Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ:กุ้ยหลินเมืองไทย: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:แสงมันส่องตาน่ะ: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:ทะเลหมอก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:เรือนแพ: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อภาพ:อุทยานแห่งชาติเขาสก: อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติเขาสก ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและธรรมชาติอันงดงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อน เมื่อประกอบกับผืนน้ำกว้างใหญ่จากการกั้นเขื่อนรัชชประภา เขาหินบางส่วนได้กลายเป็นเกาะแก่งกลางห้วงน้ำอันไพศาล เกิดทัศนียภาพตระการตาของเกาะแก่งกลางผืนน้ำ ทิวเขาหินปูนที่มียอดแหลมเรียงรายระเกะระกะ มีแนวหน้าผาสูงชันบางแห่งเป็นแท่งเหมือนหอคอย เมื่อมีสายหมอกลอยเหนือผิวน้ำเคล้าเคลียทิวเขาและเกาะแก่ง เกิดเป็นภาพงดงามเกินบรรยาย เป็นสถานที่ที่เรียกกันว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย"ในพื้นที่อุทยาน มีน้ำตก ถ้ำ ธารน้ำ โตรกเขา ที่สวยงาม อีกทั้งสัตว์ป่าและพรรณไม้หลายชนิดล้วนน่าชมน่าศึกษา บางชนิดพบได้ที่นี้เท่านั้น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นี้เป็นการเดินป่าทั้งระยะใกล้และไกล เที่ยวถ้ำน้ำตก ชมทิวทัศน์ ศึกษาพรรณไม้และธรณีวิทยา

"เขาสก" เดิมชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า "บ้านศก" ก่อนหน้านั้นเรียกว่า "บ้านศพ" ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี คนเก่าแก่เล่าว่าเหตุที่เรียกว่า บ้านศพนั้น สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านกลางป่าไม่สามารถติดต่อกับที่ไหนได้เลย ในสมัยรัชกาลที่ 2 พม่ายกทัพมาตีตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ฉลาง (ภูเก็ต) ชาวบ้านหนีเข้าป่าขึ้นเขานมสาว เขาสก แล้วมาตั้งบ้านเรือนเพื่อทำมาหากินปลูกพืชหาปลาล่าสัตว์ ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวบ้านตายเป็นจำนวนมาก บ้านศกจึงกลายเป็นบ้านร้าง ในปี พ.ศ.2504 บริษัทมหาไทยได้ตัดถนนจาก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผ่านบ้านศก และเขาสก คนงานนับพันคนได้ สร้างบ้านพักที่เชิงเขาพันธุรัตน์และล่าสัตว์โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับการเดิน ทางไปมาที่สะดวก ชาวบ้านจาก จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา เริ่มพากันมาจับจองที่ดินมีการตัดไม้ทำลายป่า ขอประทานขุดแร่ และสัมปทานป่าไม้ ป่าไม้และสัตว์ป่าลดลงเรื่อย ๆ

ในปี พ.ศ.2519 มีการสำรวจสภาพภูมิประเทศและสภาพป่าทางเครื่องบินพบว่า ป่าโครงการไม้กระยาเลย คลองแสง คลองหยี เกือบทั้งหมดเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะป่าบริเวณเขาสกเป็นป่าที่สมบูรณ์ มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำ ตาปี มีสัตว์ป่าชุกชุมทั้งยังไม่เคยผ่านการทำไม้มาก่อน น่าจะกำหนดให้เป็นอุทยาน แห่งชาติเพื่อจะได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายไปหรือเปลี่ยนสถาพไป เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว และการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ให้ป่าบริเวณคลองหยีและคลองพระแสงในท้องที่ ต.ไกรสร ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน และ ต.คลองศก ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2523 ครอบคลุมพื้นที่ 645.52 ตร.กม. หรือ 403,450 ไร่ ปัจจุบันได้มีการผนวกพื้นที่ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภา ซึ่งอยู่ในท้องที่ ต.ตะกุกเหนือ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ 2 สิงหาคม 2537 รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 738.74 ตร.กม. หรือ 461,712.5 ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 22 ของประเทศไทย

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน และยาวต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะ เขากาเลาะที่มียอดแหลมระเกะระกะ บางแห่งมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายหอคอยสูง ด้านทิศ ตะวันออกเป็นภูเขาดิน มีเทือกเขาสกและเขานมสาวยาวติดต่อกัน จุดสูงสุดมีความสูง 960 เมตร จากระดับน้ำทะเล ดินส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทราย มีความเป็นกรดสูงสามารถอุ้มน้ำ ได้มาก แต่จะถูกกัดเซาะได้ง่าย บริเวณอุทยานเขาสก ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฝั่ง คือ ทั้งด้านมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม และจะตกชุกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ช่วงที่เหมาะที่สุดในการเข้าชมอุทยาน ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสก

การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เส้นทางลงสู่ภาคใต้ผ่านชุมพรมาตามทางหลวงหมายเลข 41ผ่านอำเภอไชยาจนถึงทางแยกที่อำเภอพุนพินเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 401(สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า)ผ่านอำเภอบ้านตาขุนถึงกิโลเมตรที่ 109เลี้ยวขวาประมาณ 1.5 กม.ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกรวมระยะทางจากกรุงเทพฯถึงเขาสกประมาณ 780 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ8-10ชั่วโมง

จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรืออำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาใช้ทางหลวงหมายเลข 401ถึงทางแยกเข้าอุทยานตรงหลักกิโลเมตรที่ 109เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กม.ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก

รถโดยสาร มีรถโดยสารประจำทางหรือรถทัวร์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข401 คือสายสุราษฎร์ฯ-ภูเก็ต รถตู้ปรับอากาศสายสุราษฎร์ธานี-อุทยานแห่งชาติเขาสก จากตลาดเกษตร 2 เมืองสุราษฎร์ธานี

รถเช่าเหมาคัน มีรถให้เช่าเหมาไปอุทยานแห่งชาติเขาสกจากท่ารถบริเวณหลังสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินและจากท่ารถตลาดเกษตร 2 เมืองสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติเขาสก

เที่ยวเขาสก ชมธรรมชาติ

ล่องเรือชมขุนเขา เกาะแก่งต่างๆที่สวยงาม

เดินป่าไปเที่ยวถ้ำ น้ำตก และธรรมชาติที่แปลกตา

ชมดอกบัวผุด ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในอุทยานแห่งชาติเขาสก

บัวผุด พืชมหัศจรรย์แห่งเทือกเขาสก

ในบรรดาพืชพรรณทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก บัวผุดหรือ Rafflesia ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพราะบัวผุดชนิด Rafflesia arnoldii ที่สำรวจพบในอินโดนีเซียนั้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 100 เซนติเมตร ส่วนบัวผุดพันธุ์ไทย หรือ Fafflesia kerrii มีดอกขนาดเล็กกว่า แต่ก็ยังคงมโหฬารไม่ใช่เล่น คือ 50-90 เซนติเมตร ยามที่มันออกดอกสีปูนแดงสดใสอย่กลางป่าดิบเขียวชอุ่มนั้น ถือเป็นภาพที่น่าตื่นตามาก

บัวผุดหรือที่ชาวบ้านทางภาคใต้ของไทยเรียกว่า "บัวตูม" จริง ๆแล้วเป็นพืชกาฝากซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยอาศัยอยู่ในรากและลำต้นของเถาไม้เลื้อยวงศ์อง่นป่า ชื่อ "ย่านไก่ต้ม" โดยบัวผุดจะอาศัยดูดกินแร่ธาตุและน้ำจากย่านไก่ต้ม โดยต้นแม่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ พวกเราจะเห็นบัวผุดได้ก็เฉพาะยามเมื่อมันต้องการผสมพันธุ์กัน คือ จะเริ่มมีตาดอกเป็นปุ่มกลมเล็กๆ โตขึ้นที่ผิวของย่านไก่ต้ม แล้วใช้เวลา 9 เดือน ขยายขนาดจนเท่ากับหัวกะหล่ำยักษ์ จากนั้นก็ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน ในรอบปีให้ดอกบาน ทว่าดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันอยู่ จึงต้องเหมาะเหม็งมากในช่วงเวลาบานแมลงวันจึงจะช่วยผสมเกสรให้ได้ จึงถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการสูญพันธุ์

ชาวป่ามาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงไทย มีความเชื่อว่าดอกตูมของบัวผุด ถ้านำมาต้มให้หญิงหลังคลอดบุตรดื่ม มดลูกจะเข้าอู่เร็วขึ้น ซึ่งได้มีการพิสุจน์ทางการแพทย์แล้วว่า ไม่มีสรรพคุณดังกล่าวแต่อย่างใด ในเมืองไทยจะพบบัวผุดได้ตั้งแต่คอคอดกระ จังหวัดระนอง เรื่อยลงไปตามแนวเทือกเขาภูเก็ต จนสุดชายแดนที่นราธิวาส โดยอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งชมบัวผุดแหล่งใหญ่ที่สุด มีบัวผุดทยอยบานให้ชมทั้งปี แต่เป็นที่นิยมไปชมกันมากในฤดูแล้งช่วงเดือนพฤศจิกายน- เมษายน เพราะดินป่าง่าย แต่เขาสกก็ได้ผ่านบทเรียนอันเจ็บปวดมาแล้วจากอดีตในการสูญเสียบัวผุดที่ควนลูกช้าง เพราะในอดีตยังขาดความเข้าใจในชีวิตอันเปราะบางของมัน จึงมีผู้แห่กันไปชมบัวผุด โดยมีการเหยียบย่ำเถาย่านไก่ต้ม เหยียบย่ำดอกอ่อน และเหยียบย่ำตาดอกขนาดเล็กที่เพิ่งผุดขึ้นมา (โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์) ทั้งนี้เพื่อเข้าไปชมและถ่ายรูปกับดอกบัวผุดให้ใกล้ชิดที่สุด ส่งผลให้บัวผุดสาบสูญไปจากควนลูกช้าง แม้ปัจจุบันบัวผุดบริเวณกิโลเมตรที่ 111 และที่เขาสองน้อง ก็มีจำนวนดอกลดน้อยลง และขนาดดอกในรอบ 2 ปี (พ.ศ. 2545-2546) ที่ผ่านมาก็เล็กลงจนน่าตกใจทีเดียว

อุทยานแห่งชาติเขาสก และทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นความเร่งด่วนของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกมาตรการป้องกันรักษาดอกบัวผุด โดยออกสำรวจ เมื่อพบดอกใกล้บานจะทำการล้อมรั้ว ติดป้ายห้ามเข้าใกล้ดอก และสร้างสะพานไม้ยกระดับให้ยืนชมดอกอยู่ห่าง ๆ บนสะพานไม้ ไม่ให้มีการลงไปเหยียบย่ำพื้นดินหรือเถาย่านไก่ต้มอีกต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นไกด์ท้องถิ่นพานักท่องเที่ยวเข้าชมบัวผุด เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอันจะนำมาซึ่งความรัก ความเข้าใจ ความหวงแหน และการอนุรักษ์แหล่งชมดอกบัวผุดได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

