Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ: วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อภาพ:วัดเจดีย์: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ 1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง

ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็นภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณนั้นแต่อย่างใด เหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏร่างนั้นว่า "เด็กวัด" ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตย์อยู่วัดเจดีย์แห่งนี้ และเรียกวิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆ เมื่อเชื่อกันว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึงเป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของสูญหาย ก็มาจุดธูปบนบานขอให้ช่วยกันหา ซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา

ตำนานไอ้ไข่มีหลายเรื่องด้วยกัน บ้างก็ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงพ่อทวด เมื่อหลวงพ่อทวดธุดงค์มาถึงวัดร้างแห่งนี้ และรับรู้ด้วยญาณของท่านว่าที่นี้มีทรัพย์สินโบราณฝังอยู่ จึงให้วิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมา ในขณะที่บางตำนานก็ว่า ไอ้ไข่ คือเด็กลูกชาวบ้านแถวนั้นที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวัดโบราณ ต่อมาเด็กคนนั้นประสบอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิต วิญญาณของเด็กน้อยคนนั้นซึ่งผูกพันอยู่กับวัดก็สถิตย์ที่วัดแห่งนี้ตลอดมา

เมื่อปี พ.ศ. 2526 พ่อท่านเทิ่ม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ในขณะนั้นได้จัดสร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่ เป็นรุ่นแรก พร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมา ในเวลานั้นพื้นที่แถบนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้มีกองร้อยทหารพรานมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีย์ คืนแรกที่มาพักทหารทั้งกองแทบไม่ได้หลับได้นอน เพราะมีเด็กเที่ยวมาหยอกเล่น ดึงแขนดึงขา โดนปืนตีศีรษะบ้าง ล้มราวปืนบ้าง เป็นที่วุ่นวาย รุ่งขึ้นจึงได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ชาวบ้านฟัง ซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกเล่าให้ทหารกลุ่มนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวของไอ้ไข่ และบอกให้ทหารกลุ่มนี้บอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณไอ้ไข่ และเมื่อทำอาหารรับประทานให้แบ่งอาหารตั้งเป็นเครื่องเซ่นให้กับไอ้ไข่ด้วย เมื่อทำดังนั้นคืนต่อมาทุกอย่างก็สงบ ไม่มีเหตุการณ์รบกวนใดๆ เมื่อทหารพรานเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คนภายนอกรู้ ชื่อเสียงของไอ้ไข่ก็รู้จักกันมากขึ้น

จากการที่ไอ้ไข่ เป็นที่นับถือมายาวนาน จึงมีผู้คิดว่าคนรุ่นหลังล้วนมีวัยน้อยกว่าไอ้ไข่ทั้งสิ้น จึงไม่ควรเรียก “ไอ้ไข่”ซึ่งอาจจะเป็นการลบหลู่ ควรเรียกใหม่ “ตาไข่” ซึ่งจะเป็นการเรียกที่ให้การนับถือมากกว่า แต่ด้วยความที่ทุกคนคุ้นเคยกับคำเรียกขานว่าไอ้ไข่ และภาพที่ทุกคนเห็นชินตาคือภาพของเด็กคนหนึ่ง คนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกไอ้ไข่อยู่เช่นเดิม

ในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่นรูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่างๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่ เราจะไม่ได้ยินเสียงโฆษณาชักชวนให้ทำบุญ ทุกคนที่มาเพราะความเลื่อมใสอย่างแท้จริง ทุกวันเสียงประทัดดังจะขึ้นตลอดเวลา ส่วนในวันอังคารและวันเสาร์ก็จะมีกลองยาวแก้บน มาแสดงให้ไอ้ไข่ดูวันนึงป็นสิบรอบกันทีเดียว

วันนี้วัดเจดีย์เจริญรุดหน้าไปมาก อุโบสถขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่างๆจากศรัทธาที่ผู้คนมีต่อไอ้ไข่ หลั่งไหลเข้ามายังวัดเจดีย์แห่งนี้ ทั้งยังเผื่อแผ่ไปยังชาวบ้านที่อยู่รอบวัด ได้มีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องบูชาไอ้ไข่ วิญญาณเด็กน้อยดวงนี้เป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่เลื่อมใส บารมีของเด็กน้อยที่เรียกว่าเป็นเด็กวัด ได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชน สร้างวัดเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เป็นวัดเจดีย์ที่สวยงาม มั่นคง ดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 2556

การเดินทางไปยังวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

วัดเจดีย์ ตั้งอยู่ตำบลฉลอง อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่น่าสนใจในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ

ขอพรจากไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ : เทพแห่งสามัญชน

 ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ : เทพแห่งสามัญชน

บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คนนับถือ จำแนกประเภทได้หลายประการเช่น ประเภทบุคคล สิงห์สาราสัตว์ ต้นไม้ ภูเขา เป็นต้น ในส่วนของบุคคลก็มีหลายสถานภาพทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ หลายวัยตั้งแต่หลวงพ่อ หลวงปู่ หรือพ่อปู่ พ่อแก่ กระทั่งย้อนมาถึงวัยเด็กเช่น กุมารทอง รัก-ยม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้นิยมกันอย่างแพร่หลาย รู้จักกันทั่วประเทศไทย วัดใดใครสร้างก็ได้ แผงพระทั่วไปก็มากมี

ส่วน"ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" เป็นนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด แม้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็หาใช่กุมารทองหรือรัก-ยมไม่ ที่มาของท่านก็มิได้เกี่ยวข้องกับนวนิยายหรือวรรณคดีเล่มใด คนในท้องถิ่นตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกปากเอ่ยนามบนบานศาลกล่าวและเห็นประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จากปากคำของคนในหมู่บ้านที่บอกเล่าถึงอิทธิปาฏิหาริย์ ค่อยๆแผ่กระจายไปต่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ กระทั่งถึงต่างจังหวัด

เมื่อมีการรับรู้กันอย่างกว้างขวางก็มีคนถามว่า"ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" ท่านเป็นใคร มาจากไหน ลูกเต้าเหล่าใคร บางคนยังย้ำคำถามทิ้งท้ายว่า"เป็นอะไรตาย"

ครูคำรพ เกิดมีทรัพย์ ได้นำคำถามเหล่านี้ไปนมัสการถามพระอธิการอภิชิต พุทธสโร (พระอาจารย์แว่น) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านอารย์จึงเล่าประวัติโดยสังเขปให้ผู้เขียนนำมาฝากท่านผู้อ่าน ความว่า.....

เมื่อกาลล่วงมากว่า 300 ปีแล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นที่รกร้าง มีหลักฐานให้รู้ว่าเป็นที่วัดคือซากอิฐที่ปรักหักพัง และพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกว่า"ท่านเจ้าวัด" ยังคงหลงเหลืออยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของเด็กวัด สิ่งดังกล่าวคงอยู่ในหัวใจชาวบ้่านผู้นับถือ มีการบนบานศาลกล่าวอย่างต่อเนื่อง กว่า 99%ที่ได้ดังใจปรารถนา เมื่อสิ่งที่บนบานสำฤทธิ์ผลก็มีคนเข้ามาแก้บนที่วัดร้างแห่งนี้เป็นนิจ

ท่านเจ้าอาวาสกล่าวต่อไปว่า ท่านเองก็อยากทราบประวัติเหมือนที่ญาติโยมพุทธบริษัทถามนั่นแหละ ท่านถามใครก็ไม่มีใครรู้ รู้แต่ว่าปู่ของปู่ๆๆ หรือย่าของย่าๆๆ บอกว่าตรงนี้เป็นที่วัดมีเด็กเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด แต่ท่านอาจารย์ก็ไม่ละความพยายาม สืบค้นเค้าคำเล่าความจากคนโน้นคนนี้มาปะติดปะต่อพอเป็นเรื่องราวว่า

"ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" ท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใคร เกิดในสมัยไหนไม่มีข้อมูล เล่ากันว่า ในครั้งกระโน้นพระขรัวทอง เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ มีเด็กวัดซึ่งเป็นศิษย์คอยปรนนิบัติรับใช้ 2 คน คนหนึ่งชื่อเหมียน อีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ คนที่ไม่ทราบชื่อนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า”ไอ้ไข่”“ไอ้ไข่”เป็นเด็กซุกซน แต่ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่เกรงกลัวใคร มีความรู้ทางเวทย์มนต์ คาถาอาคม มีลักษณะพิเศษเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่วๆไป

พระอาจารย์ทองเล่าต่อว่า ในตำนานเมืองนครกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนเจ้าพระยาคืนเมือง มีท้องตรามายังเมือง"อลอง"(คำนี้ปราชย์ท้องถิ่นยืนยันคำอ่านว่า หลอง) มีบันทึกว่า...มาถึงเมืองอลอง แวะพักหนึ่งคืน นมัสการสมภารทองมีศิษย์เกะกะชื่อว่าไอ้ไข่...เล่ากันว่าหากชาวบ้านหมดปัญญาสามารถในเรื่องใดต้องนึกถึงไอ้ไข่เด็กวัด หรือไปออกปากให้ช่วยเหลือ เป็นอันต้องสำเร็จ จนถือกันว่าเป็นเด็กที่มีความแปลกอานุภาพพิเศษ สร้างความแปลกใจใจให้แก่ชาวบ้าน ถึงแม้ไอ้ไข่จะเป็นเด็กซุกซนแต่ก็ไม่มีใครเกลียดชัง กลับกลายเป็นเด็กที่ไปได้ทั่ว อยู่ในความระลึกของชาวบ้านตลอดมา และยังบ่งบอกว่าไอ้ไข่เป็นเด็กที่มีความจริงทั้งวาจาและจิตใจ ถือสัจจะเป็นหลัก สิ่งใดที่รับปากแล้วเป็นต้องทำให้ได้ ถึงแม้บางครั้งเป็นเรื่องอันตรายก็ตาม บางคนเล่าว่าหากควายตัวใดไม่ยอมให้จับหรือพยศ หากไอ้ไข่รับปากจับให้แล้วเมื่อตอนเข้าไปใกล้ควายหากไอ้ไข่จับหางติดแล้ว ก็ไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดไม่ว่าควายจะวิ่งอย่างไร ในที่สุดควายต้องละพยศหมดฤทธิ์ลงโดยสิ้นเชิง ไอ้ไข้ กลายเป็นเด็กที่คนยุคนัั้นกล่าวขวัญกันไม่รู้จบ

ท่านสมภารรูปปัจจุบันเล่าเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อท่านขรัวทองชราภาพ ท่านขรัวเห็นว่าวัดมีภัยทางศึกพม่าบุกเมืองนครแน่นอน วัดเจดีย์ ก็เป็นด่านหนึ่งที่พม่าบุก(ในสงคราม 9 ทัพ) เป็นเหตุให้ชาวบ้าน ชาววัด ต่างหนีศึกพม่าไปคนละทิศละทาง (ความตรงนี้มีหลักฐานชื่อบ้านในละแวกใกล้เคียงรองรับ เช่นทุ่งสู้เมือง นาค่าย ทุ่งเจ้าไชย เป็นต้น) ท่านสมภารทองเห็นดังนั้น จึงบอกให้ไอ้ไข่ช่วยรักษาวัดอย่าได้ทิ้งไปไหน(ความตรงนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เรียกคนที่รักษาวัดว่า เลขวัด มีการสักเลขเป็นเครื่องหมายไม่ต้องให้ทางการเกณฑ์ไพร่พลไปรบ) ท่านสมภารทองเองก็อยู่ปกป้องคุ้มครองรักษาวัดด้วยเช่นกัน

พระอธิการอภิชิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเล่าต่อว่า ไม่สามารถทราบได้ว่าท่านสมภารขรัวทองมรณภาพเมื่อใด และไอ้ไข่มีชีวิตถึงสมัยไหน บ้างเล่าต่อๆกันมาว่า หลังจากท่านขรัวทองมรณภาพแล้ว ไอ้ไข่ก็เดินลงไปในสระน้ำหน้าวัด แล้วไม่ขึ้นมาให้ใครเห็นอีกเลย แต่วันดีคืนดีแม้ในปัจจุบัน ยังมีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นในวัดหรือปรากฎร่างเด็กให้เห็น หรือมีเสียงเด็กให้ได้ยิน หรือปรากฏแก่ผู้ที่มานอนวัดเจดีย์แบบครึ่งหลับครึ่งตื่น

ราว พ.ศ.2543 ปีนั้นวัดนี้ไม่มีภิกษุจำพรรษา นายทหารจากกองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราช นำทหารมาปราบปรามผู้ก่อการร้ายแวะพักค้างคืนในเปลสนามที่ผูกติดกับต้นไม้ โดยไม่ได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะนายทหารผู้นี้ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดนี้มาก่อน ขณะทำท่าว่าจะหลับโดนเขกกบาลตกใจผงกหัวขึ้นมา เห็นเงาเด็กวิ่งหายไปในความมืด ท่านโดน 2-3 ครั้งต้องสั่งทหารเคลื่อนกำลังพลกลางดึก ปัจจุบัน (2553) ท่านผู้นี้ยังมีชีวิตและเล่าให้ใครต่อใครฟัง จากนั้นนามไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ก็ขจรขจายไปทั่วสารทิศ)

ก่อนหน้าที่นายทหารนำกำลังพลมาพักดังกล่าวแล้ว ที่วัดมีรูปแกะสลักทำด้วยไม้อยู่ในกุฏิ รูปแกะสลักมีความเป็นมาอย่างไร ท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่า…อยู่มาวันหนึ่ง ผู้ใหญ่เที่ยง เมืองอินทร์ ฆราวาสจอมขมังเวทผู้มีฉายาว่า"เที่ยง หักเหล็ก" (เพราะท่านมีอาคมแก่กล้าหักตะปู มีดพร้าได้) ท่านนำไม้ตะเคียนมาแกะสลักเป็นรูปคน แล้วอัญเชิญวิญญาณมาสิงสถิต และขนานนามรูปแกะสลักนั้นว่า"ไอ้ไข่วัดเจดีย์"

ดังนั้นนามเรียกขานประกอบด้วยคำสองคำ คือคำว่า"ไอ้"กับคำว่า"ไข่"รวมเป็น"ไอ้ไข่"คำนี้มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ชื่อเพื่อนฝูงแสดงว่ามีความสนิทสนมมาก และไอ้ไข่ ท่านรับร่างไม้ที่ผู้ใหญ่เที่ยงแกะสลักให้ และรับนามนั้นด้วย

แต่บางคนเข้าใจว่าคำว่า"ไอ้"เป็นคำไม่สุภาพจึงใช้คำอื่นแทน เช่นน้องไข่ ตาไข่ ลุงไข่ ทวดไข่ ลูกไข่ หรือ ไข่ ซึ่งจะเป็นว่าหมายถึงผู้อื่นที่มิใช่ท่าน"ไอ้ไข่ วัดเจดีย์”

รูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่กุฏิ มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทำยอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนำสิ่งของมาแก้บนมิไดเว้นแต่ละวัน ครั้นถึงวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน ของทุกปีมีการจัดงานบุญ คณะกรรมการวัดนำรูปมาประดิษฐานยังปะรำพิธี ให้คนสรงน้ำพระแล้วอาบน้ำ ไอ้ไข่ ขอพรด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาใน “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ : เทพแห่งสามัญชน"

คัดจาก “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ : เทพแห่งสามัญชน" โดย ครูคำรพ เกิดมีทรัพย์

ประเพณีที่น่าสนใจของวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

งานประเพณีให้ทานไฟ ประมาณเดือนมกราคม

งานประเพณีสงกรานต์ ประมาณวันที่ 12-16 เมษายน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยววัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

ตลอดทั้งปี

โรงแรมในจังหวัด นครศรีธรรมราช

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 Next >>
@24บูติคโฮเต็ล @24Boutique Hotel 33 800
กรีนเพลซ เกสท์เฮ้าส์ Green Place Guest House 22 650
ขนอม ซันไรส์ บีช Khanom Sunrise Beach Hotel 22 1,200
ขนอมมารอครีสอร์ท & สปา Khanom Maroc Resort & Spa 33 790
เขาหลวงรีสอร์ท Khao Luang Resort 1.51.5 1,000
ชมดาว บ้านมานิษา Chomdao Baan Manisa 3.53.5 451
ชมดาว โฮมเสตย์ Chomdao Homestay 33 898
ชลนภา รีสอร์ท Chonnapha Resort 33 1,100
ต้นธาร รีสอร์ทแอนด์สปา Tontarn Resort and Spa 33 1,200
ตาลคู่ บีช รีสอร์ท ขนอม Talkoo Beach Resort Khanom 44 759
ทีนี่เฮาส์ Teeny House 1.51.5 490
เนอร์วานา ดีทอกซ์ ฮีลลิ่ง เซ็นเตอร์ Nirvana Detox Healing Center 4.54.5 3,000
บ้านท้องชิง รีสอร์ท Baan Thong Ching Resort 33 3,000
บ้านศิวิไลซ์ รีสอร์ท Baancivilize Resort 44 2,700
ประสานสุข วิลล่า รีสอร์ท Prasarnsook Villa Resort 33 2,000
ปาล์มฮิลล์รีสอร์ท Palm Hill Resort 22 500
มหาชัยรีสอร์ท Mahachai Resort 3.53.5 750
ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา Rachakiri Resort and Spa 55 2,820
โรงแรมขนอม โกลเด้น บีช Khanom Golden Beach Hotel 33 1,750
โรงแรมทวิน โลตัส Twin Lotus Hotel 44 1,182
โรงแรมทักษิณ Thaksin Hotel 33 600
โรงแรมราวดี Ravadee Hotel 22 850
โรงแรมสุภา รอยัล บีช Supar Royal Beach Hotel 33 1,100
ลอยชาเลต์รีสอร์ท Loy Chalet Resort 1.51.5 600
ลิกอร์ ซิตี้ โฮเต็ล Ligor City Hotel 33 1,900
ศิริพรเพลส Siriporn Place 33 450
สิชล คาบาน่า Sichon Cabana 2.52.5 2,000
สุชาดา วิลลา Suchada Villa 22 1,000
อนาวิลลาตังเกรีสอร์ท Anavilla Tangke Resort 3.53.5 1,200
อลงกต บีช รีสอร์ท ขนอม Alongkot Beach Resort Khanom 2.52.5 1,265
อาว่า รีสอร์ท Aava Resort 55 3,300
เอ็กแมน การ์เด้น รีสอร์ท Ekman Garden Resort 33 1,325
ฮารู ฮารา โฮเต็ล Haru Hara Hotel 33 590
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว