butterfly Homes @ Pai 3.53.5 1,430
บ้าน ภูธดล Baan Phuthadol 22 1,000
บ้านกะทิสด Baan Kati Sod 1.51.5 350
บ้านกุงแกง เดอ ปาย รีสอร์ท Baan Kungkang De Pai Resort 3.53.5 999
บ้านชมดอย รีสอร์ท Baan Chom Doi Resort 2.52.5 800
บ้านโชคดี ปาย รีสอร์ท Baan Chokdee Pai Resort 22 450
บ้านตะวัน เกสท์เฮ้าส์ Baan Tawan Guesthouse 33 800
บ้านน้ำปาย รีทรีท Baan Nam Pai Retreat 33 2,300
บ้านน้ำฮูโฮมสเตย์ Ban Numhoo Homestay 3.53.5 500
บ้านเนินเขาวิวปาย Baan Nern Khao View Pai 2.52.5 700
บ้านปาย ริเวอร์ไซด์ Baan Pai Riverside 11 1,050
บ้านปาย วิลเลจ Baan Pai Village 33 650
บ้านปายเก็บฝัน Baan Pai Kep Fun 2.52.5 800
บ้านปายดาว รีสอร์ท Baan Pai Dao Resort 33 500
บ้านปายในเวียง Baan Pai Nai Wieng 3.53.5 700
บ้านปายฟ้า ปายฝัน Baan Pai Fah Pai Fun 2.52.5 5,199
บ้านปายรุ้ง เกสท์เฮ้าส์ Baan Pai Roong Guesthouse 22 1,000
บ้านพักท่าปาย Baan Pak Ta Pai 22 5,000
บ้านพาสุข ปาย Baan Pasuk Hotel Pai 33 700
บ้านม้งโฮมสเตย์ Banhmong Homestay 22 350
บ้านไม้หอม Baan Mai Hom 2.52.5 300
บ้านไร่จันทร์ฉาย รีสอร์ท Baan Rai Junchai Resort 22 550
บ้านวิวน้ำ แคมปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท Banviewnam Camping & Resort 3.53.5 1,300
บ้านวิศรุต รีสอร์ท Baan Visarut Resort 22 600
บ้านสวนวิวปาย รีสอร์ท Baan Suan View Pai Resort 22 700
บ้านสวนสะพานปาย Baan Suan Sapan Pai 22 750
บ้านสวนสัก ปาย Ban Suan Sak Pai 2.52.5 490
บ้านอารมณ์ปาย Baan A- Rom Pai 22 600
บ้านอิง ณ ปาย Baan Ing Na Pai 22 400
บานาน่าเฮาส์ Banana House 1.51.5 300
บุญดีเฮาส์ Boondee House 1.51.5 600
บุระ ลำปาย รีสอร์ท Bura Lumpai Resort 44 1,000
บุหลัน บุรี รีสอร์ท Bulun Buri Resort 33 1,146
ใบหยกชาเล่ต์ Baiyoke Chalet 33 941
ปลายฟ้า บูติก เฮ้าส์ Pai Fah Boutique House 2.52.5 400
ปางล้อ วิลล่า เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท Panglor Villa Guesthouse & Resort 22 700
ปาย คันทรี่ เฮาส์ Pai Country House 1.51.5 400
ปาย เซเว่น Pai Seven Hotel 1.51.5 500
ปาย ทะเล เกสท์เฮาส์ Pai Talay Guest House 1.51.5 300
ปาย น้ำหนาว รีสอร์ท Pai Nam Now Resort 2.52.5 600
ปาย พนาลี บูทิค โฮเต็ล Pai Panalee Boutique Hotel 2.52.5 3,000
ปาย พระยา รีสอร์ท Pai Praya Resort 22 700
ปาย ฟลอรา รีสอร์ท Pai Flora Resort 33 1,000
ปาย เรือนไทย วิลเลจ Pai Reaunthai Village 2.52.5 600
ปาย อา อาร์ส Pai a' Ars 33 796
ปาย ไอยรา รีสอร์ท Pai Iyara Resort 33 747