กุ้ยหลินเมืองไทย

กุ้ยหลินเมืองไทย เป็นภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ของเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก เป็นหนึ่งในความงามของธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขื่อนที่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดชม ประกอบด้วยเทือกเขาหินปูนที่สลับซับซ้อน คล้ายกับแหล่งท่องเที่ยว กุ้ยหลิน ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของประเทศจีน นักท่องเที่ยวที่เคยมาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่จึงให้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ความงดงามของที่นี่มีจุดเด่นคือ ในช่วงเช้า จะมีทะเลหมอกปกคลุมไปทั้งหุบเขาและพื้นน้ำ โดยเฉพาะจุดเด่นที่สุดคือยอดภูเขาหินปูนเป็นหินสามแท่งโผล่มา ที่ยืนทะมึนเรียงรายเหนือผืนน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสกับ กุ้ยหลินเมืองไทยได้โดยนั่งเรือจากท่าเรือของ เขื่อนรัชชประภา ประมาณ 45 นาที

ตั้งน้ำ

ตั้งน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่าง เป็นวังน้ำลึกมาก มีปลาชุกชุม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกวิ่งหินประมาณ 3.2 กิโลเมตร ซึ่งต้องเดินทางโดยทางเท้า ภาพจาก E-marketing ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตั้งน้ำเป็นแม่น้ำที่มาจากสันเขา 2 สัน ทำให้มองเห็นเป็นแอ่งน้ำที่น่าสนใจ หลายคนมาที่นี่เพื่อมาเคารพสถานที่ลอยอังคารท่านพุทธทาสเราต้องออกเดินจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสกไปประมาณ 7 กิโลเมตรจึงจะถึงตั้งน้ำ

ล่องแก่งน้ำตกบางหัวแรด – ลำคลองศก ล่องแก่งภายในลำคลองศกบริเวณน้ำตกบางหัวแรด เป็นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงน้ำหลาก ระหว่างเดือนมิถุนายน - มกราคม โดยเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกไปน้ำตกบางหัวแรดระยะทาง 3 กิโลเมตร แล้วลงเรือยาง ขนาด 8 คน ล่องแก่งจากน้ำตกบางหัวแรดลงมาภายในลำคลองศก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ถ้ำน้ำทะลุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำน้ำหลุ อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขส. 4 (คลองแปะ) ประมาณ 3 กิโลเมตร ริมอ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน โดยต้องนั่งเรือจากท่าเรือเขื่อนรัชชประภาไปประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเข้าไปตามคลองแปะอีกประมาณ 15 นาที แล้วเดินเท้าต่อไปประมาณ 2 กิโลเมตร จึงถึงถ้ำทะลุ ที่มีปากถ้ำกว้างใหญ่ถึง 30 เมตร ภายในกว้างขวางมีลำธารไหลผ่านตลอดความยาว 600 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย รวมทั้งโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำจนมีรูปทรงแปลกตา หรือสามารถเดินเท้าจาก กิโลเมตรที่ 99 เข้าไปถึงถ้ำน้ำทะลุประมาณ 12 กิโลเมตร

ถ้ำประกายเพชร ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม โดยเฉพาะถ้ำประกายเพชร เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามแปลกตา มีหินปะการัง หินงอก หินย้อย ทีมีเอกลักษณ์โดดเด่น ความยาวภายในถ้ำประมาณ 100 เมตร เหมาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความงดงาม ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสก ได้เข้าไปสำรวจความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวชม ปรากฏว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมอีกสถานที่หนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา และทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ประทับใจในการเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกโตนกลอย เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เกิดจากคลองศก ลักษณะน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียวดิ่งลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลแรงตลอดปี มีลานหินสำหรับพักผ่อนอยู่บนชั้นน้ำตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำ ประมาณ 1 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ยาย เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติที่รถยนต์ไปถึงได้ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า) ตรงกิโลเมตร 113 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร สวยงามมาก โดยเฉพาะฤดูฝนน้ำจะเต็มหน้าผาที่สูงชันกระจัดกระจายแตกฟองขาวโพลน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 5.5 กิโลเมตร

น้ำตกวิ่งหิน เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้น้ำตกบางหัวแรด ห่างเพียง 120 เมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 15 เมตร ที่น้ำไหลลงมารวมกับคลองศกที่บริเวณหัวแรด และในคลองศก ด้านล่างของน้ำตกลงมาประมาณ 20 เมตร จะมีก้อนหินก้อนโตๆ วางเรียงรายกันอยู่ในลำคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถที่จะเดินข้ามลำคลองโดยเดินข้ามไปบนก้อนหินได้ จุดนี้เรียกว่า “น้ำตกบางวิ่งหิน” เป็นจุดที่มองดูสวยงามอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 2.8 กิโลเมตร รถยนต์สามารถไปถึงได้ เหนือน้ำตกขึ้นไปประมาณ 40 เมตร จะมีที่สำหรับว่ายน้ำเรียกว่า “วังยาว” เป็นวังที่กว้างและยาว สามารถเล่นน้ำพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่า 500 คน

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำในคลองบางแลน ไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันมาตามร่องหน้าผา เป็นรูปขั้นบันได 11 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 10 เมตร และห่างกันประมาณ 70 เมตร มีน้ำไหลตลอดปีไม่ขาดสาย ชั้นล่างสวยงามมากที่สุด มีแอ่งน้ำกว้างให้เล่นน้ำ และมีโขดหินวางเรียงรายอยู่ทั่วไปเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

  • ช่วงเวลาสำหรับการชมดอกบัวผุดที่อุทยานแห่งชาติเขาสก คือระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม โดยมีจุดที่พบอยู่หลายจุด ผลัดกันบานหมุนเวียนกันไป เนื่องจากบัวผุดแต่ละดอกเมื่อบานแล้วจะอยู่ได้เพียงประมาณ 7 วัน แล้วก็จะโรยไป
  • เพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติ สภาพแวดล้อมได้มีการพักฟื้นตัว และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติจึงมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวประจำปี บริเวณเส้นทางชมบัวผุด กิโลเมตรที่ 111 ปิดระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. ของทุกปี และบริเวณน้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกบางเลียบน้ำ ตั้งน้ำ น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำสี่รู และถ้ำค้างคาว ปิดระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 14 ธ.ค. ของทุกปี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

