Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร
สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี หรือที่เราเรียกคุ้นปากว่าเมืองจันทร์ มีการค้นพบหลักฐานหลายอย่างที่แสดงว่าในบริเวณนี้มีคนอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคหินขัด ซึ่งก็คือย้อนเวลาไปถึง 2000 ปี แต่ที่ชัดเจนคือที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีการสร้างเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณหน้าเขาสระบาป โดย “ชาวชอง” ซึ่งเป็นชนเผ่าในตระกูลมอญ-เขมร มีความสามารถในการหาของป่า และสืบเชื้อสายตั้งหลักแหล่งเป็นชาวจันทบุรีทุกวันนี้ 

ชาวเมืองจันทร์มีบทบาทในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ด้วยสภาพของพื้นที่ที่ติดต่อกับเขมร โดยมีเทือกเขาเป็นแนวกั้นทำให้อยู่ในสถานะของเมืองหน้าด่าน ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน หลังการเสียกรุงเมื่อ พ.ศ.2310 จันทบุรีก็เป็นฐานที่มั่นที่พระเจ้าตากใช้เป็นแหล่งตระเตรียมกำลังรบ และยกทัพจากเมืองจันทร์เข้าทำลายกองกำลังพม่าที่ยึดกรุงศรีอยุธยา แล้วประกาศเอกราชและตั้งราชธานีใหม่คือกรุงธนบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยเรามีเหตุขัดแย้งกับญวน  เกรงว่าจะสงครามขึ้นจึงได้มีการเตรียมพร้อม และโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างป้อมค่ายและเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านเนินวง ซึ่งปัจจุบันคือโบราณสถานค่ายเนินวงรวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมไพรีพินาศและป้อมพิฆาตปัจจามิตรที่หัวหาดแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์  อีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2436 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ทำให้จันทบุรีต้องตกเป็นเมืองประกันของฝรั่งเศส กองกำลังฝรั่งเศสเข้ายึดครองอยู่หลายปี จนกระทั่งยุติข้อพิพาทได้และฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรีจนหมดเมื่อ 12 มกราคม 2447 คงเหลืออาคารกองบัญชาการทหาร หรือ “ตึกแดง” และ ”คุกขี้ไก่” ไว้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของจันทบุรี

จันทบุรีมีพื้นที่เป็นทั้งป่าเขา ที่ราบ จนถึงชายทะเลและเกาะแก่งต่างๆ  มีความสิ่งน่าสนใจมากมาย ทั้งทางด้านธรรมชาติตั้งแต่บนเขาสูงที่มีความสมบูรณ์ มีอุทยานหลายแห่งเช่น อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 อีกด้วย จันทบุรีมีหาดทรายชายฝั่งที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น หาดเจ้าหลาว อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมเสด็จ หาดคุ้งวิมาน แหล่งประวัติศาสตร์ก็มีอยู่มากเช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก สถานโบราณคดีมนุษย์โบราณ ตึกแดง คุกขี้ไก่ เป็นต้น วัดวาอารามก็มีอยู่หลายแห่งเช่น วัดเขาสุกิม วัดทองทั่ว วัดพลับ ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น

จังหวัดจันทบุรี มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อนหลายชนิด เช่นเงาะ มังคุด ทุเรียน ลางสาด ทำให้ได้ผลผลิตรสชาติดีและเป็นแหล่งผลไม้ที่สำคัญของไทยแหล่งหนึ่ง มีเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้หลายแห่งได้เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา
  • ทิศใต้ ติดอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี

ประวัติจังหวัดจันทบุรี   ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี                  

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

การเดินทางไปยังจันทบุรี

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 5เส้นทาง ได้แก่

รถโดยสารประจำทาง


นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารจากจันทบุรีไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ นครราชสีมา ตราด ระยอง สระแก้ว สระบุรี บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ตาก รายละเอียดติดต่อสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี โทร. 0 3931 1299