ปาย ไอแลนด์ รีสอร์ท Pai Island Resort 4.54.5 2,700
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท Pai Hotsprings Spa Resort 44 1,480
ปาย เฮิร์บ รีสอร์ท Pai Herbs Resort 33 1,500
ปายกลางนา คอทเทจ Pai Klang Na Cottage 3.53.5 1,500
ปายเคียงเดือน รีสอร์ท Pai Kiang Duan Resort 22 1,000
ปายจันทร์ คอทเทจ แอนด์ คูซีน Pai Chan Cottage & Cuisine 22 600
ปายชุ่มเย็น รีสอร์ท Pai Chom Yen Resort 2.52.5 500
ปายทรีเฮ้าส์ รีสอร์ท Pai Treehouse Resort 33 650
ปายธารา รีสอร์ท Pai Tara Resort 33 500
ปายนา ปายตา โฮม Paina Paita Home 2.52.5 900
ปายบ้านดิน Pai Ban Din 2.52.5 300
ปายบ้านไทยรีสอร์ทแอนด์สปา Pai Baanthai Resort & Spa 33 1,000
ปายบุรี เกสต์เฮ้าส์ Paiburee Guest House 2.52.5 500
ปายเฟิสท์เกสท์เฮาส์ Pai First Guesthouse 22 400
ปายภูฟ้า รีสอร์ท Pai Phu Fah Resort 33 800
ปายมายเกสท์ รีสอร์ท Pai My Guest Resort 3.53.5 1,300
ปายริเวอร์ คอร์เนอร์ รีสอร์ท Pai River Corner Resort 33 3,315
ปายริเวอร์วิลล่า Pai River Villa 33 700
ปายลากูนา Pai Laguna Hotel 22 300
ปายลานนา Pai Lanna 22 800
ปายเลิฟ & บ้านชนเผ่า รีสอร์ท Pailove & Baanchonphao Resort 33 1,747
ปายวนา รีสอร์ท Paivana Resort 22 750
ปายวิมาน รีสอร์ท Pai Vimaan Resort 44 1,687
ปายเวียงฟ้า รีสอร์ท Paiviengfah Resort 33 1,300
ปายสวีท โฮม Pai Sweet Home 2.52.5 1,800
ปายอินทาว์ Pai In Town Hotel 33 900
ปายีรีสอร์ท Payi Resort 3.53.5 500
ปารมี อินน์ ปาย รีสอร์ท Paramee Inn Pai Resort 22 1,000
พริบตา บูติค รีสอร์ท Pripta Boutique Resort 44 1,791
พิชชาพร เฮาส์ Pitchaporn House 22 1,000
เฟิร์น รีสอร์ท Fern Resort 22 1,446
แฟมิลี่ เฮาส์ แอท ปาย Family House @ Pai 33 800
ภูข้าวปาย Phukaopai 1.51.5 400
ภูชบา รีสอร์ท Phu Chaba Resort 2.52.5 1,446
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท Phu Pai Art Resort 44 1,400
ภูริปาย วิลล่า Puripai Villa 44 8,719
ภูวิว เกสท์เฮาส์ Phuview Guesthouse 1.51.5 800
มนต์เวียงคำรีสอร์ท Mon Vieng Kham Resort 22 1,500
มอนทิส รีสอร์ท Montis Resort 4.54.5 2,892
มายโฮม แอด ปาย My Home @ Pai 2.52.5 1,000
มาริปาย รีสอร์ท Mari Pai Resort 33 940
เมืองปาย รีสอร์ท Muang Pai Resort 33 964
แม่เย็น เฮาส์ Mae Yen House 22 300
แม่ฮ่องสอน เมาน์เท่น อินน์ แอนด์ รีสอร์ท Mae Hong Son Mountain Inn & Resort 33 1,111
ริมธาร รีสอร์ท Rimtarn Resort 22 1,200
โรงแรมควอเตอร์ Quarter Hotel 44 1,800
โรงแรมคุณนายตื่นสาย Khun Nai Tern Sai Hotel 22 506
โรงแรมงามตา Ngamta Hotel 22 1,500
โรงแรมเดอะควินลินส์ปาย The Quinlins Hotel Pai 22 500
โรงแรมเดอะซิลวานา ปาย The Sylvana Pai Hotel 3.53.5 1,300
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย Baan Krating Pai Hotel 44 1,400
โรงแรมบ้านเคียงดอย Ban Kiangdoi Hotel 33 500
โรงแรมบ้านทองพันชั่ง Bann Thong Pan Chang Hotel 33 550
โรงแรมบ้านสวนริมปาย Baan Suan Rim Pai Hotel 33 800
โรงแรมบ้านสวนไวโอลินปาย Baan Suan Violin Hotel Pai 33 650
โรงแรมบ้านฮิมนา Baan Himna Hotel 33 1,150
โรงแรมเบลล์ วิลล่า Belle Villa Hotel 44 2,350
โรงแรมปาย คันทรี ฮัท Hotel Pai Country Hut 2.52.5 500
โรงแรมปายในฝัน Pai Nai Fun Hotel 33 495
โรงแรมพาโนรามา Panorama Hotel 22 550
โรงแรมโยมา Yoma Hotel 44 1,326
โรงแรมโรแมนซ์ อนาเธอร์ สตอรี่ อิน ปาย Romance Another Story in Pai Hotel 44 2,600
โรงแรมลิลู ปาย Lilu Hotel Pai 33 700
โรงแรมวิลล่าดวงเดือน Villa Duang Deaun Hotel 22 400
ลิ้นจี่การ์เดนบังกะโล Lychee Garden Bungalow 33 700
วันจูน สตูดิโอ แอนด์ โฮสเทล One June Studio and Hostel 22 550
วิมานคีรี รีสอร์ท Vimarnkiri Resort 33 1,190
วิวพอยท์ ลอดจ์ View Point Lodge 22 1,000
สวนดอย รีสอร์ท ปาย Suandoi Resort Pai 33 360
สวัสดี ปาย สปา แอนด์ รีสอร์ท Sawasdee Pai Spa and Resort 2.52.5 600
สวีทเม็มโมรี่ส์ แอท ปาย Sweet Memories @ Pai 44 2,000
สิบสองปันนา Sibsongpanna Hotel 33 500
สุรัสษา เกสท์เฮ้าส์ Suratsa Guest House 22 500
สุรัสษา เวียงปาย เกสท์เฮาส์ Suratsa Wiang Pai Guesthouse 11 350
หาดคำจันทร์รีสอร์ท Had Kam Chan Resort 1.51.5 2,700
อควา รีสอร์ท ปาย Aqua Resort Pai 3.53.5 1,000
อากาเป้ เดอ ปายรีสอร์ท Agape De Pai Resort 2.52.5 400
อินปาย รีสอร์ท In Pai Resort 22 500
อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท Imperial Mae Hong Son Resort 44 1,612
เอมี่บ้านดิน Amy's Earth House Hotel 33 600
แอทปายรีสอร์ท At Pai Resort 33 990
โอเดอ ปาย Odour Pai 22 500
ฮัท ท่าปาย รีสอร์ท Hut Thapai Resort 1.51.5 500
ฮิมน้ำปาย รีสอร์ท Him Naam Pai Resort 33 1,080
เฮาส์ ออฟ เลิฟ ปาย House of Love Hotel Pai 33 600
เฮิร์นไท รีสอร์ท Herntai Resort 2.52.5 900
เฮือนไต รีสอร์ท Huentai Resort 22 900
เฮือนเมืองปาย รีสอร์ท Heun Moung Pai Resort 33 600
เฮือนสราญ เกสเฮ้าท์ Huan Saran Guesthouse 33 1,000
โฮเต็ล เด อาร์ติสต์ โรส ออฟ ปาย Hotel des Artists Rose of Pai 44 2,000
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว