Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ในดินแดนแถบนี้ปรากฏหลักการตั้งชุมชนมาตั้งสมัยโบราณเมื่อประมาณ 2,000 – 2,500 ปี มาแล้ว ซึ่งตรงกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Proto-history) ที่แหล่งโบราณคดีบ้านกระทุ่มแพ้ว ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง บ้านหนองอ้อ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง และบ้านดงชัยมัน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม แล้วพัฒนามาเป็นกลุ่มบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์ จนเข้าสู่สมัยสุโขทัย ซึ่งไม่ปรากฎหลักฐานทางเอกสาร แต่ได้พบเครื่องถ้วยจีนที่มีอายุตรงกับสมัยราชวงศ์ซ้อง จึงเชื่อว่าในสมัยสุโขทัยบริเวณพื้นที่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยังดำรงความเป็นชุมชนต่อเนื่องตลอดมา

ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีการพบซากโบราณสถานใน หลายพื้นที่ของจังหวัดเช่น โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ที่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีขนาดใหญ่ อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ ที่ 10-18 โบราณสถานพานหินมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 แห่งเจนละ กลุ่มโบราณสถานสระมรกตที่มีหลักฐานมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจ และโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูปเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด เครื่องมือเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

จังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่นอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีป่าลานตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย น้ำตกทับลาน น้ำตกห้วยใหญ่ เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำปลายมาศ น้ำตกธารทิพย์ และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความเร้าใจ แก่งหินเพิงคือเส้นทางล่องแก่งที่ให้ความสนุกตื่นเต้นตลอดเส้นทาง

ปราจีนบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 135 กิโลเมตร ทางทิศด้านตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครนายก

ประวัติศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี  ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี 

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

การเดินทางไปยังปราจีนบุรี

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ สามารถเดินทางไปปราจีนบุรีได้ 3 เส้นทาง คือ

  1. กรุงเทพ ฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้าทางหลวงหมายเลข 33 แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 132 กิโลเมตร หรือวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวขวาที่วงเวียนบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระยะทาง 136 กิโลเมตร
  2. จากกรุงเทพ ฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านนครนายก แยกขวาที่สามแยกหนองชะอมตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 164 กิโลเมตร
  3. จากกรุงเทพ ฯ ตามทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 319 ผ่านอำเภอศรีมโหสถ ระยะทาง 158 กิโลเมตร

รถโดยสารจากกรุงเทพ ฯ มีรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถ.กำแพงเพชร 2) โทร. 0-2936-3660, 0-2936-3666 (จองตั๋ว) มีเส้นทางเดินรถ 2 เส้นทาง

  1. เส้นทางกรุงเทพ ฯ - หินกอง - นครนายก - ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 สาย 58, 59 (กรุงเทพ ฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี เที่ยวแรก 04.50 น. เที่ยวสุดท้าย 21.00 น. มีทุก 30 นาที
  2. เส้นทางกรุงเทพ ฯ - องครักษ์ - นครนายก - ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 สาย 920 (กรุงเทพ ฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี) เที่ยวแรก 05.25 น. เที่ยวสุดท้าย 18.25 น. สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1292

ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ มีขบวนรถไฟโดยสาร (รถธรรมดา) ไปปราจีนบุรีวันละ 7 ขบวน เวลา 05.55 น. 08.00 น. 11.20 น. 13.05 น. 15.05 น. และ 17.25 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2223-7010 และ 0-2223-7020

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรี

โรงแรมในจังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
เกาะสุวรรณ รีสอร์ท 2 200 บ. 400 บ. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เกาะสุวรรณ รีสอร์ท 200 บ. 400 บ. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
แก่งหินเพิง แค้มป์ปิ้ง รีสอร์ท 1,500 บ. 1,500 บ. นาดี ปราจีนบุรี
แก่งหินเพิง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 900 บ. 1,500 บ. นาดี ปราจีนบุรี
เขาใหญ่ แกรนด์วิว รีสอร์ท 1,600 บ. 2,500 บ. เมือง ปราจีนบุรี
เดอะ รีสอร์ท 480 บ. 480 บ. เมือง ปราจีนบุรี
ทับลานโฮมสเตย์ 500 บ. 650 บ. นาดี ปราจีนบุรี
นนทรี รีสอร์ท 250 บ. 400 บ. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
บ้านทะเลหมอก รีสอร์ท 1,200 บ. 6,300 บ. นาดี ปราจีนบุรี
บ้านเปรมสุข 500 บ. 700 บ. เมือง ปราจีนบุรี
บ้านผางาม รีสอร์ท 1,000 บ. 2,600 บ. นาดี ปราจีนบุรี
บ้านเภา 800 บ. 1,000 บ. เมือง ปราจีนบุรี
ปาล์มการ์เด้น ล็อจ 400 บ. 650 บ. เมือง ปราจีนบุรี
ผึ้งหลวง แค้มป์กราวด์ 1,000 บ. 12,000 บ. นาดี ปราจีนบุรี
พานหินรีเจ้นท์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1,750 บ. 2,850 บ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เมืองในหมอก รีสอร์ท 900 บ. 900 บ. นาดี ปราจีนบุรี
ไม้เค็ด โฮมสเตย์ 100 บ. 100 บ. เมือง ปราจีนบุรี
ร่มเย็น ทับลาน รีสอร์ท 1,200 บ. 1,500 บ. นาดี ปราจีนบุรี
ริมภู การ์เด้น รีสอร์ท 1,000 บ. 1,800 บ. เมือง ปราจีนบุรี
โรงแรม กบินทร์ อินเตอร์ 350 บ. 350 บ. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
โรงแรม โซเฟีย 500 บ. 600 บ. เมือง ปราจีนบุรี
โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท 1,700 บ. 8,000 บ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
โรงแรม ไผ่ อินน์ 260 บ. 400 บ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
โรงแรม พัฒธา 350 บ. 1,200 บ. เมือง ปราจีนบุรี
โรงแรม เฟื่องฟ้า 240 บ. 400 บ. ประจันตคาม ปราจีนบุรี
โรงแรม ไม้หอม รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
โรงแรม ศิริมงคล 200 บ. 500 บ. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
โรงแรมโรส 250 บ. 550 บ. เมือง ปราจีนบุรี
โรงแรมวังสำราญ 900 บ. 9,000 บ. ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
วังตะพาบ รีสอร์ท 800 บ. 3,500 บ. นาดี ปราจีนบุรี
สวนนงนุช ปราจีนบุรี แคมปิ้ง รีสอร์ท 2,200 บ. 12,000 บ. นาดี ปราจีนบุรี
สวนรัศมี รีสอร์ท แอนด์ สปา 600 บ. 2,500 บ. เมือง ปราจีนบุรี
สวนศักดิ์สุภา รีสอร์ท 800 บ. 4,500 บ. นาดี ปราจีนบุรี
ใสใหญ่ รีสอร์ท 500 บ. 3,500 บ. นาดี ปราจีนบุรี
เหนือฝาย แคมป์ 800 บ. 4,500 บ. นาดี ปราจีนบุรี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้