อุทยานแห่งชาติเขาสก โทร: 077395139

โรงแรมในจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next >>
กนกบุรี รีสอร์ท Kanok Buri Resort 44 3,360
กรีนโฮมรีสอร์ท Green Home Resort 1.51.5 460
กล้วยไม้บีชบังกาโล KluayMai Beach Bungalow 22 1,000
กล้วยไม้บูติก Guest House Kluay Mai Boutique 22 900
กานดาบุรี รีสอร์ท Kandaburi Resort 44 5,499
การ์เดนโฮม รีสอร์ท Garden Home Resort 2.52.5 1,500
กินรี รีสอร์ท Kinnaree Resort 22 600
กีรติ บีช รีสอร์ท Kirati Beach Resort 33 1,250
เกาะเขาสกรีสอร์ท Khao Sok Island Resort 1.51.5 400
เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ รีสอร์ท Koh Tao Coral Grand Resort 33 2,700
เกาะเต่า ทอสคานา รีสอร์ท Koh Tao Toscana Resort 33 1,209
เกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา Koh Tao Montra Resort & Spa 44 3,000
เกาะเต่า รอยัล รีสอร์ท Koh Tao Royal Resort 1.51.5 1,200
เกาะเต่า รีกัล รีสอร์ท Koh Tao Regal Resort 33 1,900
เกาะเต่า รีสอร์ท Ko Tao Resort 33 1,200
เกาะเต่าทรอปิคานา รีสอร์ท Koh Tao Tropicana Resort 22 999
เกาะเต่าแบมบูฮัท Koh Tao Bamboo Huts 44 7,499
เกาะเต่าสตาร์วิลลา Koh Tao Star Villa 33 3,323
เกาะเต่าฮิลไซด์รีสอร์ท Koh Tao Hillside Resort 33 1,900
เกาะเต่าไฮทส์บูติกวิลล่า Koh Tao Heights Boutique Villa 33 6,496
เกาะเต่าไฮทส์อพาร์ตเมนท์ Koh Tao Heights Apartments 33 2,349
เกาะสมุย รีสอร์ท Koh Samui Resort 33 2,520
แกรนด์ ซี รีสอร์ท Grand Sea Resort 3.53.5 1,000
แกรนด์ ไทยเฮ้าส์ รีสอร์ท Grand Thai House Resort 33 1,800
แกรนด์ ธารา โฮเต็ล Grand Thara Hotel 33 590
แกรนด์ วิลลา ลา พีเรีย Grand Villa La Perla 44 3,000
แกรนด์ ฮิลล์ เรสซิเด้นซ์ Grand Hill Residence 44 2,125
แกรนด์มานิตาบีชรีสอร์ท Grand Manita Beach Resort 33 1,700
แก้วสมุย รีสอร์ท Kaew Samui Resort 44 860
โกลเด้น แซนด์ บีช รีสอร์ท Golden Sand Beach Resort 33 1,650
โกลเด้นฮิลล์ รีสอร์ท Golden Hill Resort 33 800
ขุนเฉวง รีสอร์ท Khun Chaweng Resort 22 800
เขาสก กรีนวัลเลย์ รีสอร์ท Khao Sok Green Valley Resort 22 1,500
เขาสก พาราไดซ์ รีสอร์ท Khao Sok Paradise Resort 33 1,400
เขาสก เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท Khao Sok Rain Forest Resort 33 1,791
เขาสก วัลเลย์ ลอดจ์ Khao Sok Valley Lodge 22 400
เขาสก เอเวอร์กรีน เฮ้าส์ Khao Sok Evergreen House 1.51.5 400
เขาสก แอท โฮมรีสอร์ท Khaosok at Home Resort 33 1,700
เขาสกปาล์มวิวรีสอร์ท Khaosok Palmview Resort 22 400
ครอสทู สมุย วิลล่าส์ X2 Samui Villas 55 5,849
คริสตัล เบย์ บีช รีสอร์ท Crystal Bay Beach Resort 33 1,100
คอนนี่วิลล่า Connies Villas 33 1,800
คอนราดเกาะสมุยรีสอร์ทแอนด์สปา Conrad Koh Samui Resort and Spa 55 19,129
คอนราดเกาะสมุยเรสซิเดนซ์ Conrad Koh Samui Residences 55 28,694
คอมอมนบังกะโล Comon Bungalow 22 450
คอรัล เบย์ รีสอร์ท Coral Bay Resort 44 3,313
คาเฟ่ เดล ซอล เกสท์เฮาส์ Cafe Del Sol Guesthouse 22 1,499
คามาลายาเวลเนสแซงชวลรี่แอนด์โฮลิสติคสปา Kamalaya Wellness Sanctuary and Holistic Spa' 55 7,899
คาร์มา สมุย Karma Samui 55 10,899
คาล์มบีช รีสอร์ท Calm Beach Resort 22 750
คาลาร่าการ์เด้น Kalara Gardens 44 3,190
คิงส์การ์เด้น รีสอร์ท King's Garden Resort 33 2,200
คิว ซิกเนเจอร์ สมุย บีช รีสอร์ท Q Signature Samui Beach Resort 44 2,750
คีรีคายัน บูติค รีสอร์ท Kirikayan Boutique Resort 44 3,500
คีรีคายัน ลักซ์ซูรี่ พูล วิลล่า แอนด์ สปา Kirikayan Luxury Pool Villas & Spa Hotel 4.54.5 3,000
คีรีวารินเชี่ยวหลานรีสอร์ท Keeree Warin Chiewlarn Resort 2.52.5 1,500
คุณไทย เกสท์เฮาส์ Khun Thai Guesthouse 11 1,000
คุณหญิง เฮ้าส์ Khun Ying House 11 550
คูปู คูปู เกาะพะงัน รีสอร์ท Kupu Kupu Koh Phangan Resort 44 10,557
เคซี รีสอร์ท แอนด์ โอเวอร์ วอเตอร์ วิลล่า KC Resort & Over Water Villas 4.54.5 3,395
แคคตัสบังกะโล Cactus Bungalow 11 398
โคโคนัท บีช บังกะโล Coconut Beach Bungalows 1.51.5 400
โคโคนัท บีช รีสอร์ท Coconut Beach Resort 33 1,200
โคโคนัทเลนวิลล่า Coconut Lane Villas 00 1,499
โคโค่ปาล์ม บีช รีสอร์ท Cocopalm Beach Resort 3.53.5 2,100
โคโคฮัท วิลเลจ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา Cocohut Village Beach Resort & Spa 3.53.5 1,500
โครอล โค้บ ชาเล็ท Coral Cove Chalet 33 2,200
จรรย์ระภัช รีสอร์ท แอนด์ สปา Janrapat Resort and Spa 33 1,000
จอย เรสซิเดนซ์ Joy Residence 33 1,200
จังเกิล บาร์ แอนด์ บังกะโล Jungle Bar & Bungalow 1.51.5 600
จังเกิ้ลเอมเมอรัลด์ร็อควิลล่า Jungle Emerald Rock Villa 44 3,160
จันทรมาส รีสอร์ท แอนด์ สปา Chantaramas Resort & Spa 44 3,000
จัมโบ้ เรสซิเดนซ์ Jumbo Residence 22 650
จามจุรี วิลเลจ รีสอร์ท Charm Churee Village Resort 3.53.5 2,900
จามาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา Jamahkiri Spa & Resort 44 5,899
จาไมก้าอินน์เกาะพะงัน Jamaica Inn Koh Phangan 22 603
จินดา เบย์ รีสอร์ท Jinda Bay Resort 33 700
จินตคีรี รีสอร์ท Chintakiri Resort 33 2,400
จินตาบีชบังกะโล Jinta Beach Bungalow 33 1,050
จีน พุล วิลลา Jean Pool Villa 3.53.5 5,000
จีน อพาร์ทเมนต์ Jean Apartment 33 1,500
จูน บังกะโลว์ Joon Bungalow 22 449
เฉวง การ์เด้น บีช รีสอร์ท Chaweng Garden Beach Resort 3.53.5 1,870
เฉวง ซี วิว วิลล่า Chaweng Sea View Villa 44 13,192
เฉวง บลู ลากูน รีสอร์ท Chaweng Blue Lagoon Resort 44 1,500
เฉวง บัดเจ็ท โฮเต็ล Chaweng Budget Hotel 2.52.5 1,200
เฉวง เบย์ วิว รีสอร์ท Chaweng Bay View Resort 3.53.5 2,200
เฉวง เพลส Chaweng Place 2.52.5 350
เฉวง รีเจนท์ บีช รีสอร์ท Chaweng Regent Beach Resort 4.54.5 4,300
เฉวง รีสอร์ท Chaweng Resort 33 1,600
เฉวง วิลล่า บีช รีสอร์ท Chaweng Villa Beach Resort 33 1,850
เฉวง อินน์ Chaweng Inn 11 600
เฉวงแกรนด์วิวรีสอร์ท Chaweng Grand View Resort 2.52.5 719
เฉวงชาเลต์ Chaweng Chalet 22 1,300
เฉวงธารา Chaweng Tara Hotel 33 999
เฉวงน้อย เรสซิเดนซ์ Chaweng Noi Residence 33 2,998
เฉวงน้อยรีสอร์ท Chaweng Noi Resort 1.51.5 1,700
เฉวงบุรี รีสอร์ท Chaweng Buri Resort 44 3,700
เฉวงพาร์คเพลส Chaweng Park Place 33 1,000
เฉวงเรสซิเดนซ์ Chaweng Residence 33 450
เฉวงเลควิวเรสซิเดนซ์ Chaweng Lakeview Residence 33 1,017
โฉลกหลำ เบย์ รีสอร์ท Chaloklum Bay Resort 22 1,800
ช.ช้าง วิลล่า รีสอร์ท Chor Chang Villa Resort 33 1,800
ชบา คาบาน่า บีช รีสอร์ท Chaba Cabana Beach Resort 44 1,998
ชบา สมุย รีสอร์ท Chaba Samui Resort 3.53.5 1,898
ชาซ่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ เกาะสมุย ShaSa Resort & Residences, Koh Samui 55 7,049
ชาร์ม บีช รีสอร์ท Charm Beach Resort 2.52.5 500
ชาลาล่า สมุย รีสอร์ท Chalala Samui Resort 33 1,500
ชิราลี แบ็คแพ็คเกอร์ รีสอร์ท Shiralea Backpackers Resort 1.51.5 500
เชาตี้ทาวเวอร์เกสท์เฮาส์ Chaulty Towers Guesthouse 22 750
แชงกริลาบังกะโล Shangrilah Bungalow 22 800
ซองซูซี่ สมุทย Sans Souci Samui 3.53.5 1,791
ซันคลิฟรีสอร์ท Sun Cliff Resort 22 1,200
ซันไชน์ บีช รีสอร์ท Sunshine Beach Resort 22 2,200
ซันไชน์ เรสซิเดนซ์ Sunshine Residence 3.53.5 5,499
ซันเซ็ท ฮิลล์ รีสอร์ท Sunset Hill Resort 44 1,975
ซันเซ็ทรีสอร์ทสมุย Sunset Resort Samui 22 500
ซันนี่ เกสท์เฮ้าส์ Sunny Guesthouse 33 890
ซันบีช รีสอร์ท Sun Beach Resort 2.52.5 800
ซันไรซ์ บังกะโล Sunrise Bungalow 2.52.5 750
ซันไรซ์ รีสอร์ท เกาะพะงัน Sunrise Resort Koh Phangan 33 1,350
ซันไรส์ บังกะโล Sunrise Bungalow 22 600
ซันสไมล์ ลอดจ์ เกาะเต่า Sun Smile Lodge Koh Tao 22 1,220
ซัมเมอร์ อินน์ Summer Inn 2.52.5 900
ซัลลาไมรีสอร์ท Sallamai Resort 1.51.5 990
ซาเซน บูติก รีสอร์ท Zazen Boutique Resort 44 6,159
ซาร่า บีช รีสอร์ท Zara Beach Resort 44 2,800
ซิกเซ้นส์ สมุย Six Senses Samui 55 13,249
ซิติน เออร์บานา Citin Urbana Hotel 33 1,799
ซินนาม่อน บีช วิลล่า Cinnamon Beach Villas 44 1,766
ซิบาจาปาล์มซันเซ็ทบีชรีสอร์ท Sibaja Palms Sunset Beach Resort 44 2,500
ซิมเปิ้ล ไลฟ์ รีสอร์ท Simple Life Resort 33 1,500
ซิลเวอร์บีชรีสอร์ท Silver Beach Resort 22 700
ซี การ์เด้น รีสอร์ทหาดริน Sea Garden Resort Haad Rin 33 1,000
ซี บรีซ รีสอร์ท Sea Breeze Resort 44 1,500
ซีการ์เด้นรีสอร์ทหาดเจ้าเปา Sea Garden Resort Haad Chao Phao 33 900
ซีเชลล์ รีสอร์ท Seashell Resort 33 2,150
ซีซันเซ็ทรีสอร์ท Sea Sunset Resort 22 650
ซีซีนรีสอร์ท Sea Scene Resort 2.52.5 1,299
ซีทรู บูติค รีสอร์ท See Through Boutique Resort 33 1,550
ซียานา บีช รีสอร์ท Cyana Beach Resort 33 1,320
ซีร็อคโฮเต็ล Sea Rock Hotel 1.51.5 800
ซีวิว รีสอร์ท Seaview Resort 2.52.5 700
ซีวิวพาราไดส์บีช แอนด์เมาท์เท่นฮอลิเดย์วิลล่ารีสอร์ท Seaview Paradise Beach and Mountain Holiday Villas Resort 44 1,288
ซีเวิร์ดวิลลา Seward Villa 2.52.5 1,492
ซีสเคป บีช รีสอร์ท Seascape Beach Resort 33 1,400
ซีสลัดรีสอร์ท Sea Salad Resort 1.51.5 350
ซีเอสพาร์คเรสซิเดนซ์ CS Park Residence 2.52.5 900
ซูปเปอร์โปร สมุย รีสอร์ท Superpro Samui Resort 11 1,600
เซนซี พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท Sensi Paradise Beach Resort 33 2,500
เซ็นทรัล คอทเทจ รีสอร์ท Central Cottage Resort 33 1,200
เซ็นทราโคโคนัทบีชรีสอร์ท สมุย Centra Coconut Beach Resort Samui 44 1,601
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท Centara Grand Beach Hotel 55 4,354
เซฟเฮาส์รีสอร์ท Save House Resort 33 1,200
เซรีน สมุย บูติก รีสอร์ท Searine Samui Boutique Resort 33 1,200
เซเว่นทีน โฮสเทล Seventeen Hostel 22 699
แซนด์ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา Sand Sea Resort & Spa 33 1,365
แซนดอลวู้ด ลักชัวรี่ วิลล่า Sandalwood Luxury Villas 4.54.5 7,499
แซนดี้เบย์บังกะโล Sandy Bay Bungalows 33 500
โซ เฟรนชี รีสอร์ท Zoe Frenchy Resort 22 422
ดรอปอิน คลับ - ซันเซ็ท วิลล่า รีสอร์ท Drop In Club - Sunset Villa Resort 44 3,777
ดรอปอินคลับ-ซันไรซ์โฮเต็ล Drop In Club - Sunrise Hotel 33 2,205
ดรีมแลนด์ รีสอร์ท Dreamland Resort 33 600
ดรีมส์ วิลล่า รีสอร์ท Dreams Villa Resort 33 3,200
ดับเบิลดุ๊คซีฟู๊ดแอนด์บังกะโล Double Duke Seafood & Bungalow 22 1,000
ดากานดา วิลล่า บีช รีสอร์ท Da Kanda Villa Beach Resort 33 1,200
ดารา สมุย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา วิลล่า Dara Samui Beach Resort & Spa Villa 44 3,600
ดำรงทาวน์ รีสอร์ท Dumrong Town Hotel 22 550
ดิว ชอร์ รีสอร์ท Dew Shore Resort 33 1,200
ดิเอ็มเมอรัลด์ เรสซิเด้น The Emerald Residence 44 16,298
ดีไลท์ รีสอร์ท Delight Resort 33 1,500
ดีวาสมุยรีสอร์ทแอนด์สปา Deva Samui Resort & Spa 44 5,799
ดุสิตบัญชา รีสอร์ท Dusit Buncha Resort 3.53.5 2,940
เดอะ 1 บูติคโฮเต็ล The 1 Boutique Hotel 3.53.5 1,250
เดอะ การ์เดนส์ The Gardens 44 3,700
เดอะ โคสต์ รีสอร์ท เกาะพะงัน The Coast Resort Koh Phangan 33 1,797
เดอะ จังเกิ้ล คลับ The Jungle Club 22 800
เดอะ ซันเซ็ต บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตลิ่งงาม The Sunset Beach Resort & Spa - Taling Ngam 44 3,780
เดอะ ซันเดย์ แซงชูอารี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา The Sundays Sanctuary Resort & Spa 3.53.5 850
เดอะ ซี เกาะสมุย The Sea Koh Samui 44 7,099
เดอะ เซนทริโน เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ The Centrino Serviced Residence 33 550
เดอะ เทรเชอร์ เกาะมัดสุม The Treasure Koh Madsum 55 8,099
เดอะ บริซา บีช รีสอร์ท The Briza Beach Resort 55 5,499
เดอะ บลู แพรอท บีช รีสอร์ท The Blue Parrot Beach Resort 1.51.5 500
เดอะ แพสเซจ รีสอร์ท The Passage Resort 44 3,400
เดอะ ฟิชเชอร์แมน ชาเลต์ The Fisherman's Chalet 33 1,600
เดอะ ไฟน์ เพลส The Fine Place 33 1,800
เดอะ ลอดจ์ The Lodge 33 2,236
เดอะ เลาจน์ The Lounge 22 300
เดอะ วอเตอร์ฟรอนท์ บูติค โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่ The Waterfront Boutique Hotel & Cafe 3.53.5 2,415
เดอะ วิลล่า The Villa 44 3,597
เดอะ สปา สมุยบีช วิลล่า The Spa Samui Beach Villas 3.53.5 7,199
เดอะ สไมล์ หินกอง รีสอร์ท The Smile Hinkong Resort 33 400
เดอะ โอ วัลเลย์ โฮเต็ล The O Valley Hotel 3.53.5 500
เดอะ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา The Island Resort & Spa 33 1,700
เดอะ แฮมมอค สมุยบีช รีสอร์ท The Hammock Samui Beach Resort 33 1,925
เดอะดินกี้ร๊อค,เลาจน์บีชคลับแอนด์สปาโฮเต็ล The Dinky Rock, Lounge Beach Club & Spa Hotel 44 5,799
เดอะนิววิลลา The new villa 22 800
เดอะร๊อคลักชูรี่วิลลา The Rocks Luxury Villas 44 6,896
เดอะเรือนไทยวิลเลจ The Reuan Thai Village 2.52.5 750
เดอะลอฟท์ สมุย โรวเฮ้าส์ โฮสเต็ล The Loft Samui Rowhouse Hostel 22 750
เดอะลิพา เลิฟลี่ รีสอร์ท The Lipa Lovely Resort 33 1,600
เดอะลิฟวิ่งพูลวิลลาส์ The Living Pool Villas 2.52.5 900
เดอะเวฟ สมุย โฮเต็ล The Wave Samui Hotel 1.51.5 480
เดอะสปาสมุยวิลเลจ เมาเท่นวิว The Spa Samui Village - Mountain View 33 950
แดตง เดอ บังกะโล สมุย Dae Tong De Bungalow Samui 22 1,200
ไดมอนด์ พลาซ่า โฮเต็ล สุราษฎร์ธานี Diamond Plaza Hotel Suratthani 33 1,500
ตะนอย การ์เด้น รีสอร์ท Tanouy Garden Resort 22 279
ตะโหนด วิลล่า ฮิลล์ Tanote Villa Hill 33 1,800
ตาโต๊ะรีสอร์ท แอนด์ ฟรีดอมบีชรีสอร์ท Taatoh Resort and Freedom Beach Resort 33 700
ทรอปิคอล ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา Tropical Palm Resort & Spa 33 1,125
ทรอปิคอล โฮม Tropical Home 44 2,998
ทรอปิคัล การ์เด้น เลานจ์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท Tropical Garden Lounge Hotel & Resort 33 690
ทรัพย์ทวี รีสอร์ท Subtawee Resort 22 700
ทรายรี ซีวิว Sairee Sea View Hotel 2.52.5 800
ทรายรี ทรายรี เกสท์เฮาส์ Sairee Sairee Guesthouse 33 1,500
ทรายรี ฮัท รีสอร์ท Sairee Hut Resort 3.53.5 1,500
ทรีท็อป ริเวอร์ฮัท Tree Top River Huts 22 1,000
ท้องตะเคียน รีสอร์ท Thongtakian Resort 33 900
ท้องตาปาน รีสอร์ท Thongtapan Resort 22 599
ทองทิพย์ แมนชั่น Tongtip Mansion 22 928
ทองยาง บังกะโล Thong Yang Bungalow 22 700
ทองสัน เบย์ วิลล่า Thongson Bay Villas 44 7,499
ทาราทิพ รีสอร์ท Tharathip Resort 33 799
ทิพย์ธารารีสอร์ท Thiptara Resort 33 1,000
ทิพย์วิมาน รีสอร์ท Thipwimarn Resort 3.53.5 1,798
ทูไนท์ รีสอร์ท Tonight Resort 22 290
เทวธารา โคฟ วิลล่า Dhevatara Cove 55 30,112
แทงโก้ บีช รีสอร์ท Tango Beach Resort 33 2,000
แทงโก้ ลักซ์ สมุย บีช วิลล่า Tango Luxe Samui Beach Villa 44 3,992
แทมมารีน ลอดจ์ Tamarind Lodge 33 2,500
ไทยวิลล่า Thai Villa 33 4,500
ไทยเฮ้าส์ บีช Thai House Beach 33 2,543
ไทยเฮาส์ อินน์ Thai House Inn 22 875
ธนาเพลสรีสอร์ท Thana Place Resort 22 650
ธนิซาบีชฟร้อนต์รีสอร์ท Thaniza Beachfront Resort 33 796
ธัญญะมันตรา ออร์แกนิค รีสอร์ท Thanyamundra Organic Resort 55 14,499
ธัญญาสมุย บูติค โฮสเทล Tunya Samui Boutique Hostel 22 2,600
นภาใส บาย โอเรียนท์เอ็กซ์เพรส Napasai by Orient-Express 55 10,801
นรากานต์ บูติค รีสอร์ท Narakaan Boutique Resort 33 1,690
นังเฮ้าส์ Nung House 22 300
นันทรา เฉวงบีช โฮเต็ล Nantra Chaweng Beach Hotel 33 750
นางยวน ไอส์แลนด์ ไดฟ์ รีสอร์ท Nangyuan Island Dive Resort 2.52.5 2,991
นารา การ์เด้น บีช รีสอร์ท Nara Garden Beach Resort 33 1,200
นารายณ์คีรีวิลล่า Naraikiri Villa 44 5,999
น้ำตกวิลล่า Naam Tok Villa 3.53.5 1,607
นำหาสิน เฮ้าส์ Namhasin House 22 700
นิคกิบีชบังกาโลว์รีสอร์ท Nikki Beach Bungalow Resort 4.54.5 5,099
นิด บังกะโล Nid's Bungalows 33 700
นินจา เพลส Ninja Place 22 700
นิรมล ซันวิว รีสอร์ท Niramon Sunview Resort 33 550
นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท New Star Beach Resort 4.54.5 6,999
นิวเฮเว่น รีสอร์ท New Heaven Resort 33 2,400
เนเชอร์รัล สมุยโฮเต็ล Natural Samui Hotel 2.52.5 1,174
เนเชอรัล วิง เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท Natural Wing Health Spa & Resort 33 1,400
โนแมดส์คอรัลแกรนด์ เกาะเต่า Nomads Coral Grand, Koh Tao 44 649
โนแมดส์บัดดี้โอเรียนทอล เกาะสมุย Nomads Buddy Oriental, Koh Samui 33 3,000
โนแมดส์พาราไดซ์รีสอร์ท เกาะสมุย Nomads Paradise Resort, Koh Samui 33 1,049
โนราห์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา Nora Beach Resort & Spa 44 4,750
โนราห์บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา Nora Buri Resort & Spa 55 4,725
โนวา สมุย รีสอร์ท Nova Samui Resort 33 750
ไนซ์ซี รีสอร์ท Nice Sea Resort 22 650
ไนซ์บีช บังกะโลว์ Nice Beach Bungalow 33 500
บลูไดมอนด์รีสอร์ท Blue Diamond Resort 2.52.5 2,100
บลูมารีนรีสอร์ท Blue Marine Resort 33 1,150
บลูโลตัสรีสอร์ท Blue Lotus Resort 22 400
บลูฮิลล์ รีสอร์ท Blue Hill Resort 33 800
บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา Bo Phut Resort & Spa 4.54.5 5,899
บ่อผุดบังกะโล Bungalows at Bophut 22 900
บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา Bandara Resort & Spa 44 5,899
บัดดี้ โอเรียนทัล สมุย Buddy Oriental Samui 44 1,700
บันยัน เฮ้าส์ เบด แอนด์ เบรคฟัสท์ Banyan House Bed and Breakfast 11 700
บันยันทรี สมุย Banyan Tree Samui 55 20,222
บางโพธิ์วิลลา Bang Por Villa 33 5,000
บางโพวิลเลจ Bangpo Village 22 1,200
บางรัก สมุย บีช รีสอร์ท Bangrak Samui Beach Resort 22 964
บางรักบังกาโล Bangrak Bungalow 00 500
บ้านกล้วยไม้เกสท์เฮาส์ Baan Kluay Mai Guest House 22 700
บ้านเก่า ทรอปิคัล บูติค เรสซิเดนซ์ แอนด์ สปา Ban Kao Tropical Boutique Residence & Spa 44 1,500
บ้านเกื้อสกุล รีสอร์ท Baan Kuasakul Resort 2.52.5 590
บ้านเขาหัวจุก Baan Khao Hua Jook 33 1,620
บ้านจอมตะวัน วิลล่า Baan Chom Tawan Villa 55 42,156
บ้านจัสมิน วิลเลจ Baan Jasmin Village 33 4,000
บ้านเฉวง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา Baan Chaweng Beach Resort & Spa 33 3,300
บ้านตาตุกบังกะโล Baan Ta Tuk Bungalow 22 600
บ้านเต่าบังกะโล Bann Tao Bungalow 1.51.5 700
บ้านใต้ ริเวอร์ การ์เด้น Ban Tai River Gardens 3.53.5 1,200
บ้านใต้ รีสอร์ท Bantai Resort 1.51.5 800
บ้านทรอปิคานา Baan Tropicana 33 1,800
บ้านทะเล เกสท์เฮาส์ Baan Talay Guesthouse 22 900
บ้านทะเล รีสอร์ท Baan Talay Resort 3.53.5 1,368
บ้านท่ายาย Baan Taa-Yaay 22 600
บ้านไท คลัสเตอร์ Baantai Cluster 33 995
บ้านนานา Baan Nana 33 2,500
บ้านในวก รีสอร์ท Baan Nai Wok Resort 22 1,800
บ้านบนเขา วิลล่า Baan Bon Kao Villa 22 2,800
บ้านบุรีเวลเนสรีสอร์ทแอนด์สปา Banburee Wellness Resort & Spa 44 2,000
บ้านปรานบุรีวิลเลจ Baan Panburi Village At Yai Beach 22 700
บ้านพิชชา Baan Pitcha 22 1,000
บ้านพิมลทรัพย์ Pimolsuph House 22 1,500
บ้านฟ้ารีสอร์ท Baan Fah Resort 33 1,800
บ้านภูผารีสอร์ท Baan Phu Pha Resort 33 900
บ้านมานาลี รีสอร์ท Baan Manali Resort 33 1,290
บ้านร่มไม้ รีสอร์ท Baan Rom Mai Resort 2.52.5 745
บ้านริมน้ำรีสอร์ท Baan Rimnam Resort 22 500
บ้านศรีนิมิตรเฮาส์แอนด์อพาร์ตเมนท์ Baan Srinimit House & Apartment 11 700
บ้านศาลาลุงดำ รีสอร์ท Baan Sala Lung Dam Resort 33 2,500
บ้านศาลาลุงดำ โฮเต็ล Baan Sala Lung Dam Hotel 33 1,000
บ้านสมุย รีสอร์ท Baan Samui Resort 3.53.5 3,000
บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท Baan Suan Rimnum Resort 22 590
บ้านสวนสมุย Ban Sua Samui 33 1,500
บ้านสวนสุขรีสอร์ท Baan Suan Sook Resort 2.52.5 1,150
บ้านสุครีปรีสอร์ท Baan Sukreep Resort 33 1,350
บ้านแสนสุขวิลล่าส์ Baan Saen Sook Villas 33 1,250
บ้านหาดงาม บูติค รีสอร์ท Baan Haad Ngam Boutique Resort 44 3,800
บ้านหาดยาว วิลล่าส์ Baan Haad Yao Villa's 33 597
บ้านหินทราย รีสอร์ท แอนด์ สปา Baan Hin Sai Resort & Spa 3.53.5 1,000
บ้านแหลมน้อยวิลลา Baan Laem Noi Villa's 33 5,499
บาย บีช รีสอร์ท By Beach Resort 2.52.5 700
บาวน์ตี้ รีสอร์ท Bounty Resort 33 550
บิลล์ รีสอร์ท Bill Resort 33 950
บี 2 แอท สมุย บีช รีสอร์ท B2@Samui Beach Resort 33 1,800
บี 52 บีช รีสอร์ท B52 Beach Resort 33 1,500
บี1 วิลล่าแอนด์สปา B1 Villa & Spa 33 3,800
บีชเฮ้าส์สมุยโฮเต็ล Beach House Samui Hotel 33 1,150
บีบีโฮเต็ล สมุย BB Hotel Samui 22 599
บียอนด์ เดอะ บลู ฮอไรซอน รีสอร์ท Beyond The Blue Horizon Resort 33 2,200
บีเอสเอช แบ๊คแพคเกอร์ สมุย โฮสเทล BSH Backpacker Samui Hostels 22 400
บุญจำนงค์ โมเดิร์น อพาร์ตเมนท์ Boonjumnong Modern Apartments 33 1,000
บุณฑรีก์ เฉวง บีช รีสอร์ท เกาะสมุย Bhundhari Chaweng Beach Resort Koh Samui 44 3,500
บุณฑรีก์ สปา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า สมุย Bhundhari Spa Resort & Villas Samui 55 2,500
บุริ รสา เกาะพะงัน Buri Rasa Koh Phangan 4.54.5 3,300
บุรีธารา รีสอร์ท แอน สปา Buritara Resort and Spa 44 1,600
เบค รีสอร์ท Beck's Resort 33 700
เบด แอนด์ บาร์ โฮสเทล Bed 'n' Bar Hostel 1.51.5 600
เบนจามินฮัท Benjamin's Hut 11 0
เบย์เลาจ์แอนด์รีสอร์ท Bay Lounge & Resort 3.53.5 2,200
เบสท์ เวสเทิร์น สมุย เบย์วิว รีสอร์ท Best Western Samui Bayview Resort 33 2,250
เบสท์รีสอร์ท Best Resort 22 350
เบียร์ บังกะโล Beer Bungalow 33 1,100
แบนส์ ไดวิ่ง รีสอร์ท Ban's Diving Resort 3.53.5 1,500
แบมบู เฮ้าส์ Bamboo House 22 800
แบร์กโฮฟรีสอร์ท Berghof Resort 33 850
แบล็คแอนด์ไวท์ เกสต์เฮาส์แอนด์มินิมาร์ท Black & White Guesthouse & Minimart 22 1,000
แบล็คแอนด์ไวท์บังกะโล Black & White Bungalows 2.52.5 900
ปณาลี รีสอร์ท Panalee Resort 3.53.5 950
ปวันธรสมุย Pawanthorn Samui 44 3,693
ปัณปรีดา ฮิป รีสอร์ท Punnpreeda Hip Resort 3.53.5 1,575
ปัทมา เดอเกาะเต่าโฮสเทลแอนด์อพาร์ตเมนท์ Pattama de Kohtao Hostel and Apartment 2.52.5 679
ปั้นหยารีสอร์ท Panya Resort 33 2,500
ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน Panviman Resort Koh Phangan 55 2,252
ปาปิยองเรซิเดนซ์ Papillon Residence 33 2,841
ปาปิลอน รีสอร์ท Papillon Resort 33 1,069
ปาริญารีสอร์ทแอนด์วิลล่า หาดยวนเกะพงัน Pariya Resort & Villas Haad Yuan Koh Phangan 44 3,000
ปาล์ม โคโค มันตรา รีสอร์ท Palm Coco Mantra Resort 44 1,550
ปาล์ม ไอแลนด์ รีสอร์ท Palm Island Resort 33 1,800
ปาล์มพอยท์วิลเลจ Palm Point Village 1.51.5 550
เป่า จิน พูน วิลล่า Pao Jin Poon Villa 44 5,879
พงัน เซ็นเตอร์พ้อยท์ โฮเต็ล Phangan Centerpoint Hotel 22 800
พงันเรนโบว์บังกะโล Phangan Rainbow Bungalows 2.52.5 800
พลาน อินน์ รีสอร์ท Phalarn Inn Resort 22 1,200
พะงัน คอตเทจ Phangan Cottage 33 1,300
พะงัน คาบาน่า รีสอร์ท Phangan Cabana Resort 3.53.5 690
พะงัน เบย์ชอร์ รีสอร์ท Phangan Bayshore Resort 3.53.5 1,750
พะงัน ยูโทเปีย รีสอร์ท Phangan Utopia Resort 33 990
พะงัน ริเวอร์ แซนด์รีสอร์ท บ่านค่าย Phangan River Sand Resort Baan Khai 1.51.5 400
พะงัน ริเวอร์แซนด์รีสอร์ท บ้านใต้ Phangan River Sand Resort Baan Tai 22 200
พะงัน ออร์คิด รีสอร์ท Phangan Orchid Resort 33 1,250
พะงันบีชรีสอร์ท Phangan Beach Resort 22 500
พะงันพารากอนรีสอร์ทแอนด์สปา Phangan Paragon Resort & Spa 33 1,200
พะงันวิลล่า(พะงัน วิลล่าบีช บังกะโล) Phangan Villa (Phangan Villa Beach Bungalow) 22 700
พะงันอิงภูรีสอร์ท Phangan Ingphu Resort 33 1,280
พังกา พาราไดซ์ รีสอร์ท Phangka Paradise Resort 3.53.5 1,599
พัชรา เกสท์เฮาส์ Phatchara Guest House 22 596
พัชรี รีสอร์ท Phatcharee Resort 22 500
พาราไดซ์ บีช รีสอร์ท Paradise Beach Resort 44 4,750
พาราไดซ์ ลาไม บีช บังกะโล Paradise Lamai Beach Bungalow 22 700
พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ ดีลักซ์ ไพรเวท วิลล่า สมุย Paradise Island Deluxe Private Villas Samui 4.54.5 5,624
พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ เอสเตท Paradise Island Estate 4.54.5 4,500
พาราไดซ์บังกะโล Paradise Bungalows 33 1,100
พาลิดาฟิชชิ่งรีสอร์ท Palida Fishing Resort 22 600
พาลิตา ลอดจ์ Palita Lodge 33 2,000
พาวเวอร์บีช รีสอร์ท Power Beach Resort 33 1,280
พาวิลเลี่ยน สมุย บูติค รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique Resort 4.54.5 5,827
พินนาเคิล สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา Pinnacle Samui Resort & Spa 33 2,100
พินนาเคิลเกาะเต่าไดฟ์รีสอร์ท Pinnacle Koh Tao Dive Resort 44 2,205
พิมมาดาฮัท Pimmada Hut 1.51.5 600
พี 10 สมุย P10 Samui 44 2,942
พี.เฉวง เกสท์เฮาส์ P.Chaweng Guest House 22 700
พีเคเฮาส์บังกะโล P.K House Bungalow 22 602
พีซ รีสอร์ท Peace Resort 44 4,320
พีเอส ธนา รีสอร์ท PS Thana Resort 33 1,500
พีแอนด์พี สมุย รีสอร์ท P&P Samui Resort 22 1,400
เพชรรัตน์ รีสอร์ท Petcherat Resort 2.52.5 1,000
เพ็ญ บังกะโล Pen's Bungalow 00 1,350
เพนซี่ เกสท์เฮ้าส์ Penzy Guesthouse 3.53.5 990
แพนโดรา ไลฟ์สไตล์ โฮเต็ล Pandora Lifestyle Hotel 33 2,800
ฟรานกิเพน วิลล่า Frangipane Villa 2.52.5 7,987
ฟรีเฮาส์บังกะโล Free House bungalow 11 500
ฟลอริสท์ รีสอร์ท Florist Resort 33 1,450
ฟลามิงโก้ เบย์ รีสอร์ท Flamingo Bay Resort 22 999
ฟิชเชอร์แมนวิลเลจคอนโด Fisherman Village Condos 33 1,251
ฟีนิกซ์ รีสอร์ท สมุย Fenix Resort Samui 44 3,917
ฟุตปริ๊นท์ โฮเต็ล Footprints Hotel 22 600
ฟูล มูน วิลล่า แอท บางรัก บีช Full Moon Villa @Bangrak Beach 44 1,413
เฟรนด์ลี่รีสอร์ทแอนด์สปา Friendly Resort & Spa 33 950
เฟิร์ส บังกะโล บีช รีสอร์ท First Bungalow Beach Resort 33 1,701
เฟิร์ส วิลล่า First Villa 33 600
เฟื่องฟ้า รีสอร์ท Fueng Fah Resort 22 450
แฟร์ เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท Fair House Beach Resort 3.53.5 2,550
แฟร์เฮาส์วิลล่าแอนด์สปา สมุย Fair House Villas & Spa Samui 44 2,903
โฟร์ซีซั่นเรซิเดนซ์ แอทเกาะสมุย Four Seasons Residence at Koh Samui 55 133,111
โฟร์ซีซันส์ รีสอร์ท เกาะสมุย Four Seasons Resort Koh Samui 55 22,784
ภัทราเฮาส์ Pattara House 1.51.5 750
ภูผา แมนชั่น Pupha Mansion 1.51.5 600
ภูผา รีสอร์ท Phupha Resort 22 600
ภูมิเรียร์ เพลส เรซิเดนซ์ Plumria Place Residence 33 6,499
ภูมิลาภา การ์เด้น รีสอร์ท Bhumlapa Garden Resort 33 2,888
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา Phuwadee Resort & Spa 33 750
มนต์ทะเล บีช รีสอร์ท Montalay Beach Resort 33 1,200
มอนลาดา รีสอร์ท Monlada Resort 33 1,200
มอร์นิง มิสท์ รีสอร์ท Morning Mist Resort 33 850
มอร์นิ่ง สตาร์ รีสอร์ท Morning Star Resort 33 1,600
มังคีย์ สมุย โฮสเทล Monkey Samui Hostel 11 330
มันตรา สมุย รีสอร์ท Mantra Samui Resort 55 3,500
มาย สมุย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา MAI Samui Beach Resort & Spa 55 9,944
มายเพลส แอท สุราษฎร์ โฮเต็ล My Place @ Surat Hotel 2.52.5 518
มายาบุรี บูติค รีสอร์ท Maya Buri Boutique Resort 33 780
มาร์โค โปโล รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองต์ Marco Polo Resort&Restaurant 33 1,900
มาริน่า บีช รีสอร์ท Marina Beach Resort 33 900
มารีน่า เรสซิเดนซ์ Marina Residence 2.52.5 976
มาลิบู บีช บังกะโล Malibu Beach Bungalows 33 800
มาลิบู บีช รีสอร์ท Malibu Beach Resort 33 2,100
มิคกี้ โฮสเทล Mickey Hostel 22 599
มิโมซ่า รีสอร์ท แอนด์ สปา Mimosa Resort & Spa 44 3,960
มิลค์กี้ เบย์ รีสอร์ท Milky Bay Resort 33 990
มูนแดนซ์เมจิควิวบังกะโล Moondance Magicview Bungalow 2.52.5 1,250
มูนแดนซ์โฮสเทล Moon Dance Hostel 11 649
มูนบีช รีสอร์ท Moonbeach Resort 22 1,190
มูนสโตน วิลล่า Moonstone Villa 1.51.5 1,392
มูนสโตนสตูดิโอ Moonstone Studio 11 646
มูนฮัทบังกะโล Moonhut Bungalows 22 550
เมจิครีสอร์ทลาไม Magic Resort Lamai 11 390
เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา Melati Beach Resort & Spa 55 5,799
เมืองสมุย สปา รีสอร์ท Muang Samui Spa Resort 55 4,800
แมคเบย์รีสอร์ท Mac's Bay Resort 2.52.5 1,500
แม่น้ำวิลลา Mae Nam Villa 1.51.5 600
แม่น้ำฮิลล์วิลลา Maenam Hills Villa 4.54.5 3,000
แม่หาด เบย์ รีสอร์ท Maehaad Bay Resort 44 2,500
โมบี้ ดิก เกสท์เฮาส์ Moby Dick Guesthouse 11 589
ไม่เป็นไร บังกะโล Mai Pen Rai Bungalows 22 500
ยัวร์เพลส รีสอร์ท Your Place Resort 22 500
ยูโทเปียรีสอร์ท Utopia Resort 2.52.5 800
ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท Rocky's Boutique Resort 44 4,880
ร็อคสมุยรีสอร์ท วิลล่า Rock Samui Resort - Villas 44 1,150
รอยัล คอทเทจ เรสซิเดนซ์ Royal Cottage Residence 33 950
รอยัลเนเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา Royal Nature Resort and Spa 33 1,528
รักสมุย เรสซิเดนซ์ Rak Samui Residence 33 690
รัตนา เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ บังกะโล Rattana Guesthouse & Bungalow 2.52.5 1,500
ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท Rajapruek Samui Resort 33 1,350
รำมะนา บูติค รีสอร์ท Rummana Boutique Resort 44 4,000
ริ้น บีช รีสอร์ท Rin Beach Resort 33 1,100
ริ้น เบย์วิว บังกะโล แอนด์ เรสเตอรอง Rin Bay View Bungalow & Restaurant 22 824
ริมเล รีสอร์ท Lim Lay Resort 22 500
รีสอร์ทซันเซ็ทโคฟรีสอร์ท Sunset Cove Resort 33 1,200
รีสอร์ทสตาร์ไลท์ Starlight Resort 33 490
รีสอร์ทสไมล์บีช Smile Beach Resort 33 350
รุ่งอรุณรีสอร์ท Roong Arun Resort 2.52.5 300
เรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา Renaissance Koh Samui Resort & Spa 55 6,231
เรือนไทย ริมน้ำ รีสอร์ท Ruenthai Rimnam Resort 22 500
โรงแรม 72 แอท สมุย บาย สมุย นาคารา 72@Samui Hotel by Samui Nakara 33 1,800
โรงแรม ดับบลิว รีทรีต เกาะสมุย W Retreat Koh Samui Hotel 55 19,129
โรงแรม เดอะ กะลา The Kala Hotel 4.54.5 5,849
โรงแรม เดอะ เซนท์ The Scent Hotel 44 8,899
โรงแรม เดอะ ท้องทราย เบย์ The Tongsai Bay Hotel 55 8,799
โรงแรม เดอะ ไลบรารี่ The Library Hotel 55 9,970
โรงแรม เดอะรูม เฉวง The Room Chaweng Hotel 33 1,200
โรงแรม ฟิลด์ พาราไดซ์ 1 Field Paradise 1 Hotel 22 500
โรงแรมกรีน แคนยอน Green Canyon Hotel 22 500
โรงแรมเกาะเต่า คาบาน่า Koh Tao Cabana Hotel 44 2,700
โรงแรมแกรนด์ซีวิว รีซอร์เทล Grand Sea View Resotel Hotel 33 844
โรงแรมควีน Queen Hotel 22 240
โรงแรมควีน บูติก Queen Boutique Hotel 2.52.5 886
โรงแรมคาร์เปเดี้ยม Carpe Diem Hotel 3.53.5 700
โรงแรมคุ๊กกี้สลัด Cookies Salad Hotel 33 850
โรงแรมเคทีสมุยแมนชัน K.T Samui Mansion 22 850
โรงแรมเคพาร์คแกรนด์ K Park Grand Hotel 33 1,175
โรงแรมโคคูนนิ่ง Cocooning Hotel 33 419
โรงแรมโค๊ด Code Hotel 44 4,499
โรงแรมจินตา ซิตี้ Jinta City Hotel 22 600
โรงแรมเฉวง โคฟ รีซอร์เทล Chaweng Cove Resotel Hotel 3.53.5 1,602
โรงแรมเฉวง บีชคอมเบอร์ Chaweng Beachcomber Hotel 33 1,752
โรงแรมเฉวง พัฒนา Chaweng Pattana Hotel 22 3,000
โรงแรมเฉวง พาเลซ Chaweng Palace Hotel 33 800
โรงแรมเฉวง เลควิว คอนโดเทล Chaweng Lakeview Condotel Hotel 33 995
โรงแรมเฉวงบีช Chaweng Beach Hotel 22 1,300
โรงแรมเชิงมน บีช Choengmon Beach Hotel 33 830
โรงแรมซี Z Hotel 22 366
โรงแรมซี วิว ริเวอร์ไซด์ See view Riverside Hotel 33 812
โรงแรมซีลอดจ์ Sea Lodge Hotel 33 1,700
โรงแรมซีวาเล่ย์แอนด์สปา Sea Valley Hotel & Spa 44 2,200
โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า สมุย Centara Villas Samui Hotel 44 2,354
โรงแรมดีวีซี สมุย DVC Hotel Samui 22 601
โรงแรมเดอะปาร์ค สมุย The Park Samui 44 3,246
โรงแรมเดอะวัน สุราษฎร์ The One Hotel Surat 33 890
โรงแรมเดอะสราญ The Sarann Hotel 44 2,522
โรงแรมตาปี Tapee Hotel 22 550
โรงแรมนิว ลาปาซ วิลล่า New Lapaz Villa Hotel 33 900
โรงแรมเนปจูน วิลล่า Neptune's Villa Hotel 33 1,500
โรงแรมโนราห์ เฉวง Nora Chaweng Hotel 33 1,680
โรงแรมโนราห์ เลควิว Nora Lakeview Hotel 33 1,100
โรงแรมบรรจงบุรี Bunjongburi Hotel 33 790
โรงแรมบอนนี่ Bonny Hotel 22 900
โรงแรมบ้านบุษบา Baan Busaba Hotel 2.52.5 950
โรงแรมบ้านมรดก Ban Moradok Hotel 22 796
โรงแรมบ้านสบาย บิ๊ก บุดดา Ban Sabai Big Buddha Hotel 33 2,800
โรงแรมบานาน่า แฟนซี Banana Fan Sea Hotel 44 4,700
โรงแรมบีช รีพับลิค Beach Republic Hotel 4.54.5 4,800
โรงแรมบุรี รสา วิลเลจ Buri Rasa Village Hotel 44 3,996
โรงแรมบูติค เดอะ กรีน เบย์วิว สมุย Boutique The Green Bay View Samui Hotel 33 649
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพะงันบุรีรีสอร์ท Best Western Phanganburi Resort 33 1,850
โรงแรมพงันชัย Phanganchai Hotel 33 1,000
โรงแรมพร้อมสุขบุรี Promtsuk Buri Hotel 33 1,800
โรงแรมพาร์คเลน Park Lane Hotel 44 4,000
โรงแรมพีจีเอส แซนดี้ รีสอร์ท PGS Hotel Sandy Resort 33 1,500
โรงแรมฟูลมูนเฮ้าส์สมุย Fullmoon House Samui 22 800
โรงแรมเฟิร์ส เรสซิเดนซ์ First Residence Hotel 33 945
โรงแรมภานุ Panu Hotel 44 14,849
โรงแรมมณเฑียร เฮ้าส์ Montien House Hotel 33 2,500
โรงแรมมนตรา Montra Hotel 33 3,500
โรงแรมมันดาลัย Mandalai Hotel 33 2,000
โรงแรมมาริน่า วิลล่า Marina Villa 33 1,350
โรงแรมมาอยู่ Maryoo Samui Hotel 33 1,287
โรงแรมเมอร์เคียว สมุย เฉวง ธนา Mercure Samui Chaweng Tana Hotel 44 1,907
โรงแรมเมืองกุเลปัน Muang Kulaypan Hotel 3.53.5 2,500
โรงแรมเมืองสมุย วิลล่า แอนด์ สวีท Muang Samui Villa & Suites Hotel 55 5,549
โรงแรมแมงโก้ วิลเลจ Mango Village Hotel 33 2,900
โรงแรมร๊อควอเตอร์ Rock Water Hotel 44 4,500
โรงแรมริช รีสอร์ท บีชไซด์ Rich Resort Beachside Hotel 11 550
โรงแรมวังใต้ Wangtai Hotel 3.53.5 1,050
โรงแรมวิลล่า นลินนัดดา Villa Nalinnadda Hotel 4.54.5 3,200
โรงแรมวีทูซีเกตฮิป V2 Seagate Hip Hotel 33 1,999
โรงแรมวีว่า ออน เดอะ บีช Viva On The Beach Hotel 22 900
โรงแรมสมายา บุรา Samaya Bura Hotel 3.53.5 2,000
โรงแรมสมุย การ์เด้น โฮม Samui Garden Home Hotel 33 1,300
โรงแรมสมุย ซีบรีซ เพลส Samui Seabreeze Place 33 1,000
โรงแรมสมุย พาราไดซ์ เฉวง Samui Paradise Chaweng Hotel 44 3,660
โรงแรมสมุย เฟิร์ส เฮ้าส์ Samui First House Hotel 33 967
โรงแรมสมุย เมอร์เมด Samui Mermaid Hotel 33 600
โรงแรมสมุย อีซี่ Samui Easy Hotel 1.51.5 800
โรงแรมสมุย โอเชี่ยน Samui Ocean Hotel 33 900
โรงแรมสมุย ฮันนี่ คอทเทจ Samui Honey Cottages Hotel 33 1,496
โรงแรมสมุย ฮันนี่ ธารา วิลล่า Samui Honey Tara Villa Hotel 44 7,799
โรงแรมสมุยเลย์ Samui-Ley Hotel 33 2,000
โรงแรมสมุยสบาย Samui Sabai Hotel 22 500
โรงแรมสมุยสบาย SamuiSabai Hotel 3.53.5 3,500
โรงแรมสรีรายา วิลล่า แอนด์ สวีท Sareeraya Villas & Suites Hotel 55 6,199
โรงแรมสวนมะลิ สมุย Suanmalisamui Hotel 2.52.5 1,000
โรงแรมแหลมดิน Laem Din Hotel 33 799
โรงแรมอมรินทร์ สมุย Amarin Samui Hotel 33 1,249
โรงแรมอริสราเพลส Arisara Place Hotel 44 1,200
โรงแรมอัมพาเพลส Ampha Place Hotel 22 1,300
โรงแรมอัลส์ฮัท Al's Hut Hotel 33 1,650
โรงแรมเอ็นจอย Enjoy Hotel 44 1,400
โรงแรมเอ็มเอ็ม ฮิลล์ MM Hill Hotel 33 800
โรงแรมเอ็มเอ็ม เฮาส์ MM House Hotel 2.52.5 800
โรงแรมแอ๊บโซลูท แซงชัวรี่ Absolute Sanctuary Hotel 3.53.5 5,899
โรงแรมแอม สมุย พาเลส Am Samui Palace Hotel 33 2,375
โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด Ibis Samui Bophut Hotel 33 1,389
โรงแรมฮอลิเดย์ พาร์ค Holiday Park Hotel 33 1,250
โรงแรมฮอลิเดย์ วิลล่า Holiday Villa Hotel 33 6,999
โรงแรมฮอลิเดย์ หัวถนน Hotel Holiday Huatanon 11 1,500
โรส การ์เดน สมุย บังกะโล Rose Garden Samui Bungalows 22 700
ลไม ชาเล็ท Lamai Chalet 33 1,000
ลอยฟ้า แนเชอรัล รีสอร์ท Loyfa Natural Resort 33 749
ละมุน ละมัย เกสท์เฮาส์ Lamoon Lamai Guest House 11 689
ละมุนละมัย เรสซิเดนซ์ Lamoon Lamai Residence 33 590
ละมุนเฮาส์ Lamoon House 11 779
ละไม บีช เรสซิเดนซ์ Lamai Beach Residence 33 1,400
ละไม บุรี รีสอร์ท Lamai Buri Resort 33 1,300
ละไม เบย์วิว รีสอร์ท Lamai Bayview Resort 33 1,000
ละไม วันทา รีสอร์ท Lamai Wanta Resort 33 2,250
ละไม อินน์ 99 บังกะโล Lamai Inn 99 Bungalows 33 1,150
ละไมเพอเฟ็ครีสอร์ท Lamai Perfect Resort 22 1,200
ลัคกี้ มาเธอร์ บังกะโล Lucky Mother Bungalow 2.52.5 800
ลัคกี้ รีสอร์ท Lucky Resort 2.52.5 580
ลาซิกาเล La Cigale 33 2,000
ลาเซียนดา บีช รีสอร์ท L'Hacienda Beach Resort 33 1,300
ลาแม สมุย รีสอร์ท La Mer Samui Resort 33 1,500
ลาวาน่า รีสอร์ท Lawana Resort 33 791
ลิทเทิ้ล เพิร์ล แฟมมิลี่ รีสอร์ท Little Pearl Family Resort 2.52.5 1,000
ลิปา เบย์ รีสอร์ท Lipa Bay Resort 3.53.5 1,300
ลิพา ลอดจ์ รีสอร์ท Lipa Lodge Resort 44 1,647
ลีลาบีชบังกะโล Leela Beach Bungalow 2.52.5 1,100
ลีลาวดีรีสอร์ท Leelavadee Resort 22 500
เล็ก ซิตี้ โฮเต็ล Lek City Hotel 1.51.5 700
เลซี่เดย์ส์สมุยบีชรีสอร์ท Lazy Day's Samui Beach Resort 33 1,614
เลมอน ทรี รีสอร์ท Lemon Tree Resort 22 533
เลอ เมอรายา รีสอร์ท Le Murraya Resort 44 4,000
เลอเมอริเดียน เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา Le Meridien Koh Samui Resort & Spa 55 9,495
โลตัส รีสอร์ท Lotus Resort 33 600
โลตัส โฮเต็ล Lotus Hotel 33 1,000
โลลิตาบังกะโล Lolita Bungalow 22 1,700
ไลท์เฮาส์ บังกะโล Lighthouse Bungalows 22 700
ไลม์ เอ็น โซดา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท Lime n Soda Beachfront Resort 33 440
วนา เบล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย Vana Belle A Luxury Collection Resort Koh Samui 55 17,803
วฤนดา การ์เด้น รีสอร์ท Varinda Garden Resort 33 2,400
วังหิน บังกะโล Wanghin Bungalow 22 500
วัฒนา รีสอร์ท Wattana Resort 22 350
วันเจริญรีสอร์ท Wancharoen Resort 33 2,000
วาสซาห์รีสอร์ทบังกะโล Wazzah resort bungalows 22 989
วินด์บีช รีสอร์ท Wind Beach Resort 33 1,200
วิมาณบุรีรีสอร์ท Wimaan Buri Resort 33 800
วิลล่า ทะนาเมร่า Villa Tanamera 33 2,100
วิลล่า ลา คอสต้า Villa la Kosta 22 1,253
วิลล่า ลา มูน รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ Villa La Moon Resort & Restaurant 44 1,997
วิสเปอริ่ง ปาล์ม รีสอร์ท บ่อผุด Whispering Palms Resort Bophut 33 5,999
วิสเปอริ่ง ปาล์ม สวีท Whispering Palms Suite 33 1,500
วีคเคนเดอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา Weekender Resort & Spa 3.53.5 1,950
วีนัส รีสอร์ท Venus Resort 2.52.5 800
วีว่า วาเคชั่น รีสอร์ท Viva Vacation Resort 3.53.5 1,498
วูดลอนวิลล่าส์ Woodlawn Villas 33 1,850
เวิล์ด รีสอร์ท World Resort 33 1,300
แวนด้าเฮ้าส์ รีสอร์ท Vanda House Resort 22 960
ไวท์เฮาส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา White House Beach Resort and Spa 33 2,000
ศรีธนูบังกะโล Seetanu Bungalows 22 400
ศศิธารา เรสซิเดนซ์ Sasitara Residence 3.53.5 1,900
ศศินรา เพลส Sasinara Place 33 890
ศะรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา Sarikantang Resort & Spa 33 1,700
ศาลา สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา Sala Samui Resort & Spa 55 6,255
ศิลา ศรัย การ์เด้น โฮม Sira-Sarai Garden Home 33 600
ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท Silavadee Pool Spa Resort 55 7,499
ศิวา บุรี รีสอร์ท Siva Buri Resort 22 1,000
สบาย เบย์ รีสอร์ท Sabaii Bay Resort 33 890
สบายบีชรีสอร์ท Sabai Beach Resort 22 1,599
สโบย รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า Saboey Resort & Villas 44 4,000
สมถะ เบด แอนด์ เบรคฟาสท์ Samatha Bed & Breakfast 33 1,500
สมายลี่ บังกะโล Smiley Bungalow 2.52.5 300
สมุย คลิฟ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา Samui Cliff View Resort & Spa 3.53.5 2,000
สมุย จัสมิน รีสอร์ท Samui Jasmine Resort 4.54.5 3,600
สมุย เซนส์ บีช รีสอร์ท Samui Sense Beach Resort 33 3,800
สมุย ต้นรัก เรสซิเดนซ์ Samui Tonrak Residence 11 600
สมุย นาเทียน รีสอร์ท Samui Natien Resort 33 2,102
สมุย นาเทียน วิลเลจ Samui Natien Village 11 800
สมุย เนทีฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา Samui Native Resort & Spa 33 499
สมุย บีช วิลเลจ รีสอร์ท Samui Beach Village Resort 44 5,334
สมุย บีช อพาร์ทเมนท์ Samui Beach Apartments 33 999
สมุย โบ้ท ลากูน Samui Boat Lagoon 44 4,957
สมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท Samui Palm Beach Resort 44 1,700
สมุย พิงค์เฮ้าส์ Samui Pinkhouse 22 1,400
สมุย เพียวชอรส์ เดอะ บีช วิลลา Samui Pureshores The Beach Villa 44 3,600
สมุย ยอชต์ คลับ รีสอร์ท Samui Yacht Club Resort 33 2,000
สมุย รีซอร์เทล แอนด์ สปา Samui Resotel & Spa 44 4,600
สมุย รีฟ วิว รีสอร์ท Samui Reef View Resort 33 800
สมุย รีฟวิว วิลล่า Samui Reef View Villas 4.54.5 7,995
สมุย ลากูน่า รีสอร์ท Samui Laguna Resort 33 1,150
สมุย ออคิด รีสอร์ท Samui Orchid Resort 33 1,500
สมุย ไอแลนด์ รีสอร์ท Samui Island Resort 33 1,800
สมุย เฮอริเทจ รีสอร์ท Samui Heritage Resort 33 1,170
สมุย โฮม แอนด์ รีสอร์ท Samui Home & Resort 22 1,155
สมุยกรีนแวลเลย์รีสอร์ท Samui Green Valley Resort 33 1,200
สมุยทองกาด รีสอร์ท Samui Tonggad Resort 33 1,410
สมุยบีช รีสอร์ท Samui Beach Resort 22 550
สมุยบุรีบีชรีสอร์ท Samui Buri Beach Resort 44 3,000
สมุยเบสท์วิว รีสอร์ท Samui Best View Resort 3.53.5 2,000
สมุยเพียร์ รีสอร์ท Samui Pier Resort 3.53.5 1,100
สมุยแมเนอร์เฮาส์ Samui Manor House 3.53.5 1,745
สมุยริดจ์เวย์เอสเตทแอนด์สปา Samui Ridgeway Estate & Spa 55 5,000
สมุยเวอร์ติคัลเลอร์ Samui Verticolor 33 999
สมุยอีโคโนลอดจ์ Samui Econo Lodge 22 700
สมุยเอมเมอรัลด์ คอนโดเทล Samui Emerald Condotel 3.53.5 1,500
สมุยฮาโมนี่รีสอร์ท Samui Harmony Resort 22 500
สไมล์ บังกะโลว์ส Smile Bungalows 2.52.5 450
สไมล์ เฮาส์ Smile House 22 1,517
สไมลี่ เลค เฮาส์ Smiley Lake House 2.52.5 5,000
สโรชาวิลล่า Sarocha Villa 2.52.5 1,200
สลัด บีช รีสอร์ท Salad Beach Resort 33 1,235
สลัด ฮัท รีสอร์ท Salad Hut Resort 33 1,900
สลัดแกรนด์บังกาโลแอนด์เฮาส์เรนทัล Salad Grand Bungalow & House Rental 1.51.5 960
สลัดบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา Salad Buri Resort & Spa 44 998
สันติบุรี บีช รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา Santiburi Beach Resorts, Golf & Spa 55 10,329
สันทิยาเกาะพงันรีสอร์ทแอนด์สปา Santhiya Koh Phangan Resort & Spa 55 4,064
สามทอง รีสอร์ท Samthong Resort 33 800
สายชล รีสอร์ท Saichol Resort 22 3,700
สารี สมุย Saree Samui 44 3,200
สิรีน เกสท์เฮาส์ Serene Guest House 22 490
สุขเกษมบังกะโล Sukasem Bungalows 22 400
เสน่ห์จันทร์ รีสอร์ท Sanehjan Resort 22 390
แสนดีบังกะโล Sandee Bungalow 11 500
หทัย วิลล่า Hathai Villa 33 1,700
หทัยเฮ้าส์ Hathai House 22 900
หรรษา รีสอร์ท Hansa Resort 33 1,300
หรรษา สมุย รีสอร์ท Hansar Samui Resort 55 5,599
หาด ยาวโอเวอร์เบย์รีสอร์ท Haad Yao Over Bay Resort 33 600
หาดกรวดบีชรีสอร์ทแอนด์สปา Haad Gruad Beach Resort & Spa 33 800
หาดเทียน บีช รีสอร์ท Haad Tian Beach Resort 33 390
หาดเทียน บีช รีสอร์ท Haadtien Beach Resort 44 4,800
หาดยาว บังกะโลว์ส Haadyao Bungalows 2.52.5 650
หาดยาว เบย์วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา Haadyao Bayview Resort & Spa 33 800
หาดยาว วิลล่า Haad Yao Villa 33 1,300
หาดยาวรีสอร์ท Haad Yao Resort 33 800
หาดลาด เพรสทีจ รีสอร์ท แอนด์ สปา Haadlad Prestige Resort & Spa 3.53.5 1,300
หาดสน รีสอร์ท Haad Son Resort 33 1,232
หาดสลัดวิลลา Haad Salad Villa 22 399
แหลมศิลารีสอร์ท Laem Sila Resort 33 2,500
อควา เกสท์เฮ้าส์ Akwa Guesthouse 22 950
อคิรา สมุย Akyra Samui 44 5,578
อนงค์ วิลล่า Anong Villa 22 700
อนงค์เกสท์เฮาส์ Anong Guesthouse 33 400
อนันดา วิลล่า Ananda Villa 33 1,500
อนันตรา บ่อผุด พรีวิเลจ สวีทแอนด์วิลล่า Anantara Bophut Privilege Suite & Villas 55 11,869
อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย Anantara Bophut Resort & Spa Koh Samui 55 4,802
อนันตรา ลาวาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา Anantara Lawana Resort & Spa 55 7,768
อนันตรารสานันดาเกาะพงันวิลลารีสอร์ทแอนด์สปา Anantara Rasananda Koh Phangan Villa Resort & Spa 55 7,399
อมลรดาเฮาส์ Amonrada House 22 600
อมารินา เรสซิเดนซ์ Amarina Residence 2.52.5 900
อมาริสา รีสอร์ท Amaresa Resort 11 498
อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย รีสอร์ท Amari Palm Reef Koh Samui Resort 4.54.5 4,540
อลีลา วิลล่า Alila Villas 3.53.5 2,999
อโลฮา รีสอร์ท Aloha Resort 33 2,160
อแวนตา คอนโดมิเนี่ยม Avanta Condominium 3.53.5 1,400
ออ รีสอร์ท Awe Resort 44 8,999
ออคิดเรสซิเดนซ์ Orchid Residence 22 700
ออโรรา ฮิลล์ รีสอร์ท Aurora Hill Resort 22 800
อะโลฮ่า อพาร์ทเมนท์ Aloha Apartment 22 600
อัคริณ Akaryn 55 7,477
อัมมาตาราปุระพูลวิลลา Ammatara Pura Pool Villa 55 14,299
อัมสตาร์ดัม บาร์สโตน ฮิลล์ รีสอร์ท Amstardam Bar Stone Hill Resort 33 1,199
อัล รีสอร์ท Al's Resort 3.53.5 2,000
อัลส์ แหลมสน รีสอร์ท Al's Laemson Resort 44 2,800
อาเมรา ลีฟวิ่งรีสอร์ท วิลล่า Amera Living Resort Villas 4.54.5 5,999
อาร์ค บาร์ บีช รีสอร์ท Ark Bar Beach Resort 33 1,500
อารยาบุรี บูติค รีสอร์ท Arayaburi Boutique Resort 33 1,620
อาริน่า บูทิค เรสซิเด้นซ์ Arina Boutique Residence 3.53.5 1,490
อารี บีชรีสอร์ท Aree Beach Resort 33 1,000
อ่าวม่วงรีสอร์ทแอนด์ไดฟ์วิ่ง Ao Muong Resort and Diving 22 1,600
อินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท InterContinental Samui Baan Taling Ngam Resort 55 6,580
อินฟินิตี้ รีสอร์ท Infinity Resort 22 1,000
อินฟินิตี้ เรสซิเดนเซส แอนด์ รีสอร์ท เกาะสมุย Infinity Residences and Resort Koh Samui 55 14,299
อินฟินิตี้เกสท์เฮาส์ Infinity Guesthouse 22 1,200
อิมเปียนารีสอร์ท เฉวงน้อย เกาะสมุย Impiana Resort Chaweng Noi Koh Samui 44 3,200
อิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท Imperial Boat House Beach Resort 44 2,797
อิมพีเรียล สมุยบีชรีสอร์ท Imperial Samui Beach Resort 55 5,999
อีซี่ ไลฟ์ บังกะโล Easy Life Bungalows 22 500
อีซี่ไทม์ รีสอร์ท Easy Time Resort 33 2,100
อีเดน บังกะโล Eden Bungalows 2.52.5 1,290
อูเบิร์กเดอะสมอล์โอเอซิส Auberge - The Small Oasis 2.52.5 750
เอคโค่บีชโวลุนเทียริ่งรีสอร์ท Echo Beach Volunteering Resort 33 0
เอเชีย รีสอร์ท Asia Resort 33 900
เอเชีย สปิริท ลอดจ์ แอนด์ สปา Asia Spirit Lodge & Spa 44 1,000
เอซี รีสอร์ท AC Resort 33 1,295
เอนช้านท์ฮิลวิลล่า Enchanted Hills Villa 4.54.5 5,999
เอ็ฟเอ็กซ์ รีสอร์ท เฉวง FX Resort Chaweng 33 1,408
เอมบาสซี เลควิว Embassy Lakeview 11 400
เอวัน เกาะพะงัน เกสท์เฮาส์แอนด์โฮสเทล A1 Koh Phangan Guesthouse & Hostel 22 1,000
เอเวอร์กรีน รีสอร์ท Evergreen Resort 33 1,320
เอสคูโด มิวสิค โฮเต็ล Escudo Music Hotel 33 1,300
เอาเวอร์ จังเกิ้ลฮัต รีสอร์ท Our Jungle Huts Resort 11 600
เอเเลเมนท์บูติครีสอร์ทแอนด์สปาไฮอะเวย์ Elements Boutique Resort & Spa Hideaway 55 4,000
แอตละไมรีสอร์ท At Lamai Resort 11 520
แอมสมุย รีสอร์ท Am Samui Resort 33 1,300
แอมิตี้ บังกะโล Amity Bungalow 22 1,000
โอเชียนัส รีสอร์ท Oceanus Resort 33 970
โอโชอพาร์ตเมนท์ Osho Apartment 44 10,999
โอพี บังกะโลว์ O.P. Bungalow 22 1,500
โอม คเนศ โฮสเทล Om Ganesh Hostel 11 546
โอเอซิส ฮาคูนา มาทาตา Oasis Hakuna Matata 33 1,500
ไอซ์แลนด์สปา รีสอร์ท Island Spa Resort 22 1,250
ไอดีลลิค สมุย Idyllic Samui Hotel 44 2,400
ไอเบ้ดสมุยโฮสเทล I Bed Samui Hostel 22 1,700
ไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า Iyara Beach Hotel & Plaza 44 2,965
ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท Island Beach Resort 22 550
ฮอลิเดย์ เกรสเฮ้าส์ Holiday Guesthouse 22 900
ฮัทช่า รีสอร์ท Hutcha Resort 33 1,200
ฮัทซัน บังกะโล Hut Sun Bungalows 22 500
ฮาเชียนดาบีชคลับรีสอร์ท Hacienda Beach Club Resort 33 700
ฮาเซียนดา L'Hacienda 33 1,400
ฮาเซียนดา แบ็คแพคเกอร์ Hacienda Backpackers 33 600
ฮาเซียนดาสวีท L'Hacienda Suite 33 1,000
ฮาวาน่า บีช รีสอร์ท Havana Beach Resort 33 2,100
ฮินคอง รีสอร์ท Hinkong Resort 33 700
ฮิลไซด์ บังกะโลส แอ่นด์ เรสเต้อรอง Hillside Bungalows & Restaurant 33 599
แฮร์รี่บังกะโลแอนด์เรสเตอร็อง Harry's bungalow & Restaurant 33 1,000
ไฮ คอรัล โคฟ บังกะโล Hi Coral Cove Bungalow 22 800
ไฮไลฟ์บังกาโล High Life Bungalow 33 1,000
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว