Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุดของไทย สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้และเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอำเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของภาคเหนือ ซึ่งได้แก่ แม่น้ำสาย แม่น้ำคำ แม่น้ำกก แม่น้ำลาว และแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากทะเลน้อยมาก  และยังอยู่ใกล้ทางตอนใต้ของจีนเป็นผลให้ฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก คือ ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีอุณหภูมิจะต่ำมาก เฉลี่ยประมาณ 8.7 องศาเซลเซียส และในเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง โดยใน พ.ศ. 2541 มีอุณหภูมิสูงถึง 36.4 องศาเซลเซียส

จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เป็นป่าไม้ประมาณร้อยละ 32 อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง วนอุทยาน 27 แห่ง ติดต่อกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้เชียงราย มากมายหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติขุนแจ มีเส้นทางเดินป่าที่ ดอยมด ดอยผาโง้ม โดยเฉพาะที่ ดอยลังกา พบกับป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นกุหลาบพันปีที่จะออกดอกบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  น้ำตกแม่โถ น้ำตกขุนแจ ก็มีความสวยงามน่าเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติดอยหลวง  มีเส้นทางเดินป่าดอยหนอกใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10 ชั่วโมง เพื่อไปชมโบราณสถานที่ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้สร้างไว้ ชมพันธุ์ไม้ กล้วยไม้ป่า ที่หายาก นก ผีเสื้อ และแมลงต่างๆ ชมทิวทัศน์บริเวณกว๊านพะเยา และชมดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าในสภาพอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมด้วยม่านหมอก มีน้ำตกสวยๆหลายแห่ง  อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งน้ำตก บ่อน้ำร้อน และทัศนียภาพที่สวยงามของลำน้ำกก และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจในบริเวณวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์

ที่ เชียงราย บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำกก เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชนชาติไทยและอารยธรรมไทย ตั้งแต่ก่อนพ.ศ. 1800 ร่องรอยที่เป็นรูปธรรมของสังคมและอารยธรรมไทยลุ่มน้ำกก ได้แก่ ซากเมืองโบราณ ที่มีอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำกก เท่าที่ค้นพบในปัจจุบันมีซากเมืองโบราณถึง 27 เมือง ตั้งแต่อำเภอฝางซึ่งเป็นต้นแม่น้ำกก จนถึงเมืองเชียงแสน เป็นหลักฐานว่าได้มีชนชาติไทยชุมนุมกันตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแม่น้ำกกอย่างหนาแน่น และได้ขยายตัวมีการสร้างบ้านแปงเมืองกันมาตลอด ทุกวันนี้เชียงรายจึงมีโบราณสถาน ศาสนสถาน ที่บ่งบอกถึงร่องรอยอารยธรรมแต่เก่าก่อนปรากฎอยู่หลายแห่งด้วยกัน เช่นพระธาตุดอยตุง วัดพระแก้ว วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระบาทดอยทอง  ในขณะที่สถานที่สำคัญที่สร้างขึ้นในยุคหลังๆ ก็มีความสวยงามน่าสนใจ พระตำหนักดอยตุง วัดร่องขุ่น ไร่แม่ฟ้าหลวง พิพิธภัณฑ์อูบคำ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ด้วยความพร้อมของทรัพยากรท่องเที่ยวของเชียงราย ทำให้เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเชียงรายกันทุกวัน ยิ่งในช่วงหน้าหนาว เชียงรายจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่มาสัมผัสความหนาวเย็น และชมธรรมชาติที่สวยงาม ที่เมืองเจียงฮายแห่งนี้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ จังหวัดเชียงราย  ข้อมูลจังหวัดเชียงราย                                     

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

การเดินทางไปยังเชียงราย

รถยนต์  สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่

สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 785 กม. ขากลับใช้เส้นทางสายใหม่จากเชียงราย ผ่านอำเภอแม่สรวย-เวียงป่าเป้า-แม่ขะจาน-ดอยสะเก็ด มาเชียงใหม่ ทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วจะมีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูน มาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้

รถไฟ

จากรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส. และของเอกชน ไปเชียงรายทุกวัน แบ่งเป็นหลายเส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – เชียงราย, กรุงเทพฯ – แม่สาย, กรุงเทพฯ – เชียงแสน, กรุงเทพฯ – เชียงของ โดยจะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 2852-66 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1369 หรือบริษัท สยามเฟิร์สทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2954 3601-7 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1882 บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495 สำนักงานเชียงราย บริษัท อินทราทัวร์ โทร. 0 2936 2492 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1235 บริษัท คฤหาสน์ทัวร์ โทร. 0 2936 3531 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7083 นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารสายเชียงราย–เทิง-เชียงคำ ทั้งรถปรับอากาศและรถพัดลม รถออกจากเชียงรายและเชียงคำ ทุก 30 นาที รถออกตั้งแต่เวลา 06.00 น. และรถโดยสารสายเชียงราย–เทิง–ภูซาง–ภูชี้ฟ้า เป็นรถพัดลม มีรถออกวันละ 2 เที่ยว รถออกจากเชียงราย เวลา 12.30 น. และ 13.30 น. ทุกวัน และรถออกจากภูชี้ฟ้า เวลา 07.30 น. และ 8.30 น. ทุกวัน สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด โทร. 0 2940 9421-2 หรือ 0 1646 7427www.transport.co.th

เครื่องบิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดเชียงราย

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>
กฤษณา รีสอร์ท 250 บ. 800 บ. แม่สาย เชียงราย
กู๊ดไนท์ เฮ้าส์ 500 บ. 1,500 บ. แม่สาย เชียงราย
เกร็ดเพชร เกสเฮ้าส์ 300 บ. 800 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เกรทเธอร์ แม่โขง ลอด์จ 1,200 บ. 1,800 บ. เชียงแสน เชียงราย
โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล พาราไดซ์ รีสอร์ท 2,100 บ. 2,800 บ. เชียงแสน เชียงราย
โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล พาราไดซ์ รีสอร์ท 1,200 บ. 2,500 บ. เชียงแสน เชียงราย
โกลเด้น ไอยรา วิลลา 700 บ. 800 บ. เชียงแสน เชียงราย
โกลเด้นไตรเองเกิ้ล อินน์ 650 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
โกลเด้นท์ ดรากอน อินน์ 300 บ. 600 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท 2,800 บ. 3,500 บ. เมือง เชียงราย
โกลเด้นโฮม 500 บ. 2,500 บ. เชียงแสน เชียงราย
คำสุข รีสอร์ท 300 บ. 1,400 บ. เชียงแสน เชียงราย
คิตตี้ คอร์ท 350 บ. 550 บ. เมือง เชียงราย
คุณลักษณ์ รีสอร์ท 500 บ. 600 บ. เทิง เชียงราย
คุ้มเจ้า รีสอร์ท 400 บ. 4,000 บ. แม่สาย เชียงราย
คุ้มนายพล รีสอร์ท 400 บ. 4,500 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เคียงดาว รีสอร์ท 1,000 บ. 2,500 บ. แม่จัน เชียงราย
แคทเอเจนซี่ เทรดดิ้ง 600 บ. 785 บ. พาน เชียงราย
จอมจันทร์ รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. แม่จัน เชียงราย
จันทร์สมเฮาส์ 450 บ. 450 บ. เมือง เชียงราย
จิตอารีย์ อพาร์ทเม้นท์ 1 บ. 0 บ. เมือง เชียงราย
ชาติเฮ้าส์ 80 บ. 350 บ. เมือง เชียงราย
ชาริสา รีสอร์ท 350 บ. 700 บ. แม่จัน เชียงราย
เชียงราย คันทรี่ ฮิลล์ รีสอร์ท 800 บ. 7,000 บ. แม่สรวย เชียงราย
เชียงราย อินน์ 600 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงราย
เชียงราย ฮิลล์ รีสอร์ท 1,600 บ. 2,000 บ. เมือง เชียงราย
เชียงรุ่ง 320 บ. 600 บ. พาน เชียงราย
เชียงแสน โกลเด้น แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 800 บ. 2,000 บ. เชียงราย
เชียงแสนโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 2 800 บ. 1,200 บ. เชียงแสน เชียงราย
ซี แอนด์ ซี เวียงป่าเป้า 350 บ. 1,500 บ. เวียงป่าเป้า เชียงราย
ณัฎฐิพล รีสอร์ท 700 บ. 1,500 บ. แม่จัน เชียงราย
ดอยงาม รีสอร์ท 350 บ. 1,500 บ. แม่สาย เชียงราย
ดอยตุง ลอดจ์ (ต้นน้ำ 31) 1,800 บ. 3,500 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ดอยห่มฟ้า รีสอร์ท 6,500 บ. 15,000 บ. แม่จัน เชียงราย
ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท 650 บ. 8,000 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท 2,800 บ. 20,000 บ. เชียงแสน เชียงราย
ดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงราย
ดูดอยสวย รีสอร์ท 2,600 บ. 8,600 บ. แม่สาย เชียงราย
เดอ ริเวอร์ บูติค รีสอร์ท 1,000 บ. 4,600 บ. เชียงแสน เชียงราย
เดอะ มันตรินี่ บูติค รีสอร์ท 4,690 บ. 11,500 บ. เมือง เชียงราย
เดอะ ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 5,000 บ. 8,900 บ. เมือง เชียงราย
ตาดหลวง รีสอร์ท 700 บ. 1,000 บ. แม่สรวย เชียงราย
ตูบบนดอย รีสอร์ท 500 บ. 4,000 บ. แม่จัน เชียงราย
ท่าเรือ รีสอร์ท แอนด์ เกสต์เฮาส์ 100 บ. 400 บ. เชียงของ เชียงราย
ทิพย์อินน์ 250 บ. 600 บ. เมือง เชียงราย
ที่พักในอุทยานแห่งชาติขุนแจ 1,000 บ. 1,000 บ. เวียงป่าเป้า เชียงราย
ที่พักในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 1,800 บ. 1,800 บ. พาน เชียงราย
ธัญญามาศ รีสอร์ท 800 บ. 3,000 บ. เชียงแสน เชียงราย
ธารทิพย์ วิลล่า รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. แม่จัน เชียงราย
ธิมา อินน์ 400 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
นนทรี รีสอร์ท เชียงราย 199 บ. 400 บ. เมือง เชียงราย
นากา ฮิลล์ 600 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงราย
น่าสน รีสอร์ท 250 บ. 1,500 บ. เทิง เชียงราย
น้ำชง การ์เด้น โฮมสเตย์ 350 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงราย
บัวคำ รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. เชียงแสน เชียงราย
บัวทอง รีสอร์ท 400 บ. 1,200 บ. แม่จัน เชียงราย
บ้านครัวทิพย์ 250 บ. 450 บ. เชียงของ เชียงราย
บ้านจันทร์สว่าง 150 บ. 250 บ. แม่สาย เชียงราย
บ้านชมโขง 350 บ. 800 บ. เชียงของ เชียงราย
บ้านดินลากูน่า รีสอร์ท 1,200 บ. 3,600 บ. แม่สาย เชียงราย
บ้านตำมิละ 350 บ. 500 บ. เชียงของ เชียงราย
บ้านไทย รีสอร์ท 800 บ. 3,500 บ. เชียงแสน เชียงราย
บ้านบัวเกสเฮ้าส์ 250 บ. 500 บ. เมือง เชียงราย
บ้านพักเคียงดอย 250 บ. 450 บ. เชียงแสน เชียงราย
บ้านพักผ่อน (ผาถ่าน) 350 บ. 500 บ. เชียงของ เชียงราย
บ้านพักไม้หอม 300 บ. 1,800 บ. แม่จัน เชียงราย
บ้านพักริมโขง 550 บ. 1,800 บ. เชียงแสน เชียงราย
บ้านพักริมธาร 250 บ. 1,500 บ. แม่จัน เชียงราย
บ้านภูน้ำค้าง 500 บ. 800 บ. เทิง เชียงราย
บ้านระเบียงจัน 1,000 บ. 1,300 บ. แม่จัน เชียงราย
บ้านระเบียงชมฟ้า รีสอร์ท 500 บ. 4,000 บ. เมือง เชียงราย
บ้านริมตลิ่ง 160 บ. 450 บ. เชียงของ เชียงราย
บ้านวิเรียม รีสอร์ท 400 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
บ้านสวนนางแล รีสอร์ท 500 บ. 5,000 บ. เมือง เชียงราย
บ้านสวนปิรามิด 600 บ. 2,000 บ. เวียงชัย เชียงราย
บ้านสวนเฮ้า 350 บ. 600 บ. เชียงแสน เชียงราย
บุญบันดาล เกสท์เฮ้าส์ 170 บ. 600 บ. เมือง เชียงราย
เบน เกสต์เฮาส์ 120 บ. 550 บ. เมือง เชียงราย
ไบค์โคเทล (ฟู-แนนซี่) 200 บ. 200 บ. แม่จัน เชียงราย
ปางดอก รีสอร์ท 400 บ. 800 บ. แม่สาย เชียงราย
ปางสารภี รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. แม่สาย เชียงราย
แป้นเกล็ด วิลล่า 500 บ. 700 บ. เมือง เชียงราย
โป่งพระบาท รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองท์ 650 บ. 2,000 บ. เมือง เชียงราย
ผาตั้งฮิลล์ 600 บ. 1,500 บ. เวียงแก่น เชียงราย
ผึ้งหลวงริมธาร 1,000 บ. 2,500 บ. แม่จัน เชียงราย
พริมาดา เพลส 350 บ. 350 บ. เมือง เชียงราย
พัชรพร รีสอร์ท 400 บ. 2,000 บ. แม่สาย เชียงราย
พิมภัทร รีสอร์ท 400 บ. 800 บ. เชียงแสน เชียงราย
ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา 3,000 บ. 12,000 บ. แม่จัน เชียงราย
ภูชี้ฟ้า โภชนา 300 บ. 500 บ. เทิง เชียงราย
ภูชี้ฟ้า รีสอร์ท 450 บ. 550 บ. เทิง เชียงราย
ภูชี้ฟ้า อินน์ 500 บ. 4,500 บ. เทิง เชียงราย
ภูชี้ฟ้า โฮมสเตย์ 300 บ. 1,000 บ. เทิง เชียงราย
ภูชี้ฟ้าฮิลล์ (บ้านชินวัตร) 400 บ. 600 บ. เวียงแก่น เชียงราย
ภูตะวันแม่สาย รีสอร์ท 400 บ. 1,800 บ. แม่สาย เชียงราย
ภูวัน เกสเฮ้าส์ 250 บ. 800 บ. เชียงแสน เชียงราย
ภูวิว รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. แม่สาย เชียงราย
ภูสวรรค์ รีสอร์ท 500 บ. 4,000 บ. เทิง เชียงราย
ภูสวรรค์ตะวันสวย 2,000 บ. 4,000 บ. เทิง เชียงราย
ม่อนฟ้าใส 1,200 บ. 2,200 บ. เมือง เชียงราย
มาดี รีสอร์ท 250 บ. 800 บ. แม่สาย เชียงราย
แม่โขง เดลต้า บูติค โฮเทล 700 บ. 4,000 บ. แม่สาย เชียงราย
แม่จันรีสอร์ท แอนด์ ฟิชชิ่งปาร์ค 500 บ. 2,000 บ. แม่จัน เชียงราย
แม่ยาวรีสอร์ท 700 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงราย
แม่สลอง เซ็นทรัล ฮิลล์ 500 บ. 1,000 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
แม่สลอง รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
แม่สลอง เอ้าท์ดอร์ 1,000 บ. 5,500 บ. แม่จัน เชียงราย
แม่สาย รีสอร์ท 300 บ. 600 บ. แม่สาย เชียงราย
ยี่ซัน เกสต์เฮ้าส์ 400 บ. 700 บ. แม่สาย เชียงราย
รังสีนี รีสอร์ท 600 บ. 1,700 บ. เมือง เชียงราย
รับลม ชมดาว รีสอร์ท 800 บ. 5,000 บ. แม่สาย เชียงราย
ริมธาร เกสเฮ้าส์ 300 บ. 1,500 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท 2,000 บ. 3,000 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รีน่า รีสอร์ท แอนด์ คันทรีโฮม 350 บ. 1,500 บ. แม่จัน เชียงราย
รุ่งตะวัน รีสอร์ท 400 บ. 1,500 บ. เชียงแสน เชียงราย
รุจิรา รีสอร์ท 400 บ. 700 บ. เชียงแสน เชียงราย
เรจิน่า เพลส อพาร์ทเม้นท์ 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงราย
เรือนตะวัน รีสอร์ท 1,200 บ. 2,200 บ. พาน เชียงราย
เรือนทองภูชี้ฟ้า 400 บ. 500 บ. เวียงแก่น เชียงราย
เรือนไทย โสภาพรรณ 200 บ. 700 บ. เชียงของ เชียงราย
เรือนวิว รีสอร์ท 300 บ. 4,500 บ. แม่จัน เชียงราย
โรงแรม กรุงทอง 270 บ. 450 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ขันทองคำ 700 บ. 1,590 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรม จินดารีสอร์ท 400 บ. 600 บ. แม่ลาว เชียงราย
โรงแรม ชัยวาฤทธิ์ 100 บ. 350 บ. เวียงป่าเป้า เชียงราย
โรงแรม ชานคเณศวร์ 400 บ. 500 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม เชียงแสน ริเวอร์ฮิลล์ 1,000 บ. 1,800 บ. เชียงแสน เชียงราย
โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 3,500 บ. 12,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม เดอะ ไวท์ เฮ้าส์ 300 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท (สาขา 1) 550 บ. 750 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท (สาขา 2) 750 บ. 2,800 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ท็อปนอร์ท 300 บ. 600 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรม ทำเนียบขาวภูชี้ฟ้า 500 บ. 1,500 บ. เทิง เชียงราย
โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท 2,000 บ. 6,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ไททอง 600 บ. 1,200 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรม ธันยา อินน์ 400 บ. 450 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม นันตวรรณ 300 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม น้ำโขง ริเวอร์ไซด์ 600 บ. 1,200 บ. เชียงของ เชียงราย
โรงแรม บัวบาน รีสอร์ท 400 บ. 1,000 บ. แม่จัน เชียงราย
โรงแรม บ้านขุนยม 600 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม บ้านดู่ 500 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม บ้านนานาชาติสบันงา เชียงราย 350 บ. 450 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม บ้านริมน้ำ 350 บ. 800 บ. เชียงของ เชียงราย
โรงแรม บ้านล้านนา 450 บ. 950 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม บ้านวราบดี 500 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม บ้านศิลป์ 300 บ. 350 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม บูมเฮ้าส์ 150 บ. 400 บ. เชียงของ เชียงราย
โรงแรม ปาล์ม การ์เด้น โฮเต็ล 900 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม พรฤดี 199 บ. 600 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรม พิมพา 350 บ. 400 บ. เวียงป่าเป้า เชียงราย
โรงแรม เพชรสยาม พาเลซ 270 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม มูนแอนด์ซัน 600 บ. 900 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม แม่สลอง วิลล่า 800 บ. 1,000 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โรงแรม แม่สาย 250 บ. 700 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรม ยูนนาน 400 บ. 500 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรม ราชภัฏ อินน์ 500 บ. 600 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ริมกก รีสอร์ท 3,900 บ. 8,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท 600 บ. 2,800 บ. แม่จัน เชียงราย
โรงแรม เรด โรส 900 บ. 7,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม เรืองนคร 350 บ. 850 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม เรือนทิพย์ 350 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ลานคำ 200 บ. 500 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ลาลูน่า รีสอร์ท 1,700 บ. 4,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม ลิตเติ้ลดั๊ก เชียงราย 900 บ. 35,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม วังคำ 1,400 บ. 5,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม วังทอง แม่สาย 850 บ. 3,500 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงราย 400 บ. 500 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม เวียงโยนก 1,600 บ. 2,600 บ. เชียงแสน เชียงราย
โรงแรม เวียงอินทร์ 1,400 บ. 10,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม สตาร์ไบรท์ 1,100 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม สปอร์ตอินน์ 350 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม สุขนิรันดร์ 300 บ. 550 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม แสนภู เพลส 650 บ. 650 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ 9,200 บ. 17,200 บ. เชียงแสน เชียงราย
โรงแรม อยู่สุข 300 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม อารต์-แอนท์ 300 บ. 350 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม อิงโขง 400 บ. 500 บ. เชียงของ เชียงราย
โรงแรม อินคำ 1,000 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม เอส.บี. 500 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรม เอสเฮาส์ 300 บ. 1,000 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรมเชียงราย 220 บ. 380 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรมนิ่มซี่เส็ง เชียงราย 600 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรมปิยะพรเพลส แม่สาย 800 บ. 1,800 บ. แม่สาย เชียงราย
โรงแรมพิมาน อินน์ 450 บ. 700 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา 3,700 บ. 65,000 บ. เมือง เชียงราย
โรงแรมอมรอิน รีสอร์ท 400 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงราย
ไร่ร่มโพธิ์ทอง 500 บ. 5,000 บ. เทิง เชียงราย
ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท 1,800 บ. 3,750 บ. เชียงของ เชียงราย
ลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,200 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงราย
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 800 บ. 2,500 บ. แม่จัน เชียงราย
ลาหู่ไทรเบิล โฮมสเตย์ 300 บ. 300 บ. เมือง เชียงราย
ลิตเติ้ลโฮม เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ บังกะโล 200 บ. 800 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 6,600 บ. 10,000 บ. เมือง เชียงราย
เลาลี ฮิลล์ รีสอร์ท 800 บ. 1,500 บ. แม่สรวย เชียงราย
วนาศรม รีสอร์ท 2,800 บ. 3,500 บ. เมือง เชียงราย
วันลิยา รีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. แม่สาย เชียงราย
ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,000 บ. 3,500 บ. แม่สาย เชียงราย
สบายอินน์ 350 บ. 800 บ. เมือง เชียงราย
สวนแก้ว รีสอร์ท 400 บ. 700 บ. แม่ลาว เชียงราย
สวนจริณ รีสอร์ท 800 บ. 1,000 บ. แม่สรวย เชียงราย
สวนทิพย์วนา รีสอร์ท 3,500 บ. 6,500 บ. แม่สรวย เชียงราย
สอนแก้ว รีสอร์ท 700 บ. 6,000 บ. แม่สาย เชียงราย
สันติโค รีสอร์ท 1,200 บ. 1,800 บ. เวียงชัย เชียงราย
สีสันน้ำกรณ์ รีสอร์ท 900 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงราย
สุภาวดี รีสอร์ท 500 บ. 1,200 บ. แม่สาย เชียงราย
เสน่ห์จันทร์ เกสเฮ้าส์ 200 บ. 450 บ. เชียงแสน เชียงราย
แสนบุญมา รีสอร์ท 500 บ. 1,200 บ. เชียงแสน เชียงราย
หทัยภัทร เกสเฮาส์ 200 บ. 800 บ. เชียงแสน เชียงราย
ห้วยน้ำริน รีสอร์ท 700 บ. 5,600 บ. แม่สาย เชียงราย
อัมพร รีสอร์ท 500 บ. 3,500 บ. แม่สาย เชียงราย
อาข่า ฮิลล์ เฮ้าส์ 200 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงราย
อาซาเลีย การ์เด้นส์ 350 บ. 500 บ. เวียงแก่น เชียงราย
อิงดอยรีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ เชียงราย 800 บ. 2,000 บ. เมือง เชียงราย
เอส.วี.เพลส สามเหลี่ยมทองคำ 0 บ. 0 บ. เชียงแสน เชียงราย
เฮือนคำ รีสอร์ท 600 บ. 1,000 บ. แม่สาย เชียงราย
เฮือนดอกเสี้ยว 200 บ. 500 บ. เทิง เชียงราย
เฮือนปลายฟ้า 450 บ. 500 บ. เวียงแก่น เชียงราย
เฮือนเหนือ รีสอร์ท 500 บ. 3,500 บ. แม่จัน เชียงราย
โฮมสเตย์บ้านกลาง 100 บ. 400 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โฮมสเตย์บ้านจะคือ 100 บ. 350 บ. เมือง เชียงราย
โฮมสเตย์บ้านแม่เต๋อ 100 บ. 100 บ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้