Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย บริเวณที่ราบลุ่มที่ยังความอุดมสมบูรณ์และชุมชื้นในลุ่มน้ำสายสำคัญ 3 สาย อันได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย  ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล จากหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งสืบค้นได้ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าบริเวณจังหวัดชัยนาทปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 – 2,500 ปีมาแล้ว สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยประวัติศาสตร์

ชัยนาท เป็นเมืองเก่าแก่สันนิษฐานว่า ตั้งขึ้นภายหลังสุพรรณบุรี หรือเมืองพันธุมวดี ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่บริเวณทางแยกฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำเมืองสรรค์  (ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากลำน้ำเก่า) ปรากฏชื่อเมืองแพรก หรือเมืองสรรค์ มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเข้มแข็งขึ้น เมืองสรรค์ก็ตกอยู่ในปกครองของอยุธยา เป็นเมืองหน้าด่าน สะสมยุทธภัณฑ์และเสบียงอาหาร ในยามศึกสงคราม

สำหรับเมืองชัยนาทนี้ จะได้นามมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอน ถ้าจะแปลความหมายของ  “ชัยนาท”  ก็น่าจะได้ความว่า เมืองที่มีชื่อเสียงในทางความมีชัย เป็นที่น่าสันนิษฐานว่าชื่อเมืองชัยนาทนี้คงจะได้ตั้งขึ้นภายหลังจาก พ.ศ.1702  แต่คงไม่ถึง พ.ศ.1946 ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อ เมืองชัยนาทแห่งนี้ ส่วนที่กล่าวว่านามชัยนาทคงจะได้มาก่อน พ.ศ.1946 นั้น เนื่องจากสมเด็จพระนครินทราธิราชได้โปรดให้เจ้าสามพระยาไปครองเมืองชัยนาท ตามความในประวัติศาสตร์ พอจะเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่า คำว่าชัยนาท คงจะได้ชื่อมาก่อนปี  พ.ศ.1946

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นั้นเสื่อมลงเรื่อยๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้น นอกจากชัยนาทจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่ปัจจุบันชัยนาทก็มีชื่อเสียงและมีสินค้าด้านหัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบญจรงค์ ที่มีฝีมือปราณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดชัยนาท  ข้อมูลจังหวัดชัยนาท    

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

การเดินทางไปยังชัยนาท

รถยนต์

รถโดยสารประจำทาง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดชัยนาท

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดชัยนาท

โรงแรมในจังหวัดชัยนาท

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
ชัยนาท รีสอร์ท 400 บ. 1,000 บ. เมือง ชัยนาท
ณัฐ ไชยยงค์ รีสอร์ท 250 บ. 800 บ. วัดสิงห์ ชัยนาท
มโนรมย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 350 บ. 650 บ. มโนรมย์ ชัยนาท
โรงแรม นำชัย 200 บ. 650 บ. เมือง ชัยนาท
โรงแรม สุขจิต 190 บ. 470 บ. เมือง ชัยนาท
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้