Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  หรือ เสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (เขาโคกเผ่น)
ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขา เรือมีนามว่า ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล ซึ่งสื่อความหมายถึง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ด้วยแรงศรัทธาและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน และ คณะศิษยานุศิษย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน ธมฺมสาโรธ ป.ธ.9)อดีตเจ้าอาวาสราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพ ฯ เพื่อน้อมถวายพุทธสถานแห่งนี้เป็นราชสักการะปูชนีย์ยานุ-สรณ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และในอภิลักขิตกาลมหามงคลสมัยต่าง ๆ

ภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์แสดงกระบวนการธรรมทัศน์ที่เป็นอิสระ เป็นพุทธอุทยานพุทธประวัติบางตอน เช่น ตอนพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมหากัสสปะ เป็นพุทธสถานแห่งพุทธประวัติ และศูนย์รวมเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดา บริเวณวัดนั้นกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ป่าธรรมชาติได้ดีที่ สุดแห่งหนึ่ง

การสร้างเป็นรูปเรือของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  หมายถึง พาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (สังสารวัฎ - ทะเลวน ส่วนห้วงน้ำ คือ กิเลส) ให้พ้นจากโอฆสงสาร ภายในเรือประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง อาทิ ธุดงคเจดีย์ ลักษณะมณฑปเรือนแก้ว อนุสรณ์ระลึกถึงพระมหากัสสปะเถรประดิษฐานพระพุทธบาทคู่เนื้อสำริด ประดับลวดลายมงคล 108 เจดีย์ศรีมหาราช สูง 45 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเอกนพรัตน์ พระไตรปิฎก พระบรมรูปของมหาราช อีกทั้งวีรกษัตริย์ วีรกษัตรี และครูอาจารย์ผู้ทรงคุณูปการแห่งแผ่นดินไทย วิหารพระนาคปรกและวิหารเทพสถิต นอกจากนั้น ยังประดิษฐานพระพุทธกุมารปางประสูติ พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ปางลีลา มหาจุติพระพิฆเนศวร นาคปริวัตนโพธิสัตว์นิมิตปุมุมาตย์สถิตเทวฤทธิ์อนุรักษ์ พระภาควัมบดีศรีสัตว์วิสุทธิญาณนิมิตสัมมาสัมโพธิญาณสาธิต ปูชนียบพิตร (พระไม่มีหน้า) ท้าวเวสสุวรรณ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศอินเดีย

การเดินทางไปยังวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

กิจกรรมที่น่าสนใจในวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

เที่ยวชมวัดที่มีภูมิสถาปัตย์ ภูมิทัศน์ ที่แสดงถึงธรรมทัศน์ ได้อย่างน่าสนใจ

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

  • มณฑปเรือนแก้ว สถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย มุงและกั้นด้วยกระจกสีชาทั้งหมด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาททั้งคู่ และพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระประธานของวัด
  • ศาลาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  พระบิดาแห่งราชนาวีไทย
  • ลานพระธรรมจักร ประดิษฐานแท่นพระธรรมจักร มีหินทรายแกะสลักเป็นรูปกวาง และแท่นหิน 8 เหลี่ยม ที่แกะจากหินทรายสลักเป็นรูปมงคลต่างๆ
  • เจดีย์ศรีมหาราช  ภายในเจดีย์มี 3 ชั้น จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ มีรูปหล่อมหาราช 8 พระองค์ ห้องสำคัญทางประวัติศาสตร์ ห้องพระไตรปิฎก ชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  • เจดีย์ศรีพุทธคยา จำลองแบบจากเจดีย์พุทธคยา  ประเทศอินเดีย  โดยย่อส่วนลงให้เหมาะสมกับพื้นที่  มีความสูง 28 เมตร มีพระพุทธรูปอยู่รายรอบ  ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

ตลอดทั้งปี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0-5622-1602, 0-5622-1034, 0-5622-1656 ต่อ 114 โทรสาร 0-5623-1841, 0-5622-162 ต่อ ต่อ 111

 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต 7 ถนนรอบวัดพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (รับผิดชอบจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์) โทร. 0-3642-2768-9 โทรสาร 0-3642-4089

โรงแรมในจังหวัด นครสวรรค์

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 Next >>
แกรนด์ วิษณุ โฮเต็ล Grand Vissanu Hotel 3.53.5 650
แกรนด์ฮิลรีสอร์ทแอนด์สปา Grand Hill Resort and Spa 3.53.5 1,100
บางรักรีสอร์ท Bangrak Resort 33 490
พนากาพย์ รีสอร์ท Panagarp Resort 2.52.5 700
โรงแรม กอล์ฟ19 Hotel Golf 19 33 350
โรงแรม เดอะ คันทรี่ เลค เนเจอร์ ลอดจ์ The Country Lake Nature Lodge Hotel 33 1,600
โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ The Paradiso JK Design Hotel 44 990
โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์พาร์ค Beverly Hill Park Hotel 3.53.5 800
โรงแรมโบนิโตชินอส Bonito Chinos Hotel 44 990
โรงแรมพีเอ เพลส P.A. Place Hotel 3.53.5 600
โรงแรมอารามิส Aramis Hotel 44 990
ออร์คิด โฮม แอนด์ เรสเตอรองต์ Orchid Home and Restaurant 33 660
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว