Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เกาะช้าง

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ: เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะช้าง อ.ช.หมู่เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดทรายขาว เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดทรายขาว เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดคลองพร้าว เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดคลองพร้าว เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดไก่แบ้ เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดไก่แบ้ เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:อ่าวบางเบ้า เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:อ่าวบางเบ้า เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดโลนลี่บีช เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:หาดโลนลี่บีช เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:น้ำตกคลองพลู เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:น้ำตกคลองพลู เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:อ่าวสลักเพขร เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:อ่าวสลักเพขร เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะทรายขาว เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด ชื่อภาพ:เกาะทรายขาว เกาะช้าง: เกาะช้าง จังหวัดตราด

เกาะช้าง เกาะสวรรค์ทะเลตะวันออก เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลตะวันออกและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต โดยมีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร หรือกว่า 2.6 แสนไร่ ตั้งอยู่ห่างจากแหลมงอบประมาณ 8 กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแหลมงอบแต่ปัจจุบันถูกตั้งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด มีสถานที่ราชการทั้งที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจ โรงพยาบาล

เกาะช้าง เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 40 เกาะ ลักษณะภูมิประเทศของเกาะช้างส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีผาหินสลับซับซ้อน มียอดเขาที่สูงที่สุดคือเขาสลักเพชร สูง 743 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ อันเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกและลำธารหลายสายที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตบนเกาะและมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้

เกาะช้าง ยังมีสภาพป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีน้ำตกสวยงามอีกหลายแห่ง เช่นน้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองนนทรี น้ำตกคลองหนึ่ง น้ำตกคลองพลู น้ำตกคีรีเพชร ส่วนที่ราบเชิงเขาก็ยังมีสภาพเป็นป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าพรุ ปรากฏให้เห็นอยู่เกือบทั่วเกาะ ทางตะวันตกของเกาะช้างมีชายหาดและแนวปะการังที่สวยงามอยู่หลายแห่ง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอาณาบริเวณหมู่เกาะช้างเช่น หาดทรายขาว ที่มีหาดทรายขาวสะอาดสมชื่อหาดคลองพร้าวมีชายหาดกว้างขวางร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว หาดไก่แบ้ มีจุดชมวิวที่สวยงามหาดทรายยาวที่มีหาดทรายทอดยาว เล่นน้ำได้ สามารถเดินป่าชมจุดยุทธนาวีที่เกาะช้างและชมทัศนียภาพตามหมู่เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลายา อ่าวสลักเพชร เกาะหวาย ที่หาดทรายยาวมีบริการที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย บริเวณยุทธนาวีเกาะช้างจุดที่เกิดยุทธนาวีนี้ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้อ่าวสลักเพชรเป็นบริเวณที่เกิดการสู้รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางด้านตะวันออก น้ำตกธารมะยม ต้นน้ำเกิดจากอ่าวคลองมะยม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 500 เมตรโดยเดินผ่านสวนทุเรียนเข้าไป น้ำตกธารมะยมเป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้นลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านลงมาเป็นชั้นๆ ตามร่องหินแกรนิตสีดำมีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉาก บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบชื้นร่มรื่น

เกาะช้าง ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่บนเกาะเท่านั้น บรรดาหมู่เกาะใกล้เคียงก็มีแหล่งท่องเที่ยวให้เที่ยวชมอีกมาก เช่นที่เกาะง่าม เกาะช้างน้อย หมู่เกาะเหลายา ที่มีทั้งหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย เกาะคลุ้ม เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้างระหว่างไทยและฝรั่งเศส

ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทำให้เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

การเดินทางไปยังเกาะช้าง

การเดินทางไปเกาะช้าง : จากท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ จะใช้เวลาเดินทางไปเกาะช้างประมาณ 20 นาที ค่าเรือไปกลับคนละ 120 บาท รถยนต์คันละ 200 บาท

การเดินทางไปเกาะช้าง : ที่อำเภอแหลมงอบ มีท่าเรือที่สามารถโดยสารไปยังเกาะช้าง ทั้งหมด 3 ท่า ได้แก่

  • ท่าเทียบเรือแหลมงอบ เรือโดยสารที่ใช้เป็นเรือประมงดัดแปลง ไปขึ้นที่ เกาะช้าง ที่บริเวณบ้านด่านเก่า ค่าเรือโดยสาร 50 บาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีเรือออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เรือกลับจากเกาะช้างมีหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
    นอกจากนั้นที่บริเวณท่าเรือยังมีตัวแทนรับจองห้องพักของรีสอร์ทต่างๆ ตั้งอยู่ และนักท่องเที่ยวสามารถหาเรือเช่า (เรือประมงดัดแปลงขนาดเล็กจุได้ประมาณ 10 คน) สามารถไปเกาะช้าง และเกาะอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ในอัตราวันละประมาณ 3,500-5,000 บาท หรือสามารถติดต่อ คุณแสงจันทร์ สิงหพันธุ์ ห้องอาหารแสงจันทร์ โทร. +66 (0) 3959 7197, +66 (0) 3959 7299
  • ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่ มีเรือเฟอร์รี่ออกทุกวัน จากท่าเรือแหลมงอบไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า ที่เกาะช้าง จากท่าเรือแหลมงอบอยู่ห่างลงมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร อัตราค่าโดยสารไปกลับราคาคนละ 100 บาท รถยนต์ 4 ล้อ ไปกลับ ฟรี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีเรือออก เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 06.00–18.00 น. เที่ยวกลับ เวลา 06.00–19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 3953 8196
  • ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ไปขึ้นที่เกาะช้างที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่บริเวณอ่าวสับปะรด มีบริการเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปเกาะช้าง ค่าบริการสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมคนขับข้ามแบบไปเกาะช้างต้องเสียค่าใช้จ่ายคันละ 150 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวราคาคนละ 60 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที มีเรือออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น. เที่ยวกลับ 07.00–18.00 น. เฟอร์รี่เกาะช้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 3959 7143, +66 (0) 3959 7434, +66 (0) 3952 1661 (เบอร์โทรที่ฝั่งอ่าวสับปะรด) เกาะช้างเฟอร์รี โทร. +66 (0) 3952 8288-9

การเดินทางบนเกาะช้าง จากท่าเรือมีรถสองแถวไปยังหาดทรายขาว คลองพร้าว ไก่แบ้อัตราค่ารถ 30 บาท ส่วนหาดอื่นๆ ต้องเหมา และตกลงราคาก่อนเดินทาง

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในเกาะช้าง

สถานที่น่าสนใจบนเกาะช้าง ได้แก่

บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง  อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างน่านน้ำทะเลตราดบริเวณอ่าวสลักเพชร อ่าวสลักคอกยังเป็นอีกหน้าหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484กองทัพเรือไทยสามารถขับไล่ผู้รุกรานให้ล่าถอยไปได้หากไทยต้องสูญเสียกองเรือ และทหารกล้าไปจำนวนหนึ่งวีรกรรมทหารเรือไทยได้รับการจดจารึก และรำลึกถึงวันที่ 17 มกราคมของทุกปีณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ

เกาะง่าม  กลายเป็นจุดปะทะจุดแรกระหว่างกองทัพเรือไทยกับฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินเข้ามาลาดตระเวน และทิ้งระเบิดบนเกาะนี้ส่วนเกาะหวายคือ จุดที่เครื่องบินลาดตระเวนของฝรั่งเศสถูกเรือรบหลวงสงขลาและเรือรบหลวงชลบุรียิงตกกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส 7ลำรุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะช้าง นำโดยเรือลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์เรือสลุบ 2 ลำ เรือปืน 4 ลำ แยกออกเป็น 3 หมู่ หมู่ 1 มีเรือลามอตต์ปิเกต์ลำเดียวรุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะหวาย และเกาะใบตั้ง หมู่ 2มีเรือสลุป 1 ลำ เรือปืน 1 ลำเข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับเกาะหวาย หมู่ 3 มีเรือสลุป 1 ลำเรือปืน 3 ลำ เข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับแหลมบางเบ้า

เกาะไม้ซี้  เป็นเขตปะทะระหว่างเรือลามอตต์ปิเกต์กับเรือรบหลวงธนบุรีที่จอดประจำการอยู่ที่เกาะลิ่มและได้เข้ามาช่วยเหลือเรือรบหลวงสงขลาและเรือรบหลวงชลบุรีที่ถูกยิงเสียหายจนจมสู่ท้องทะเลบริเวณอ่าวสลักเพชรและอ่าวสลักคอก ในที่สุดเรือรบหลวงธนบุรีถูกยิงเสียหายอย่างหนักจนแล่นมาเกยตื้น และจมลงบริเวณแหลมงอบ

น้ำตกธารมะยม   อยู่หลังที่ทำการอุทยานฯ เดินผ่านสวนเข้าไปประมาณ 500 เมตรเป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้ โดยมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. และวปร. สลักอยู่ที่หน้าผาน้ำตกชั้นบน

น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดของเกาะช้างมีน้ำตกไหลผ่านหน้าผาลงแอ่งเบื้องล่าง น้ำตกมี 3 ชั้นทางเข้าอยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ20 นาที
น้ำตกคลองพลู เกาะช้าง จ.ตราด

น้ำตกคลองนนทรี เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีทางเดินเท้าจากบ้านด่านใหม่ตามทางเดินเท้า 3 กิโลเมตร หรือจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน เป็นสองชุมชนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ติดกันทางตอนใต้ของเกาะ อ่าวสลักเพชรเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะ
อ่าวสลักเพชร เกาะช้าง จ.ตราด

น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ห่างจากชุมชนบ้านสลักเพชรผ่านสวนยางเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร

น้ำตกคลองหนึ่ง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนสลักเพชร ใกล้น้ำตกคีรีเพชร

หมู่บ้านประมงบางเบ้า บ้านแต่ละหลังปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อมต่อถึงกันบรรพบุรุษของคนที่นี่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากชาวสลักเพชรดำรงชีวิตเรียบง่ายด้วยการทำประมงขนาดเล็กชายฝั่งเป็นแหล่งปลาหมึกหอมชุกชุม มีแหล่งปะการังใต้น้ำ บริเวณหมู่บ้านมีท่าเรือสะพานปลา ทำกะปิน้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็มอ่าวบางเบ้ามีชัยภูมิที่ตั้งเหมาะแก่การจอดเรือ หลบคลื่นลมเพราะมีเทือกเขาและหมู่เกาะโอบล้อมสองด้านในฤดูมรสุมจึงมีเรือมากมายเข้ามาจอดหลบคลื่นลมในอ่าวนี้

อ่าวคลองสน เป็นอ่าวอยู่ทางเหนือสุดของเกาะฝั่งตะวันตก เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ใกล้บริเวณอ่าวมีแนวปะการังใต้น้ำ

หาดทรายขาว เป็นหาดที่มีระยะทางยาวมากอีกแห่งหนึ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้ มีบังกะโลตั้งอยู่หลายแห่ง มีถนนรอบเกาะตัดชิดหาดมากที่สุด
หาดทรายขาว เกาะช้าง จ.ตราด

หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องไปจนถึงหาดไก่แบ้หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้มีบังกะโลให้เช่าพักหลายแห่ง มีห้องพักที่ได้มาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าวติดกับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีแหลมหินมีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้
หาดคลองพร้าว เกาะช้าง จ.ตราด

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าวเป็นหาดทรายที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตรายมีบังกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง บางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่าหน้าหาดมองเห็นเกาะหยวก เกาะมันนอกและเกาะมันใน
หาดไก่แบ้ เกาะช้าง จ.ตราด

อ่าวใบลาน อยู่ถัดขึ้นไปจากหาดไก่แบ้มีทางเท้าตัดผ่านภูเขาใช้เวลาเดินเท้าจากหาดไก่แบ้ประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขาอ่าวใบลานมีลักษณะเป็นหาดทรายยาวเงียบสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำ และพักผ่อน

หาดทรายยาว อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้กับอ่าวสลักเพชรมีลักษณะเป็นอ่าวที่มีหาดทรายทอดยาว เล่นน้ำได้สามารถเดินป่าชมจุดยุทธนาวีที่เกาะช้างและชมทัศนียภาพตามหมู่เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลายา อ่าวสลักเพชรเกาะหวาย ที่หาดทรายขาวมีบริการที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวเกาะช้าง

ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเกาะช้างคือ ช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงคลื่นลมสงบ ส่วนช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายนเป็นช่วงฤดูมรสุม ทะเลมีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมส่วนเดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกที่สุดนักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่ายสำหรับการมาเที่ยวเกาะช้าง

ค่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างค่าโดยสารไปกลับท่านละ 120 บาท หากนำรถขึ้นไปค่าขึ้นคันละ 200 บาท

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลผ่านเข้าไปในเขตอุทยานฯ โดยจะตั้งบู๊ทบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ทั้ง 3แห่งบนฝั่งอำเภอแหลมงอบ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ 20 บาท เด็ก 10 บาทนักท่องเที่ยวต่างประเทศคนละ 200 บาท เด็ก 100 บาท

การเดินทางบนเกาะช้าง จากท่าเรือมีรถสองแถวไปยังหาดทรายขาว คลองพร้าว ไก่แบ้อัตราค่ารถ 30 บาท ส่วนหาดอื่นๆ ต้องเหมา และตกลงราคาก่อนเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 5 ตราด
100 หมู่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 

เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 3959 7255, +66 (0) 3959 7259 - 60

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานมีบริการบ้านพักรายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2562 0760

แผนที่ เกาะช้าง โดย Google Map


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงแรมในจังหวัด ตราด

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
กจาปุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา Gaja Puri Resort & Spa 44 2,783
กรีน คอทเทจ บีช รีสอร์ท Green Cottage Beach Resort 33 700
กัปตันฮุก รีสอร์ท Captain Hook Resort 3.53.5 3,494
การ์เด็น รีสอร์ท เกาะช้าง Garden Resort Koh Chang 33 2,200
กุญชระบุรี รีสอร์ท สปา แอนด์ เซลลิ่ง คลับ Kooncharaburi Resort Spa & Sailing Club 44 2,650
กู้ดไทม์ รีสอร์ท Goodtime Resort 33 1,760
กูเบย์เกาะช้าง Gu's Bay Koh Chang 2.52.5 800
เกาะกูด บีช รีสอร์ท Koh Kood Beach Resort 22 2,500
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท Ko Kut Ao Phrao Beach Resort 33 2,650
เกาะกูดเนเวอแลนด์บีชรีสอร์ท Koh Kood Neverland Beach Resort 33 2,300
เกาะกูดรีสอร์ท Koh Kood Resort 3.53.5 3,000
เกาะกูดอินเลิฟรีสอร์ท Koh Kood In Love Resort 22 1,687
เกาะกูดไอซ์แลนด์ รีสอร์ท Koh Kood Island Resort 33 4,950
เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา Koh Chang Grand Orchid Resort and Spa 33 1,400
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท Koh Chang Cliff Beach Resort 3.53.5 1,927
เกาะช้าง ใบลาน บีช รีสอร์ท Koh Chang Bailan Beach Resort 33 950
เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท Koh Chang Paradise Resort 3.53.5 2,360
เกาะช้าง ฟ้าใส รีสอร์ท Kohchang Fasai Resort 22 600
เกาะช้าง รีซอร์เทล Koh Chang Resortel 33 1,400
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา Koh Chang Resort And Spa 44 1,325
เกาะช้าง เรสซิเด้นซ์ Koh Chang Residence 22 1,200
เกาะช้าง ลักชัวรี่ เกสท์เฮาส์ Koh Chang Luxury Guest House 33 698
เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท Koh Chang Lagoon Resort 33 1,600
เกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท Koh Chang Grand View Resort 33 1,600
เกาะช้างไทยการ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท Koh Chang Thai Garden Hill Resort 33 1,200
เกาะช้างริเวอร์ไซด์รีสอร์ท Koh Chang Riverside Resort 33 850
เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท Koh Mak Green View Resort 2.52.5 500
เกาะหมาก คอทเทจ Koh Mak Cottage 33 500
เกาะหมาก รีสอร์ท Koh Mak Resort 33 1,450
เกาะหมากโคโคเคปรีสอร์ท Koh Mak Cococape Resort 33 2,099
โกลเดนคลิฟบีชรีสอร์ท Golden Cliff Beach Resort 33 964
ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท Kaibae Hut Resort 33 1,200
ไก่แบ้แคมป์ Kai Bae Camp 2.52.5 1,200
เขาสมิง พาราไดซ์ รีสอร์ท Khao Saming Paradise Resort 33 750
คชาปุระ Kachapura 22 800
คชารีสอร์ทแอนด์สปา เกาะช้าง Kacha Resort & Spa Koh Chang 33 1,700
ค้นการ์เด้นวิวเกสท์เฮาส์ Ton Garden View Guesthouse 22 1,000
คลองพร้าว รีสอร์ท Klong Prao Resort 33 1,470
คลิฟคอทเทจ Cliff Cottage 22 400
คีรีตา รีสอร์ท & สปา Keereeta Resort & Spa 33 2,500
คีรีตา ลากูน Keereeta Lagoon Hotel 33 4,000
เคซี แกรนด์ รีสอร์ท & สปา KC Grande Resort & Spa 44 2,750
แควไม้ผา ออร์คิด การ์เด้น รีสอร์ท สปา แอนด์ เวลเนส Kwaimaipar Orchid Garden Resort Spa & Wellness 33 1,750
โคโคนัท บีช รีสอร์ท Coconut Beach Resort 33 964
โครอล รีสอร์ท Coral Resort 33 1,200
จังเกิ้ล การ์เด้น Jungle Garden 22 510
จามเฮาส์เกาะกูดรีสอร์ท Cham's House Koh Kood Resort 55 8,049
จินดา รีสอร์ท Jinda Resort 33 500
จูโด้รีสอร์ท Judo Resort 2.52.5 350
ชัยปุระ รีสอร์ท Chaipura Resort 33 2,850
ช้างคลิฟฟ์ รีสอร์ท Chang Cliff Resort 33 1,350
ช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา Chang Buri Resort & Spa 33 1,500
ช้างปาร์ค รีสอร์ทแอนด์สปา Chang Park Resort & Spa 33 1,800
ชีวาปุรี บีช รีสอร์ท Chivapuri Beach Resort 44 3,300
โชคดี รีสอร์ท Chokdee Resort 22 500
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท Chai Chet Resort 3.53.5 1,200
ซี บรีซ แอท เกาะหมาก Sea Breeze @ Koh Mak 33 1,200
ซีซันบังกาโลแอนด์โฮเต็ลรีสอร์ท Sea Sun Bungalow & Hotel Resort 33 800
ซีฟลาวเวอร์รีสอร์ท Sea Flower Resort 22 400
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท Centara Koh Chang Tropicana Resort 44 2,354
เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า Centara Chaan Talay Resort & Villas 44 1,977
แซงต์โตรเบซ เกสท์เฮาส์ saint-tropez guest house 11 700
โซเนว่าคีรี Soneva Kiri 55 28,369
โซเฟีย การ์เดน รีสอร์ท Sofia Garden Resort 33 590
ณ เกาะช้างธารารีสอร์ท Na Koh Chang Tara Resort 33 2,700
เดย์ไนท์บังกะโลแอนด์บาร์ Day Night Bungalow & Bar 2.52.5 500
เดอะ ชิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง The Chill Resort & Spa Koh Chang 44 5,624
เดอะ ซินนามอน อาร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา The Cinnamon Art Resort and Spa 3.53.5 2,000
เดอะ บีช เนเชอรัล รีสอร์ท เกาะกูด The Beach Natural Resort Koh Kood 33 900
เดอะ บุดดาวิว เกสท์เฮาส์ The Buddha View Guesthouse 11 600
เดอะ แมนโกรฟ ไฮด์อเวย์ เกาะช้าง The Mangrove Hideaway Koh Chang 2.52.5 1,712
เดอะ ร็อค คาเฟ่ The Rock Cafe 22 500
เดอะ สปา เกาะช้าง The Spa Koh Chang 3.53.5 1,766
เดอะซุ้ครีสอร์ท The Souk Resort 22 700
เดอะเดวา เกาะช้าง The Dewa Koh Chang 44 3,840
ตากอากาศ Tak Ar Kard Hotel 33 1,250
ตุ๊กตุ๊ก เกสท์เฮาส์ Tuk Tuk Guesthouse 22 480
ทรอปิคัล บีช รีสอร์ท เกาะช้าง Tropical Beach Resort Koh Chang 33 1,200
ทรายขาวอินน์ Saikhao Inn 22 720
ท็อป รีสอร์ท Top Resort 33 789
ทาร์ซานไอส์แลนด์บังกะโล Tarzan Island Bungalow 22 850
ทิงเกอร์เบลล์ ไพรเวซี่ รีสอร์ท Tinkerbell Privacy Resort 3.53.5 9,517
ไทเกอร์ ฮัท Tiger Hut 11 400
นอเรน รีสอร์ท Noren Resort 33 1,400
นางนวล รีสอร์ท Nang Nual Resort 33 1,400
เนเจอร์บีชรีสอร์ท Nature Beach Resort 2.52.5 350
เนอร์วาน่า รีสอร์ท Nirvana Resort 44 2,450
บลู รีสอร์ท แอนด์ สปา Blue Resort & Spa 2.52.5 1,500
บลูเกสท์เฮาส์ Blues Guest House 11 450
บางเบ้าคลิฟวิวรีสอร์ท Bang Bao Cliff View Resort 22 500
บ้านเกาะหมาก Baan Koh Mak 22 1,400
บ้านต้นรัก บูติก รีสอร์ท Baan Ton Rak Boutique Resort 33 900
บ้านทรายขาว โฮเต็ล & เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Baan Saikao Hotel & Service Apartment 33 1,000
บ้านทะเลภูรีสอร์ท Barn Talaepu Resort 33 1,950
บ้านไทย รีสอร์ท Ban Thai Resort 33 850
บ้านไทย แวเคชั่น เฮาส์ Baan Thai Vacation House 33 2,000
บ้านไทย ไอส์แลนด์ เกาะหมาก Baan Thai Island Koh Mak 33 1,900
บ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา Banpu Resort and Spa 33 1,270
บ้านภูรีสอร์ท Banphu Resort 22 400
บ้านมะกอก เดอะเกตเวย์ Bann Makok The Getaway 2.52.5 2,800
บ้านแม่รีสอร์ท Ban Mae Resort 22 700
บ้านรักษ์ บังกะโล Baan Rak Bungalow 1.51.5 700
บ้านริมน้ำ Baan Rim Nam 1.51.5 1,200
บ้านสนุกบังกะโล Baansanook Bungalow 3.53.5 724
บ้านอุ่นรัก เกาะช้าง Baan Aunrak Koh Chang 22 1,200
บาราลี บีช รีสอร์ท Barali Beach Resort 44 2,300
บุญญารีสอร์ท Boonya Resort 2.52.5 700
เบเน่ รีสอร์ท Bene Resort 33 1,200
เบลสเซด เรสซิเดนซ์ เกาะช้าง Blessed Residence Koh Chang 44 2,000
แบมบู ไฮอะเวย์ รีสอร์ท Bamboo Hideaway Resort 33 2,400
ใบลานเบย์รีสอร์ท Bailan Bay Resort 22 500
ใบลานวิว บังกะโล Bailan View Bungalow 22 850
ปลาโลมา คลิฟฟ์ รีสอร์ท3 Plaloma Cliff Resort 33 1,200
ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะช้าง Panviman Resort Koh Chang 44 3,413
ปีเตอร์แพน รีสอร์ท Peter Pan Resort 3.53.5 4,066
พลอยทะเล รีสอร์ท Ploy Talay Resort 33 1,200
พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท Plub Pla Koh Mak Retreat 44 1,500
พารา รีสอร์ท Para Resort 2.52.5 990
พาราไดซ์ บังกะโล Paradise Bungalows 22 500
พาราไดซ์คอตเทจ Paradise Cottage 22 600
เพชรเรือนไทย รีสอร์ท Phet Rean Thai Resort 33 800
เพ็นนี รีสอร์ท Penny's Resort 22 1,250
แพดดี้ ปาล์ม รีสอร์ท Paddy's Palms Resort 33 750
ฟอร์เรสท์บูทีคเฮาส์เกาะกูด For Rest Boutique House Koh Kood 2.52.5 1,200
เฟิสท์บีช รีสอร์ท First Beach Resort 22 2,205
ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท Bhumiyama Beach Resort 44 2,940
ภูวาริน รีสอร์ท Bhuvarin Resort 33 1,400
มยุรี รีสอร์ท เกาะช้าง Mayuree Resort Kohchang 22 1,400
มันดาเลย์ ลอดจ์ Mandalay Lodge 33 2,230
มากะธานี รีสอร์ท Maka Thanee Resort 33 1,000
เมจิค รีสอร์ท Magic Resort 2.52.5 1,300
เมอร์เคียว เกาะช้าง Mercure Koh Chang Hideaway 44 1,601
แม็ค รีสอร์ท MAC Resort Hotel 33 2,000
แมงโก้บีชรีสอร์ท Mango Beach Resort 44 2,500
ไม่เป็นไรเกสท์เฮาส์ Mai Pen Rai Guesthouse 22 500
ไม้รูดรีสอร์ท Mairood Resort 3.53.5 1,950
ร่มไม้ชายเลรีสอร์ทแอนด์ซีฟู้ด Rommai Chailay Resort & Seafood 22 1,000
ร็อค แซนด์ รีสอร์ท Rock Sand Resort 33 1,000
รามายานาเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา Ramayana Koh Chang Resort & Spa 44 1,920
ราแยง ภูริน รีสอร์ท Rayang Phurin Resort 22 1,700
รีมาร์ค คอตเทจ รีสอร์ท แอนด์เรสเทอรองต์ Remark Cottage Resort & Restaurant 33 1,300
รีมาร์ค ปูซี ฮัท แอนด์ เรสเทอรองต์ Remark Puzi Hut & Restaurant 2.52.5 550
เรโซลูชั่น รีสอร์ท Resolution Resort 33 1,250
โรงแรม เดอะ สเตจ เกาะช้าง The Stage-Koh Chang Hotel 22 900
โรงแรม วี เจ เรสซิเดนซ์ V J Residence Hotel 33 723
โรงแรมเกาะช้างฮัท Koh Chang Hut Hotel 22 450
โรงแรมคชพล Kachapol Hotel 22 700
โรงแรมคีรี เอเล Keeree Ele Hotel 33 1,900
โรงแรมซีบรีซ เกาะช้าง Seabreeze Hotel Koh Chang 33 650
โรงแรมตราด เซ็นเตอร์ Trat Center Hotel 2.52.5 900
โรงแรมบัฟฟาโลบิล เกาะช้าง Buffalo Bill Hotel Koh Chang 33 1,200
โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง Banpu Koh Chang Hotel 33 2,000
โรงแรมไวท์แซนด์ ปริ๊นเซส White Sand Princess Hotel 22 1,500
โรงแรมอลีนา แกรนด์ แอนด์ รีสอร์ท Alina Grande Hotel & Resort 22 1,000
โรสการ์เด้น รีสอร์ท Rose Garden Resort 1.51.5 1,500
ลา โกรส์ มินญอง La Grosse Mignonne 2.52.5 1,400
ลิตเติ้ลมูนวิลลา Little Moon Villa 2.52.5 1,800
วนาลี รีสอร์ท Vanalee Resort 22 600
วราปุระ รีสอร์ท Warapura Resort 33 1,700
วี เจ โฮเต็ล แอนด์ เฮลธ์ สปา V.J. Hotel & Health Spa 22 1,446
วี.เจ.ไอส์แลนด์ วิว V.J. Island View 22 490
ไวท์เฮ้าส์ ใบลาน รีสอร์ท White House Bailan Resort 33 1,200
สนุกสนางรีสอร์ท Sanook Sanang Resort 2.52.5 750
สยาม เบย์ รีสอร์ท Siam Bay Resort 33 600
สยามบีช รีสอร์ท Siam Beach Resort 33 1,500
สลักเพชร รีสอร์ท Salakphet Resort 33 650
สวนย่า เกาะกูด รีสอร์ท & สปา Suanya Koh Kood Resort & Spa 33 2,000
สวนสามจันทร์รีสอร์ท Suan Sam Chan Resort 22 1,050
แสงตะวันรีสอร์ท Sangtawan Resort 22 1,000
หาดทรายขาว รีสอร์ท White Sand Beach Resort 22 1,330
หินดาด รีสอร์ท เกาะกูด Hindard Resort Koh Kood 33 2,200
เหลายาอินแลนด์รีสอร์ท Laoya Inland Resort 33 1,000
แหม่มชายทะเล รีสอร์ท Mam Chaitalay Resort 1.51.5 1,200
อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ Amari Emerald Cove 55 3,609
อเวย์เกาะกูดรีสอร์ท Away Koh Kood Resort 44 4,350
อัญชลีนา บีช ฟรอนท์ รีสอร์ท เกาะช้าง Aunchaleena Beach Front Resort Koh Chang 33 1,098
อัยยะปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา, เกาะช้าง Aiyapura Resort & Spa - Koh Chang 44 3,060
อาณาเลรีสอร์ท A-Na-Lay Resort 33 980
อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา AANA Resort & Spa 44 2,400
อ่าวขาว ไวท์แซนด์ บีช รีสอร์ท Ao Kao White Sand Beach Resort 44 800
อ่าวผ่องรีสอร์ท Ao Pong Resort 2.52.5 500
เอ็ม แอนด์ โอ รีสอร์ท M&O Resort 2.52.5 1,200
เอส พี เพลซ S.P. Place 22 1,000
เอสเอสพีบังกะโล SSP Bungalow 2.52.5 900
โอเชี่ยนบลู เกสต์เฮ้าส์ Oceanblue Guest House 22 500
ไอซ์แลนดา รีสอร์ท โฮเต็ล Islanda Resort Hotel 44 2,500
ไอยารา รีสอร์ท & สปา Iyara Resort & Spa 33 1,500
ไอส์แลนด์ ลอดจ์ Island Lodge 22 600
ไอส์แลนด์ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา Island View Resort & Spa 33 1,100
ฮอไรซัน บังกะโล Horizon Bungalow 22 634
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว