Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน 

สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า

มีหลักฐานทำให้เชื่อกันว่า นครปฐมเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมากตั้งแต่โบราณนานนับพันปีมาแล้ว ประจักษ์พยานที่ปรากฏชัดคือองค์พระปฐมเจดีย์  และแหล่งโบราณสถานใกล้เคียงเช่น วัดพระประโทนเจดีย์ วัดพระเมรุ วัดพระงาม และวัดดอยยายหอม เป็นต้น ซึ่งมีหลักฐานและร่องรอยอารยธรรมในสมัยอาณาจักรทวาราวดี (พุทธศตวรรษ 11-16) แต่ประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้ขาดหายไปช่วงหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะที่นี้ถูกทิ้งร้างอันเนื่องจากแม่น้ำซึ่งแต่เดิมเคยไหลผ่านเขตเมือง(แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองในปัจจุบัน)เปลี่ยนทิศทางเดิน ไหลห่างจากตัวเมืองไปมากจนทำให้กลายเป็นที่ดอนไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ผู้คนจึงถอยร่นไปอยู่ริมแม่น้ำ ด้วยเหตุนี้เมืองรอบๆพระปฐมจดีย์จึงเสื่อมลง และรกร้างเรื่อยมา จนปรากฏหลักฐานอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระมหาจักพรรดิใน พ.ศ. 2091 ทรงตั้งเมืองขึ้นใหม่โดยเรียกชุมชนที่ตำบลท่านา ริมแม่น้ำท่าจีนว่า เมืองนครชัยศรีและรวมเนื้อที่ของแขวงเมืองราชบุรี  แขวงเมืองสุพรรณบุรีเข้าด้วยกันให้มีฐานะเป็นเมืองตรีชั้นใน

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อประมาณ พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวครั้งยังทรงผนวช ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ได้เสด็จธุดงค์ที่เมืองนครปฐมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ และทรงปักกลดประทับใกล้ๆองค์เจดีย์ที่รกร้างอยู่และได้สังเกตลักษณะขององค์พระเจดีย์ทรงเห็นว่า ไม่มีพระเจดีย์ใดที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่เท่าเจดีย์องค์นี้ ตั้งแต่เสด็จไปพบเห็นมาทั่วประเทศไทยจึงกราบทูลให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบ และขอให้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้เชิดชูพระเกียรติยศ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงทรงตั้งพระทัยที่จะทำเสียเอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เริ่มทำทางรถไฟสายใต้ แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา  อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนที่เคยตั้งมาแล้วในสมัยโบราณ  เมืองนครปฐมจึงอยู่ต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ตำบลสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ให้สร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชาขึ้น ทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2456 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรี เป็นเมืองนครปฐมแต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยุบเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ.2476 ในปัจจุบันนครชัยศรีมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม

อาณาเขต

  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดนครปฐม  ข้อมูลจังหวัดนครปฐม      

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

การเดินทางไปยังนครปฐม

รถยนต์

รถไฟ

รถโดยสารประจำทาง

การเดินทางไปจังหวัดนครปฐม สามารถเดินทางได้จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา 05.30-23.15 น. ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่ง 2 เส้นทาง คือ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดนครปฐม

ตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 0 3424 3751-2, 0 3424 1426

ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม โทร. 0 3425 1986, 0 3424 2356

เทศบาลเมืองนครปฐม โทร. 0 3425 3850-4

โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 1070, 0 3424 2356

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0011-2

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทร. 0 3433 2061, 0 3433 2067, 0 3433 2109

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โทร. 0 3425 4150-4

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3425 1155, 0 3451 4438

สถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3424 2886, 0 3451 1560

สถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3424 2305

สำนักงานขนส่งนครปฐม โทร. 0 3424 1378

สำนักงานจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3424 3811, 0 3425 8678

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0 3451 2500, 0 3462 3691

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0065-6

หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 4231, 0 3425 4647, 0 3421 0230

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดนครปฐม

โรงแรมในจังหวัดนครปฐม

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
ก. เอราวัณ 250 บ. 400 บ. เมือง นครปฐม
คุ้มแม่น้ำท่าจีนหม่อมไฉไล 2,500 บ. 9,000 บ. บางเลน นครปฐม
โรงแรม จัสมิน อินน์ 450 บ. 1,500 บ. เมือง นครปฐม
โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต 1,700 บ. 6,000 บ. พุทธมณฑล นครปฐม
โรงแรมทานตะวัน 450 บ. 450 บ. เมือง นครปฐม
โรงแรมพานทอง 380 บ. 500 บ. เมือง นครปฐม
โรงแรมริเวอร์ 420 บ. 1,400 บ. เมือง นครปฐม
โรงแรมเวล นครปฐม 600 บ. 1,100 บ. เมือง นครปฐม
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 43 บ. 2,900 บ. 999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์พักผ่อนนครปฐม 500 บ. 1,000 บ. ดอนตูม นครปฐม
สวนสามพราน โรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 0 บ. 0 บ. สามพราน นครปฐม
สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 1,685 บ. 3,370 บ. นครชัยศรี นครปฐม
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้