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดจันทบุรี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดจันทบุรี

โรงแรมในจังหวัดจันทบุรี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 4 Next >>
แก้วฟ้า รีสอร์ท 400 บ. 1,000 บ. สอยดาว จันทบุรี
แก้วฟ้า รีสอร์ท 400 บ. 1,200 บ. สอยดาว จันทบุรี
เขาบายศรี โฮมสเตย์ 200 บ. 200 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
เขาไม้แก้ว รีสอร์ท 800 บ. 2,400 บ. มะขาม จันทบุรี
คุ้งวิมาน รีสอร์ท 1,200 บ. 5,500 บ. นายายอาม จันทบุรี
คุ้งวิมานฮัท 400 บ. 2,000 บ. นายายอาม จันทบุรี
เคียงดาวแคมป์ 500 บ. 1,000 บ. สอยดาว จันทบุรี
จังเกิลเบย์ รีสอร์ท 1,200 บ. 3,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท 1,600 บ. 4,200 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
จันทบุรี ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 500 บ. 700 บ. เมือง จันทบุรี
เจ้าหลาว ซีบีช รีสอร์ท 1,500 บ. 4,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
เจ้าหลาว รีสอร์ท 300 บ. 700 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
เจ้าหลาวสวัสดี รีสอร์ท 1,000 บ. 3,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ช.ช้าง โฮมส์เพลส 490 บ. 690 บ. เมือง จันทบุรี
ชนิษฐา อพาร์ทเมนท์ 400 บ. 400 บ. เมือง จันทบุรี
ชวนชม รีสอร์ท 800 บ. 1,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
แซนด์แอนด์ซีรีสอร์ท 1,500 บ. 2,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ดิ โอ.วี. คันทรี รีสอร์ท 280 บ. 900 บ. เมือง จันทบุรี
เดอะ ริเวอร์ เกสท์เฮาส์ 150 บ. 350 บ. เมือง จันทบุรี
แดนดาว เกสท์เฮาส์ 350 บ. 500 บ. โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
ต้นหว้า รีสอร์ท 500 บ. 500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ทรายขาว รีสอร์ท 800 บ. 2,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ทะเลเดียว รีสอร์ท 600 บ. 2,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ทะเลสวย รีสอร์ท 1,200 บ. 1,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ท่าแฉลบ รีสอร์ท 300 บ. 1,750 บ. เมือง จันทบุรี
ท่าใหม่ฟาร์ม & โฮมสเตย์ 1,500 บ. 3,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ 600 บ. 2,400 บ. เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
ที่พักในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 1,800 บ. 3,000 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,000 บ. 4,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
น้ำใส รีสอร์ท 500 บ. 2,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บัวคำ รีสอร์ท 200 บ. 480 บ. เมือง จันทบุรี
บ้านกลางสวน รีสอร์ท 400 บ. 2,000 บ. เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
บ้านชมทะเล 1,500 บ. 5,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านตุ่ม รีสอร์ท 2,500 บ. 12,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านบรรเทิง รีสอร์ท 800 บ. 2,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านปลาตอง 600 บ. 800 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านพฤกษา 500 บ. 900 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านพักชวนชม 800 บ. 1,500 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
บ้านพักตะวันรอน 500 บ. 1,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านพักธราธร 700 บ. 1,500 บ. ขลุง จันทบุรี
บ้านพักพิณทิพย์ 800 บ. 1,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านพักลุงหมื่น รีสอร์ท 1,000 บ. 3,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
บ้านพักศิริเจริญ 500 บ. 1,300 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
บ้านพักสมบูรณ์ 500 บ. 4,500 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
บ้านสุดขอบฟ้า 1,000 บ. 2,700 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
พยูน รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ฟ้าใส รีสอร์ท แอนด์ สปา 900 บ. 4,100 บ. นายายอาม จันทบุรี
ภูภาบุรี รีสอร์ท 4,400 บ. 9,800 บ. โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
มณีจันท์ รีสอร์ท 1,550 บ. 3,500 บ. เมือง จันทบุรี
มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท 1,400 บ. 7,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ยาใจบีชรีสอร์ท 1,250 บ. 5,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ร็อค บีช รีสอร์ท 2,600 บ. 2,600 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
รัตนปุระ บีช รีสอร์ท 1,300 บ. 4,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ริมกรีน 540 บ. 720 บ. เมือง จันทบุรี
เรือนดุสิต รีสอร์ท 700 บ. 1,000 บ. เมือง จันทบุรี
เรือนระเบียง เมาท์เทนวิว 500 บ. 3,000 บ. สอยดาว จันทบุรี
เรือนระเบียง รีสอร์ท 700 บ. 4,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
โรงแรม เกษมศานติ์ 1,200 บ. 4,680 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม คาริบู ไฮแลนด์ 650 บ. 1,600 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี 1,100 บ. 3,800 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม จันทนิมิต 240 บ. 470 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม เจ้าหลาวทอแสงบีช 1,500 บ. 6,200 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
โรงแรม ใช่หลี 200 บ. 380 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ 850 บ. 1,900 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม นิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท 1,400 บ. 8,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
โรงแรม บ้านแก้ว 200 บ. 500 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม มหาราช เพลส 200 บ. 350 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม วิมานเฮ้าส์ 390 บ. 600 บ. นายายอาม จันทบุรี
โรงแรม สตาร์บัวคำ 200 บ. 480 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรม สินทิพย์ การ์เด้น รีสอร์ท 500 บ. 3,000 บ. โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
โรงแรม แหลมเสด็จ บูรพา บีช 1,000 บ. 2,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
โรงแรมเกียรติขจร 220 บ. 350 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรมเมืองจันท์ 250 บ. 600 บ. เมือง จันทบุรี
โรงแรมอัมรินทร์ พาเลส 200 บ. 400 บ. เมือง จันทบุรี
เลอวิลลาช เดอ นโปลีออง รีสอร์ท 2,000 บ. 2,000 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
วังขอน ชาเล่ต์ รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
วังปลา รีสอร์ท 350 บ. 1,000 บ. เมือง จันทบุรี
สบายดี รีสอร์ท 450 บ. 650 บ. เมือง จันทบุรี
สวนร่มไม้ โฮมสเตย์ 500 บ. 3,500 บ. ขลุง จันทบุรี
สวนสอยดาว รีสอร์ท & สปา 350 บ. 1,500 บ. สอยดาว จันทบุรี
สอยดาว ไฮแลนด์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท 1,500 บ. 5,000 บ. โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
สายสัมพันธ์ บังกะโล 400 บ. 500 บ. เมือง จันทบุรี
สินทิพย์ รีสอร์ท 600 บ. 600 บ. แก่งหางแมว จันทบุรี
สุขสำราญ รีสอร์ท 300 บ. 1,200 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
แสนสุข รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
ห้องพักชลดา 300 บ. 1,200 บ. เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดตื้น คลื่นสวย รีสอร์ท 1,200 บ. 5,000 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
หาดทรายทอง รีสอร์ท 1,100 บ. 3,200 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
หาดสวย รีสอร์ท 700 บ. 2,500 บ. ท่าใหม่ จันทบุรี
แหลมสิงห์ บริวเฮาท์ โฮมสเตย์ 300 บ. 1,500 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
อโลฮา โฮมสเตย์ 1,200 บ. 1,200 บ. ขลุง จันทบุรี
อ่าวยาง รีสอร์ท 900 บ. 1,500 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
อ่าวเสม็ดแดง รีสอร์ท 600 บ. 2,500 บ. แหลมสิงห์ จันทบุรี
อิสระ เกสท์เฮาส์ 350 บ. 500 บ. โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
อีสเทอร์น โฮเต็ล 550 บ. 1,700 บ. เมือง จันทบุรี
โฮมนิว ห้องพัก 200 บ. 400 บ. เมือง จันทบุรี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้