Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ:อ่าวไม้งาม: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:บรรยากาศสบายๆ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:ยินดีต้อนรับ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อ่าวช่องขาด: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:วิวสวยๆน้ำใสๆ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:มุมสวยๆ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:ยามเย็น: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:ชีวิตที่สงบ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะทางเหนือสุดในทะเลอันดามันของไทย เป็นบริเวณที่ได้รับการยกย่องว่ามีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด เป็นทะเลแห่งสุดท้ายของเมืองไทยที่ธรรมชาติยังคงความงดงาม หมู่เกาะสุรินทร์มีเกาะ 5 เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี(เกาะสตอร์ค) เกาะกลาง (เกาะปาจุมปา) และเกาะไข่ (เกาะตอรินลา) วางตัวเป็นกลุ่ม จึงมีสภาพเป็นอ่าวขนาดใหญ่ที่กำบังคลื่นลมทั้งสองฤดู ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บนเกาะที่เป็นป่าดงดิบเขตร้อนชื้นไล่เรียงตามทิวเขาคือระบบนิเวศหลากหลายที่สุดของผืนดิน น้ำทะเลที่ใส อุณหภูมิที่พอเหมาะสารอาหารที่สมบูรณ์ เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาการของแนวปะการัง ระบบนิเวศที่หลากหลายที่สุดแห่งท้องทะเลเกิดเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติอันงดงามเหนือผืนน้ำจรดพื้นทะเล เป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่กว้างใหญ่และสวยที่สุดของเมืองไทย มีหาดทรายขาวสวย ทรายละเอียด ทอดยาวสุดสายตา มีผืนป่าที่เขียวขจีเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามในทุกมุมมอง เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ตกทอดมาสู่คนไทยปัจจุบัน ได้ชื่นชม ได้ศึกษา และร่วมกันปกปักรักษาไว้ เป็นมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งแด่ชนรุนหลังสืบไป

หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ห่างจากชายฝั่งจังหวัดพังงา 60 กิโลเมตร อยู่ใกล้ชายแดนประเทศเมียนมาร์ ตั้งชื่อตามราชทินนามของพระยาสุรินทราชา((นกยูง วิเศษกุล) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ระหว่างพ.ศ. 2463 – 2468) ซึ่งท่านได้พบหมู่เกาะแห่งนี้และบันทึกไว้ว่าเป็นดินแดนของไทย  เมื่อครั้งที่ท่านมาสำรวจ ทะเลฝั่งอันดามัน ที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นที่หลบลมมรสุมสำหรับเรือหาปลาและเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมอแกน 2 แห่ง หมู่เกาะสุรินทร์มีป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าชายเลนบริเวณที่มีลำธารน้ำจืดไหลลงทะเล และมีหญ้าทะเลปกคลุมอยู่บางส่วน ความหลากหลายทางชีววิทยาทำให้หมู่เกาะสุรินทร์เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางนิเวศวิทยา จนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม 2514 กรมป่าไม้จึงได้ประกาศให้พื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 88,282 ไร่ หรือ 141.25 ตารางกิโลเมตร

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า มีทิวทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม มีปะการัง สภาพป่าที่สมบูรณ์ หาดทรายขาวสะอาด และนกนานาชนิด กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ 84,375 ไร่ หรือ 135 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 ของประเทศไทย

ต่อมาในปี 2550 ได้ผนวกกองหินริเชริว ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังวัดพังงา เนื่อที่ 3,907 ไร่ หรือ 6.25 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 31ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 รวมเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น 88,282 ไร่ หรือ 141.25 ตารางกิโลเมตร

ชายฝั่งเกาะสุรินทร์มีความเว้าแหว่ง ทำให้มีอ่าวหลายแห่งซึ่งเป็นที่กำบังคลื่นลมได้ดี ระยะห่างจากฝั่งและระดับน้ำลึกโดยรอบเกาะทำให้น้ำทะเลใสสะอาดเหมาะกับการเจริญเติบโตของปะการังหลากหลายชนิด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังทำให้มีปลาชนิดต่างๆ มากมาย บางครั้งยังพบวาฬและฉลามวาฬในน่านน้ำรอบเกาะอีกด้วย เต่าทะเล โดยเฉพาะเต่ากระและเต่าตนุขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดของเกาะ

จากยอดเกาะใหญ่ทั้งสอง คือเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ มีป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้หลายชนิด ถัดลงมามีป่าชายหาดและป่าโกงกาง บนเกาะมีสัตว์อาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 80 ชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น กระจงเล็ก ลิงกัง ลิงแสม หนูท้องขาว ค้างคาวชนิดต่างๆ ฯลฯ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตะกวด เหี้ย งูเหลือม งูพังกา ฯลฯ นกหลายชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่น รวมทั้งนกหายากเช่น นกชาปีไหน และเหยี่ยวเพเรกริน

บริเวณเกาะสุรินทร์มีแหล่งน้ำจืดอยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นน้ำซับหรือทางน้ำเล็กๆ แหล่งน้ำจืดที่ใช้ภายในเขตอุทยานฯ มาจากเกาะสุรินทร์ใต้ โดยต่อท่อข้ามช่องขาดมายังฝั่งสำนักงานอุทยานฯ แต่หากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก น้ำจืดจากแหล่งดังกล่าวก็จะไม่พอใช้

ลมมรสุมมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของเกาะอย่างยิ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงนี้เป็นช่วงที่คลื่นลมแรงยากแก่การเดินเรือ อุทยานฯ จึงปิดรับนักท่องเที่ยว ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูแล้งอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูที่อุทยานฯ เปิดรับนักท่องเที่ยว โดยมีบริการเรือระหว่างท่าเรือที่คุระบุรีและเกาะสุรินทร์เหนือ เรือธรรมดาใช้เวลาแล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมง ส่วนเรือเร็วใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์มีทั้งคนไทยและต่างชาติ

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม)เป็นเส้นทางหลักของการเดินทางสู่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาก่อนถึงอำเภอคุระบุรีประมาณ 6 กม.บริเวณกิโลเมตรที่ 721มีทางแยกไปท่าเรือคุระบุรีอีกประมาณ 2กม.จะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ในบริเวณนี้จากท่าเรือคุระบุรีมีเรือทัวร์โดยสารของเอกชนให้บริการนักท่องเที่ยวไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (บนเกาะ)ระยะทางประมาณ 60กม.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

กิจกรรมที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 • ออกเรือท่องทะเลอันดามัน
 • ชมทิวทัศน์ที่สวยงามมากของหมู่เกาะต่างๆ
 • เล่นน้ำทะเลใสๆ เดินเล่นบนหาดทรายขาวสวย
 • พักผ่อน อาบแดด
 • ดำน้ำ ชมสีสันสวยงามของโลกใต้ทะเล
 • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 • แค็มป์ปิ้ง ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

เกาะสุรินทร์เหนือ

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะทั้ง 5 เกาะ และเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ด้วย เพราะ นอกจากจะเป็นที่ตั้งของที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ยังมีศูนย์บริการนัดท่องเที่ยว บ้านพัก ลานกางเต้นท์ ห้องน้ำ ร้านอาหาร และจุดจอดเรือหางยาวที่คอยให้บริการพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำชมปะการังรอบเกาะอีกด้วย นอกจากนี้บนเกาะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอยู่รอบๆไม่ว่าจะเป็นชายหาดและอ่าวต่างๆ ที่สามารถเดินเที่ยว เล่นน้ำและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีอ่าวไม้งามสำหรับผู้ที่รักต้นไม้ ป่าเขา มีชายหาดที่มีทรายละเอียดสีขาว และ จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปอ่าวช่องขาด เพื่อเล่นน้ำ อาบแดด หรือชมวิวทิวทัศน์ก็ได้ และหากนักท่องเที่ยวต้องการไปดำน้ำยังอ่าวต่างๆ ก็มีเรือหางยาวของอุทยานคอยบริการรอบเกาะ จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รอบเกาะได้แก่

 • อ่าวช่องขาด เป็นเหมือนประตูที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงหมู่เกาะสุรินทร์ โดยเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ อุทยาน โดยจะ มีสะพานไม้ทอดยาวลงไปยังชาดหาดด้านหน้าเพื่อให้เรือทัวร์ทุกลำมาเทียบท่าส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะ และชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ฯ และเรือหางยาวพาเที่ยวของบริษัททัวร์ต่างๆ ที่มารอนักท่องเที่ยวไป ดำน้ำ รอบๆ เกาะสุรินทร์ด้วย อ่าวช่องขาดมีลักษณะเป็นร่องน้ำที่คั้นระหว่างหมู่เกาะสุรินทร์เหนือและใต้ มีความกว้าง ประมาณ 200เมตร ชายหาดด้านหน้าอุทยานฯมีลักษณะเป็นหาดทรายสีขาวเม็ดละเอียด น้ำทะเลใส ในช่วงที่ น้ำทะเลลดหาดจะกว้างมาก ชายหาดยังเป็นที่ซ้อมฝึกดำน้ำตื้นก่อนลงทะเลจริง ส่วนชายหาดด้านหลังอุทยานเป็น ชายหาดที่ยาว ต่อเนื่องมาจากช่องขาดซึ่งเป็นร่องน้ำระหว่างเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ ชยหาดด้านนี้ ยาว ต่อเนื่องไปจนถึงอ่าวกระทิง ชายหาดด้านนี้เป็นชายหาดที่โค้งสวย น้ำทะเลใส ทรายเม็ดเล็กเหมาแก่การ เล่นน้ำ แต่นักท่องเที่ยวควรระมััดระวังไม่เข้าไปใกล้ร่องน้ำช่องขาดเพราะกระแสน้ำไหลแรงในเวลาช่วงน้ำขึ้นน้ำลง อาจเกิดอันตรายได้ ช่วงยามเย็นเวลาน้ำลดสามารถเดินไปอ่าวกระทิงเพื่อชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วย นับเป็นจุดที่ สามารถ ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามที่สุดของหมู่เกาะสุรินทร์
 • อ่าวไม้งาม เป็นอ่าวขนาดใหญ่ โค้งอ่าวเว้าลึกเป็นรูุปตัว U ขนาบด้วยแหลมหินทั้งสองด้าน ด้านในสุดของอ่าวเป็น แนวหาด ทรายขาวสะอาดสะดุดตา ถัดจากหาดทรายไปเป็นที่ราบร่มรื่นด้วยป่าชายหาด และยังเป็นที่พักจุดที่สองของ เกาะสุรินทร์เหนือ โดยมีห้องน้ำ ห้องสุขา ลานกางเต้นท์ ร้านอาหาร ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว เหมาะสำหรับผู้ที่ ต้องการความเป็นส่วนตัว และหากว่ายน้ำออกจากฝั่งไปไม่ไกล ยังมีโลกใต้ทะเลที่อุดมด้วยปะการังให้ชมอีก ด้วย เช่นปะการังโต๊ะ ปะการังโขด ปะการังเคลือบ และปะการังผักกาด รวมถึงฝูงปลาทะเล เช่น ปลากระเบนจุดฟ้า และฝูงปลากระบอก โดยนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำตื้นเรียแนวหินไปจนจรดปลายแหลมทั้งสองได้ ระหว่าง เส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติระหว่างอ่าวช่องขาดและอ่าวไม้งาม ยังเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบ ป่าชายเลน และป่าชายหาด มีพรรณไม้มากมายให้ศึกษาและนกป่าให้ชมอีกด้วย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงการเดินทาง เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวไม้งามจากที่ทำการอุทยานฯ อ่าวช่องขาด ระยะทาง 2 กิโลเมตร หรือให้เรือหางยาวมาส่งที่หน้าหาดๆ ด้านข้าง ก่อนจะเดินทางไปยังอ่าวไม้งามอีก 200 เมตร
 • อ่าวกระทิง มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งยาวที่ต่อเนื่องมาจากลานกางเต็นท์ริมอ่าวช่องขาด อ่าวนี้มีระดับน้ำที่ไม่ลึกมากนัก จึงเหมาะ แก่การลงเล่นน้ำเป็นอย่างมาก น้ำทะเลใสจนเห็นพื้นทราย ใช้เป็นจุดซ้อมดำน้ำตื้นก่อนไปดูปะการังจริงที่เกาะอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่ชื่นชอบการอาบแดด ริมอ่าวกระทิงยังมีแนวหาดทรายที่ร่มรื่นด้วยป่าชายหาด ให้เลือก พักผ่อนด้วย บรรยากาศริมหาดนี้ค่อนข้างเงียบสงบ เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญาจะนิยมไปดำน้ำตาม หาดต่างๆ จนมีนักท่องเที่ยวน้อยคนที่จะมาพักผ่อนที่หาดนี้ นอกจากนอ่าวกระทิงยังเป็นจุดชม พระอาทิตย์ตกที่ สวยงามอีกด้วยการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางเดินจากอ่าวช่องขาดไปยังอ่าวไม้งาม หรือจะเช่าเรือหางยาวของอุทยานมาส่งก็ได้
 • อ่าวแม่ยาย เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ทีสุดในบรรดาอ่าวทั้งหมดของเกาะสุรินทร์เหนือ อ่าวแม่ยายมีชายหาดเล็กๆ แต่ไม่ค่อยเป็น ที่นิยมในการเล่นน้ำมากนัก ริมอ่าวยังร่มรื่นด้วยป่าดิบเขาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากกระแสน้ำได้พัดพาเอา ตะกอนความสมบูรณ์ไปมาตลอดจากอ่าวช่องขาด ทำให้อ่าวแม่ยายมีความอุดมสมบูรณ์ของท้อง ทะเลที่ หลาก หลายโดยเฉพาะปะการังหลากชนิดที่กินพื้นที่บริเวณกว้างมาก ทางอุทยานฯได้กันพื้นที่บางส่วนไว้เพื่อการอนุรักษ์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำได้ที่ปลายอ่าวใกล้ๆ กับแหลมแม่ยาย ปะการังที่พบบริเวณนี้ได้แก่ ปะการัง ผักกาด ปะการังจาน ปะการังโต๊ะ ปะการังกิ่ง ปะการังดำและปะการังอ่อน อ่าวแม่ยายเป็นอ่าวที่ที่มีระดับน้ำลึกไล่เลี่ยกัน จึงเป็นจุดที่สามารถดำน้ำได้ืั้ทั้งแบบผิวดำน้ำและดำน้ำลึก โดยมีความหลากหลายของปะการังให้ชมอย่างจุใจ นอกจากนี้ยัง มีฝูงปลาทะเลที่สามารถพบได้ง่าน คือ ฝูงปลานกแก้วชนิดต่างๆ อ่าวแม่ยายนับเป็นอ่าวแรก ที่บริษัท ทัวร์นิยมพานักท่องเที่ยวมาดำน้พ เนื่องจากเป็นอ่าวที่อยู่ไม่ไกลจากอ่าวช่องขาดการเดินทาง นั่งเรือหางยาวจากอ่างช่องขาดใช้เวลา 10 นาที
 • อ่าวไทรเอน ชื่อของอ่าวไทรเอน เรียกตามลักษณะของอ่าวที่มีต้นไทรขึ้น เป็นอ่าวที่ไม่ลึกมาก แต่มีชายหาดทอดยาว มีทราย สีขาวสะอาดนุ่มเท้าเหมาะแก่การเดินเที่ยวเล่น ในอดีตอ่าวไทรเอนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอแกน เป็นที่ตั้งของสถานีพัฒนาประมงและหน่วยพิทักษ์อุทยาน แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิจึงได้ย้ายชาวมอแกนทั้งหมดไปยังอ่าวบอน บรรยากาศของอ่าวไทรเอนนอกจากจะมีชายหาดขาว กว้างเหมาะแก่การเล่นน้ำแล้ว ยังร่มรื่นไปด้วยป่าชายหาดที่อุดสมบูรณ์ ใต้ผืนน้ำยังพอมีปะการังให้สามารถเล่นน้ำได้ แต่อ่าวนี้ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ จะล่องผ่านให้ได้ชมทิวทัศน์เท่านั้นและมุ่งหน้าไปอ่าวจากมากกว่า
 • อ่าวจาก เป็นอ่าวที่อยู่เหนือสุดในบรรดาอ่าวทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์เหนือ มีลักษณะเป็นอ่าวเปิดขนาด กว้าง โค้งหาดเว้าเป็นรูปตัว C มีหาดทรายสีขาวเด่นขนาดไปกับป่าชายหาดที่เขียวขจี เป็นอ่าวที่มีธรรมชาติที่ ค่อนข้าง สมบูรณ์ หายทรายขาวของอ่าวจากมีความสวยงามไม่แพ้หาดใดๆ อ่าวจากเป็นอีกอ่าวหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามี แนวปะการังที่สมบูรณ์ไม่แพ้อ่าวแม่ยายและอ่าวเต้าเลย เนื่องจากอ่าวนี้มีปะการังให้ชมเกือบทุกชนิด เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังโขด ปะการังจาน ปะการังโต๊ะ และกัลปังหา และยังมีสัตว์น้ำที่น่าสนใจ เช่น หอยมือ เสือตัวใหญ่ ดาวขนนก หนอนพู่ฉัตร และปลาสวยงามอีกมากมาย ปัจจุบันไม่อนุญาตให้เรือหางยาวเข้าไปในอ่าว เนื่องจากมีแนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่มาก
 • อ่าวทรายแดง เป็นอ่าวที่ไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนักเนื่องจากอยู่ไกลจากอ่าวช่องขาดและมีแนวปะการัง ที่ไม่โดดเด่น เท่ากับอ่าวอื่นๆ ที่หาดนี่มีหาดทรายที่โดดเด่นไม่เหมืออ่าวอื่นนั่นคือ ทรายสีแดงที่มีเพียงหาดเดียว เท่านั้นใน อ่าวเดียวกันนี้ยังมีหาดสั้นๆอีก 1 หาดที่มีหาดทรายสีขาว เป็นคงามแตกต่างที่สามารถเที่ยวได้ 2 หาด ในอ่าวเดียว ปัจจุบันอ่าวทรายแดงอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูแนวปะการังจึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

เกาะสุรินทร์ใต้

มีความงดงามไม่แพ้เกาะสุรินทร์เหนือแม้แต่น้อย โดยเฉพาะแนวปะการังน้ำตื้น และปะการังน้ำลึก ที่มีให้ชมอยู่รอบเกาะ และสัตว์น้ำหายากอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล ปลากระโทงร่ม ฉลาม กุ้งมังกร นอกจากนี้ยังได้ชมวิถีชีวิตของชาวมอแกน ยิปซีที่อาศัยอยู่ในเกาะกลางทะเลมานาน เกาะสุรินทร์ใต้มี จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้

 • อ่าวบอน เป็นอ่าวที่อยู่ไม่ไกลจากอ่าวช่องขาดมากนัก อ่าวนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอแกน ยิปซีทะเลที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่กลางทะเลอันดามันมาหลายชั่วอายุคน ในอดีตหมู่เกาะสุรินทร์มีชุมชนชาวมอแกนตั้งอยู่ 2 แห่ง คืออ่าวไทรเอน เกาะสุรินทร์เหนือ และอ่าวบอน เกาะสุรินทร์ใต้ หลังจากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิบ้านเรือนชาวมอแกน เกิดความเสียหาย ทางอุทยานฯจึงได้จัดสรรพื้นที่บริเวณอ่าวบอนให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอแกน และได้อพยพ ชาวมอแกนที่อยู่อาศัยบริเวณอาวไทรเอนมารวมกันที่นี่เพียงแห่งเดียว ในอดีตบ้านเรือนชาวมอแกน จะปลูกติดกับชายหาด เป็นบ้านหลังเล็กๆบนเสาไม้สูงๆมองให้ได้แต่ไกล ปัจจุบันหลังจากที่สึนามิทำลายเสียหาย บ้านเรือน ของชาว มอแกนได้ถูกปลูกสร้างขึ้นใหม่ รวมถึงโรงเรียน บ้านเรือนอาจดูแปลกจากแต่ก่อน แต่ยังคงเสน่ห์บ้านไม้ไว้อย่างกลมกลืน รวมถึงวิถีชีวิตที่ยังคงผูกพันอยู่กับท้องทะเลเช่นเดิม นอกจากจะได้เยี่ยมชมดูวิถีชิวิตชาว มอแกน แล้วอ่าวบอนยังมีแนวชายหาดที่ทอดยาวประมาณ 400 เมตร หาดทรายสีขาวลาดเอียงทีละน้อย แม้ว่าน้ำทะเลที่อ่าวนี้จะใส แต่ไม่เป็นที่นิยมเล่นน้ำ เพราะเป็นที่ตั้งชุมชน ทิศตะวันออกเป็นโขดหิน มีทิวทัศน์สวยงาม จึงเหมาะเดินชมวิวมากกว่า หลังจากเดินเที่ยวชมวิวแล้ว ก็สามารถซื้อของที่ระลึกจากชาวมอแกนได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเสื่อห่อพื้นบ้าน กำไลสาน กระติ๊บใส่ของ สินค้าส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือที่ทำขึ้นโดยชาวมอแกนโดยแท้ การเดินทาง นั่งเรือหางยาวจากอ่างช่องขาดใช้เวลา 15 นาที
 • อ่าวเต่า เป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของปะการังน้ำตื้นที่สวยงามไม่แพ้อ่าวแม่ยาย โดยแนวปะการังของอ่าวเต่านี้ แบ่งตาม ระดับความลึกของทะเล ชื่อเสียงของอ่าวเต้าเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักดำน้ำว่า อ่าวนี้สามารถพบเห็นเต่าทะเลได้มากที่สุด โดยเฉพาะเต่ากระที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แนวปะการังของอ่าวนี้ยาวกว่า 200-300 เมตร เป็นแนวปะการังที่ได้ รับการยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวเต่าเหมาะทั้งดำผิวน้ำลึกและตื้น ปะการังที่พบในบริเวณนี้คือ ปะการังกิ่ง ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางพุ่ม ปะการังสมอง หากลึกลงไปอีกจะพบกับ ปะการังอ่อน กัลปังหา และแนวดอกไม้ทะเลเป็นกลุ่มใหญ่และปลาการ์ตุนสีส้ม ส่วนปลาทะเลที่พบ คือ ปลานก แก้วหัวมน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบกับ เต่าทะเล ปลากระเบนราหู และฉลามวาฬ อีกด้วย จุดดำน้ำที่อ่าวเต่านั้นเดินทางง่าย มีปะการังให้ชมคุ้มค่ากับการดำน้ำ และมีความปลอดภัยสูง แต่ควรหลีกเลี่ยงในยามที่มีกระแสน้ำแรงเช่นช่วงที่มีน้ำขึ้น น้ำลงในช่วงใกล้ข้างขึ้น 15 ค่ำ และไม่ควรเข้าไปใกล้ชายฝั่งมาก เพราะอาจถูกเพรียงทะเลตามโขดหินบาดได้
 • อ่าวผักกาด เป็นอ่าวเล็กๆของเกาะสุรินทร์ใต้ อยู่เลยอ่าวเต่าไป เป็นอ่าวหินจะปรากฎหาดทรายให้เห็น เล็กๆด้านใน แต่ทรายหยาบ แนวปะการังหักชันตรงขอบลงสู่ความลึก 15-20 เมตร ด้านล่างเป็นพื้นทราย เฉพาะตอนที่น้ำลง เต็มที่เท่านั้น นั่งเรือประมาณ 20-25 นาที แนวปะการังริมฝั่งกว้างประมาณ 50-150 เมตร มีหาดมี ปะการังอ่อน และกัลปังหาน้อย อ่าวผักกาดเป็นจุดที่มีปะการังหลากหลายสูงในพื้นที่แคบๆ พบทั้งปะการังก้อน แผ่นตั้ง แผ่นนอน เขากวาง ฯลฯ เรียกว่าใครชอบดูปะการัง คงไม่ผิดหวังกับที่นี่ นอกจากปะการังแล้ว อ่าวผักกาด ยังมีสัตว์เกาะติดหลากหลาย เช่น ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำลึก ที่นี่มีปลาเกือบทุกชนิด ที่พบในเกาะสุรินทร์ โดยเฉพาะปลาผีเสื้อและปลาสินสมุทร แนวปะการังอ่าวผักกาด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการดำน้ำ เพราะแถวนี้ปะการังหลากหลาย มีชนิดที่แตกหักง่ายเยอะ อาจลองดำน้ำที่อ่าวช่องขาดและอ่าวเต่าก่อน ถึงจะมาที่นี่ แม้ว่าจะชำนาญแล้ว ก็ไม่ควรเข้าไปในที่ตื้น อาจชนปะการังได้ง่าย สัตว์อันตรายบางครั้งแถวนี้มีกระแสน้ำ พัดแมงกะพรุนหรือแพลงก์ตอนตัวเล็กๆที่โดนแล้วคันยิบๆ อ่าวผักกาดเป็น จุดดำน้ำที่คุ้มค่า เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของปะการังและเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์ปลาต่างๆการเดินทาง นั่งเรือหางยาวจากอ่างช่องขาดใช้เวลา 30 นาที
 • อ่าวสุเทพ เป็นอ่าวใหญ่ที่สุดของเกาะสุรินทร์ใต้ อ่าวสุเทพอยู่ไม่ไกลจากอุทยานฯ แต่มีคนน้อย เพราะเรือ วิ่งข้ามช่องขาดมาได้เฉพาะช่วงน้ำขึ้นเลยไม่ค่อยมีคนมาเที่ยว บนชายฝั่งยังมีหาดยาวเหยียดพร้อมนกหลายชนิด มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ำแห่งแรกของเมืองไทย อ่าวสุเทพเป็นอ่าวที่นักดำน้ำไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะอยู่ไม่ไกลจากอ่าวช่องขาดแล้ว ยังมีแนวปะการังที่สมบูรณ์กว่า 1,200 เมตร เป็นจุดที่พบสัตว์น้ำที่หลากหลาย โดยเฉพาะกุ้งมังกรตัวใหญ่ที่ชอบว่ายน้ำหากินในกอปะการัง ทั้งนี้เพราะตั้งอยู่ใกล้กับ เกาะปาจุมบาซึ่งเป็น แหล่งอาศัยของกุ้งมังกรการเดินทาง นั่งเรือหางยาวจากอ่างช่องขาดใช้เวลา 10 นาที

เกาะอื่นๆในหมู่เกาะสุรินทร์

1.เกาะตอรินตา (เกาะไข่)

เป็นหนึ่งในสามเกาะบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ ตรงข้ามกับอ่าวผักกาด ลักษณะโดยรอบเป็นโขดหินและหน้าผาสูงชันยกเว้นทางด้านทิศตะวันออกที่มีแนวชายหาดเล็กๆ เกาะตอรินตา หรือเกาะไข่ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักดำน้ำ ทั้งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก ถือเป็นสุดยอดของจุดดำน้ำลึกในหมู่เกาะสุรินทร์ ที่เรียกว่า"กองเหลือง" โดยแนวปะการังจะอยู่ในระดับความลึก 12 เมตร เป็นแนวปะการังและกองหินใต้น้ำสลับกัน ปะกาดังที่เด่นที่สุดคือปะการังเขากวางที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเป็นดงกว้างใหญ่ และยังเป็นจุดรวมปลากว่า 200 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นปลาไหลสวน ฉลามหูดำ ปลากระเบน ฉลามเสือดาว ฉลามครีบเงิน ฝูงปลาค้างคาว ฯลฯ นอกจากนนี้ยังมีสัตว์หายาก เช่นเต่ากระ กระเบนราหู ฉลามวาฬ และยังเป็นจุดที่ปลากระโทงเทงมาโดดให้เห็นกันบ่อยๆ ถือเป็นจุดชมปลากระโทงเทงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยการเดินทาง นั่งเรือหาง ยาวจากอ่าวช่องขาดใช้เวลา 30 นาที

2.เกาะปาจุมบา (เกาะกลางหรือเกาะมังกร)

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่เกาะสุรินทร์ จุดเด่นของเกาะนี้คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งมังกรจำนวนมาก บางคนจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะมังกร จุดดำน้ำของเกาะนี้จะอยู่บริเวณอ่าวมังกร โดยมีแนวปะการังอยู่ปลายชายขอบของอ่าว ปะการังที่พบเห็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปะการังแข็งจำพวกเขากวางและปะการังโต๊ะ ปะการังจาน นอกจากนี้ยังมีดงดอกไม้ทะเลที่พบเห็นมากที่สุด อ่าวมังกรยังอุดมด้วยฝูงปลาทะเลที่มีสีสันสวยงามอีกมากมาย เกาะปาจุมบายังเป็นจุดที่นักดำน้ำเคยพบเห็นปลากระเบนจุดฟ้า และเต่าทะเลดังนั้นในช่วงฤดูวางไข่ของเต่าทะเลอาจไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาดำน้ำในบริเวณนี้ ดังนั้นควรสอบถามรายละเอียดก่อนการเดินทางมา การเดินทางนั่งเรือหางยาวจากอ่างช่องขาดใช้เวลา 20 นาที

3.เกาะสต็อร์ค (เกาะไฟแว่บ)

เกาะเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสุรินทร์เหนือ เป็นเกาะหินที่มีชายหาดเพียงแห่งเดียว ปัจจุบันอุทยาน กำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชม เกาะนี้เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมมากอีกเกาะหนึ่งของหมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปะการังสีฟ้า และปะการังอ่อนที่ขึ้นตามดงขนาดใหญ่ และมักจะพบกับสัตว์ทะเลที่หาได้ยาก เช่นปลากะเบนราหู ฉลามวาฬ และฉลามอีกหลายชนิด แต่เนื่องจากเป็นอ่าวเปิดจึงอาจมีกระแสน้ำแรงและคลื่นลมแรง หากไม่สามารถดำน้ำที่เกาะสต็อร์คได้ บริษัททัวร์ก็จะพาไปดำน้ำที่อ่าวจากแทน แต่หากโชคดีมาในวันคลื่นลมสงบก็จะได้ดำน้ำทั้ง 2 จุด

 

ข้อมูลอ้างอิง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ฤดูกาลท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
- เปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี
- ปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน ของทุกปี

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีที่พัก เต็นท์ และลานกางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานฯบนเกาะสุรินทร์เหนือตลอดฤดูการท่องเที่ยว

หลากหลายจุดดำน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์คือสวรรค์ของนักดำน้ำ เพราะสวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว ไปถึงพังงาแล้วไม่ควรพลาด

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โทร.0 7649 1378,0 7649 1582
 • จองทีพักในอุทยาน โทร.0 2562 0760

แผนที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดย Google Map


View Larger Map

โรงแรมในจังหวัด พังงา

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>
กระท่อม เขาหลัก รีสอร์ท Krathom Khaolak Resort 2.52.5 600
เกาะคอเขา รีสอร์ท Koh Kho Khao Resort 33 1,400
โกลเด้น บุดดา บีช รีสอร์ท Golden Buddha Beach Resort 44 2,286
เขาหลัก โกลด์เด็น เพลส Khaolak Golden Place 33 1,431
เขาหลัก คันทรีไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา Khaolak Countryside Resort & Spa 33 1,493
เขาหลัก ซันเซ็ท รีสอร์ท Khaolak Sunset Resort 33 1,500
เขาหลัก ซัมเมอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท Khao Lak Summer House Resort 22 750
เขาหลัก ซีเนียร์ บังกะโล Khaolak C-nior Bungalows 2.52.5 450
เขาหลัก ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา Khao Lak Seaview Resort & Spa 44 2,991
เขาหลัก ไดมอนด์ บีช รีสอร์ท Khaolak Diamond Beach Resort 44 2,040
เขาหลัก บันดารี รีสอร์ท แอนด์ สปา Khaolak Bhandari Resort & Spa 44 2,250
เขาหลัก บานาน่า บังกะโล Khaolak Banana Bungalow 33 600
เขาหลัก ปาล์ม บีช รีสอร์ท Khao Lak Palm Beach Resort 3.53.5 2,000
เขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท Khaolak Merlin Resort 44 2,600
เขาหลัก ยามา รีสอร์ท Khaolak Yama Resort 33 1,000
เขาหลัก ยูธคลับ Khaolak Youth Club 22 600
เขาหลัก ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา Khaolak Riverside Resort & Spa 44 2,500
เขาหลัก รีสอร์ท Khao Lak Resort 3.53.5 2,235
เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท Khaolak Laguna Resort 4.54.5 2,070
เขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท Khaolak Orchid Beach Resort 33 4,248
เขาหลัก เอมเมอรัลด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา Khao Lak Emerald Resort & Spa 44 1,600
เขาหลัก โอเรียนทอล รีสอร์ท Khaolak Oriental Resort 44 2,250
เขาหลักซีฟ่าน เบด แอ่นด์ เบรคฟาสท์ Khaolak Seafan Bed & Breakfast 2.52.5 690
เขาหลักปาล์มฮิลล์ รีสอร์ท Khaolak Palm Hill Resort 33 700
เขาหลักวนาบุรีรีสอร์ท Khao Lak Wanaburee Resort 44 2,700
เขาหลักวันดีโฮสเทล Khaolak Wandee Hostel 2.52.5 500
เขาหลักออร์คิดบีชรีสอร์ท แฟมิลี่วิง Khaolak Orchid Beach Resort-Family Wing 44 2,000
คาซ่า เดอลา ฟลอรา โฮเต็ล Casa de La Flora Hotel 55 10,259
คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท Kuraburi Greenview Resort 33 1,080
เคาซินรีสอร์ท Cousin Resort 22 1,700
แคนทารี บีช วิลล่า & สวีท เขาหลัก Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak 44 2,500
จีรัง โฮเต็ล Jerung Hotel 22 800
เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 55 6,961
เจอดแอนด์น้อยรีสอร์ท Gerd and Noi resort 33 1,200
ซีแอนด์เอ็น คอเขา บีช รีสอร์ท C&N Kho Khao Beach Resort 33 1,999
เซนซิมาร์เขาหลัก บีชฟร้อนต์รีสอร์ท Sensimar Khaolak Beachfront Resort 44 3,548
เดอะ คิบ The KIB 3.53.5 799
เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท The Briza Beach Resort 44 1,666
เดอะชัมบาลา เขาหลักรีสอร์ท The Shambhala Khaolak Resort 33 3,000
เดอะแซนด์เขาหลัก บายกะตะธานี The Sands Khao Lak by Katathani 55 2,875
ตะโกลาบุรี คัลเจอรอล แอนด์ สปา รีสอร์ท Takolaburi Cultural & Spa Resort 44 1,500
ทาโคล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา Tacola Resort & spa 44 1,700
โทนี ลอดจ์ Tony Lodge 22 1,000
ไทย ไลฟ์ เกสท์เฮาส์ Thai Life Guesthouse 22 750
ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ThaiLife Homestay Resort and Spa 33 1,750
บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา Bor Saen Villa & Spa 55 3,999
บางปลิง เนเจอร์ Bangpling Nature Resort 2.52.5 1,000
บางสัก วิลเลจ โฮเต็ล Bangsak Village Hotel 33 2,400
บ้านกระทิง รีสอร์ท Baan Krating Resort 33 1,400
บ้านเขาหลัก รีสอร์ท Baan Khaolak Resort 44 3,750
บ้านช่องฟ้ารีสอร์ท Baan Chongfa Resort 33 1,500
บ้านธิดารัตน์ Baan Thidarat 22 730
บ้านแบมบู รีสอร์ท Baan Bamboo Resort 22 946
บ้านปาล์มทอง Baan Palm Thong 1.51.5 600
บียอน รีสอร์ท เขาหลัก Beyond Resort Khaolak 44 3,897
บุปผา รีสอร์ท Buppha Resort 22 700
ปราณีบีชบังกาโล Pranee Beach Bungalows 33 650
ปะการัง วิลล่า Pakarang Villa 2.52.5 650
ปาล์ม การ์เดน รีสอร์ท เขาหลัก Palm Garden Resort Khaolak 33 1,000
ปาล์ม แกลเลอเรีย รีสอร์ท Palm Galleria Resort 44 1,600
พาสเทลโฮม เกสท์เฮาส์ Pastel Home Guesthouse 1.51.5 650
ฟานารี่ เขาหลัก รีสอร์ท คอร์ตยาร์ด โซน Fanari Khaolak Resort - Courtyard Zone 3.53.5 1,400
ฟานารี เขาหลัก รีสอร์ท ซี ฟรอนท์ โซน Fanari Khaolak Resort - Sea Front Zone 33 2,200
ฟ้าใสเฮ้าส์ Fasai House 22 400
โมทีฟ คอทเทจ รีสอร์ท Motive Cottage Resort 33 1,300
โมโนโครม รีสอร์ท Monochrome Resort 44 2,360
ไม้เขาหลักบีชรีสอร์ทแอนด์สปา Mai Khao Lak Beach Resort & Spa 55 5,277
รอยัล บางสัก บีช รีสอร์ท Royal Bangsak Beach Resort 44 845
รามาดา รีสอร์ท เขาหลัก Ramada Resort Khao Lak 4.54.5 2,856
รีเวอร์ไซด์ เกสท์เฮาส์ Riverside Guesthouse 11 300
โรงแรมเขาหลัก แกรนด์ ซิตี้ Khaolak Grand City Hotel 22 600
โรงแรมเขาหลัก เบย์ฟร้อนท์ Khaolak Bay Front Hotel 33 1,300
โรงแรมเขาหลัก หมู่หิน ธารา Khao Lak Mohin Tara Hotel 33 800
โรงแรมเขาหลักบูทีคเฮริเทจ Khaolak Boutique Heritage Hotel 22 1,200
โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา Mukdara Beach Villa & Spa Hotel 44 2,500
โรงแรมสโรจิน The Sarojin 55 6,409
โรงแรมไอยรา วิลล่า Ayara Villas Hotel 3.53.5 1,800
ลัคนาวดี บูติค บีช รีสอร์ท Luckanawadee Boutique Beach Resort 33 3,000
ลัดดารีสอร์ท Ladda Resort 33 900
ลา ฟลอรา รีสอร์ท & สปา เขาหลัก La Flora Resort & Spa Khao Lak 44 4,725
เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท Le Meridien Khao Lak Beach & Spa Resort 55 3,418
โลมา รีสอร์ท Loma Resort 33 1,615
วนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา Wanakarn Beach Resort and Spa 55 12,499
วอเตอร์ ปาล์ม รีสอร์ท Water Palm Resort 33 1,900
วอเตอร์เจด รีสอร์ท Waterjade Resort 33 1,170
วิลล่า ซันดารา Villa Sundara 55 96,990
วิลล่าอัปสรา Villa Apsaras 55 6,899
สวัสดีลากูนแคมปิ้งรีสอร์ท Sawasdee Lagoon Camping Resort 11 580
สังสวรรค์ รีสอร์ท Sangswan Resort 2.52.5 700
สุดาหลา บีช รีสอร์ท Sudala Beach Resort 33 1,900
สุวรรณ ปาล์ม รีสอร์ท Suwan Palm Resort 33 625
หาดสน รีสอร์ท Haadson Resort 33 1,925
อันดาบุรี บายกะตะธานี Andaburi by Katathani 33 1,125
อันดามาเนีย บีช รีสอร์ท เขาหลัก Andamania Beach Resort, Khaolak 44 1,490
อัปสรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา Apsaras Beach Resort & Spa 44 2,300
เอสเอส อีเมอร์รัล สวีท SS Emerald Suite 22 900
โอเชี่ยน บรีซ รีสอร์ท Ocean Breeze Resort 33 1,094
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว