Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

เมืองหอยหลอด  ยอดลิ้นจี่  มีอุทยาน ร 2  แม่กลองไหลผ่าน  นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

แม่กลอง สมุทรสงคราม เมืองเก่าที่เคยชื่อว่าเมืองแม่กลองนั้นมีมาตั้งแต่อดีต นานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เป็นชุมชนที่มีมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกว่า สวนนอก ครั้นต่อมาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกมาจากราชบุรี เรียกว่า "เมืองแม่กลอง" ในบริเวณพื้นที่ของสมุทรสงคราม ตำบลอัมพวาดูจะมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ผู้คนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นถิ่นที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นบริเวณพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้เป็นทั้งนักปกครอง นักปราชญ์ นักรบ และราชศิลปินของไทย และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึงสองพระองค์ คือ สมเด็จพระอัมนินทรามาตย์ในรัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2

สมุทรสงครามตั้งอยู่บนฝั่งสองฟากแม่น้ำแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชนานาชนิด เมืองนี้จึงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรขนาดใหญ่ ในภาคกลางของประเทศไทย เช่น ข้าว น้ำตาล ผัก ปลา มาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในขณะที่ผู้คนในกรุงเทพฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สมุทรสงครามจึงเปรียบเสมือนเป็น "คลังเสบียง" ของคนกรุงเทพฯมากขึ้น อดีตพระมหากษัตริย์ไทยจึงโปรดให้มีการขุดคลองแม่กลอง คลองภาษีเจริญ คลองดำเนินสะดวก คลองมหาชัย และคลองมหาสวัสดิ์ขึ้น เพื่อให้เรือบรรทุกพืชผลผ่านเข้ามากรุงเทพฯ ได้สะดวกและรวดเร็ว

สมุทรสงคราม โดยขนาดของพื้นที่แล้วเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง แต่ที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่อง เที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสมุทรสงคราม   ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม                                               

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

การเดินทางไปยังสมุทรสงคราม

รถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

รถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ออกทุกวัน ลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ข้ามเรือจากท่ามหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม เพื่อต่อรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านแหลมไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือจะลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามตารางรถไฟได้ที่ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ โทร. 0 2465 2017, 0 2890 6260 หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม โดยมีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.50-21.00 น. โทร. 0 2435 1199, 0 2435 5605 รถปรับอากาศ (ดำเนินทัวร์) โทร. 0 2435 5031 หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม

โรงแรมในจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 4 Next >>
กนกรัตน์ รีสอร์ท 950 บ. 1,500 บ. เมือง สมุทรสงคราม
กลุ่มบ้านคลองศาลา โฮมสเตย์ 350 บ. 350 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
กำนันหวลโฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท 350 บ. 400 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
คุ้มแสงทอง 500 บ. 900 บ. เมือง สมุทรสงคราม
โค้งน้ำ โฮมสเตย์ 800 บ. 800 บ. เมือง สมุทรสงคราม
ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท 800 บ. 1,200 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
ฐิโนทัย โฮมสเตย์ 700 บ. 2,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
ดาวทอง โฮมสเตย์ 1,000 บ. 3,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
เดอะ เลซี่ ริเวอร์เฮ้าส์ 1,500 บ. 6,200 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
ตะบูนบาน รีสอร์ท 1,000 บ. 6,000 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บางคนที โฮมเตย์ 600 บ. 2,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านกลางสวน รีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านกอไผ่ รีสอร์ท 1,200 บ. 1,800 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านกิลกาล 1,500 บ. 1,800 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์ 800 บ. 2,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านขุนทวี 1,500 บ. 1,500 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านครูปู 1,000 บ. 4,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านคลองโคน รีสอร์ท 1,000 บ. 4,000 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านคุ้งจำปี รีสอร์ท 1,200 บ. 1,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านคุ้งรับลม โฮมสเตย์ 150 บ. 200 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านคุณยายสายน้ำ 2,500 บ. 5,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านชมเดือน 700 บ. 900 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านดาหลา 350 บ. 400 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านตวงเงิน 1,000 บ. 2,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านทรงไทยปลายโพงพาง 1,000 บ. 1,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านทรัพย์เกษม 600 บ. 3,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท 1,500 บ. 7,500 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านทิพย์สวนทอง 1,200 บ. 8,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านนวลจันทร์ รีสอร์ท 1,000 บ. 2,500 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านนับดาว โฮมสเตย์ 600 บ. 3,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านบรรณารักษ์ โฮมสเตย์ 700 บ. 1,200 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท 1,200 บ. 4,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านปุณยาพร โฮมสเตย์ 800 บ. 2,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านฝน โฮมสเตย์ 200 บ. 200 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านพัก ครัวแม่อุไร 600 บ. 1,400 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านพักชาวเล 600 บ. 800 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านภิรมย์สัมฤทธิ์ 800 บ. 1,200 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านแม่น้ำ 1,200 บ. 2,500 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท 1,000 บ. 5,000 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านไม้หอม รีสอร์ท 1,500 บ. 1,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านรักษ์น้ำ-ริมคลอง 800 บ. 1,300 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านริมคลอง โฮมสเตย์ 600 บ. 3,000 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านเรือไทยโฮมสเตย์ 800 บ. 1,200 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านเรือนเพ็ญ 600 บ. 3,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านเรือริมคลอง รีสอร์ท 1,500 บ. 1,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านลาโภทัย 1,000 บ. 5,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านลุงเรือง โฮมสเตย์ 200 บ. 700 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านศิริพร 1,300 บ. 2,700 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านสวนคุณยาย 200 บ. 1,200 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านสวนตาล โฮมสเตย์&รีสอร์ท 700 บ. 800 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนทนาย 800 บ. 1,500 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านสวนทรายทอง 300 บ. 1,200 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านสวนนานาพันธุ์ โฮมสเตย์ 300 บ. 1,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนประเสริฐพร 900 บ. 4,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนพวงทอง โฮมสเตย์ 400 บ. 500 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านสวนพุทธรักษา 850 บ. 2,900 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านสวนภูมิมณี 800 บ. 2,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนมโนเวชพันธ์ โฮมสเตย์ 400 บ. 500 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านสวนมาลี รีสอร์ท 800 บ. 1,800 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนระเบียงน้ำ 1,200 บ. 1,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนรัก 500 บ. 1,200 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านสวนรีสอร์ท 700 บ. 1,200 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านสวนเรือนไทย 400 บ. 400 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนลีลาวดี 1,500 บ. 4,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนศรีวรา 1,000 บ. 2,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนศิริพร 1,000 บ. 5,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนสวัสดี โฮมสเตย์ 200 บ. 350 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสวนแสงตะวันโฮมสเตย์ 400 บ. 1,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านสวนอัมพวา 1,000 บ. 1,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสายสนิท 600 บ. 4,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านสิริกาญจน์ รีสอร์ท 1,200 บ. 2,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสีรุ้ง โฮมสเตย์ 800 บ. 1,200 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านสุพรรษา โฮมสเตย์ 500 บ. 650 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านสุพาณี 700 บ. 800 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บ้านหยกโฮมสเตย์ 1,000 บ. 1,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
บ้านหิ่งห้อย 800 บ. 800 บ. เมือง สมุทรสงคราม
บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 3,600 บ. 12,900 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
บุษบง โฮมสเตย์ 300 บ. 350 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
ปลายคลองไทร โฮมสเตย์ 400 บ. 400 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
ป้อมลมทวน 350 บ. 350 บ. เมือง สมุทรสงคราม
ปูตากลม โฮมสเตย์ 800 บ. 1,200 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
ผู้ใหญ่ชงค์ โฮมสเตย์ 1,100 บ. 1,100 บ. เมือง สมุทรสงคราม
เพลิณอัมพวา รีสอร์ท 1,200 บ. 2,800 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
แม่กลองโฮเต็ล 200 บ. 400 บ. เมือง สมุทรสงคราม
รีแลกซ์สไมล์ รีสอร์ท 1,000 บ. 4,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
เรือนกระดังงา รีสอร์ท 1,200 บ. 3,000 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
เรือนชายแหลม บ้านพักและโฮมสเตย์ 300 บ. 800 บ. เมือง สมุทรสงคราม
เรือนไทย อัมพวา 600 บ. 600 บ. เมือง สมุทรสงคราม
เรือนปณาลี รีสอร์ท 1,200 บ. 3,500 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
เรือนแม่ลำพู รีสอร์ท 850 บ. 1,650 บ. เมือง สมุทรสงคราม
เรือนไม้ชายคลอง 700 บ. 3,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
เรือนไม้โชติกา 1,300 บ. 3,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
เรือนรอยน้ำ บ้านกามเทพ 400 บ. 4,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
เรือนริมน้ำ(สวนลุงจั๊ว) โฮมสเตย์ 250 บ. 2,500 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
เรือนสบาย 500 บ. 1,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
เรือนสวนวันจั่น 200 บ. 700 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
โรงแรม นาราคอร์ท 500 บ. 1,000 บ. เมือง สมุทรสงคราม
โรงแรม เรนโบว์อินน์ 340 บ. 340 บ. เมือง สมุทรสงคราม
อมตะ อาพาร์ทเมนต์ 300 บ. 400 บ. เมือง สมุทรสงคราม
อัมพรริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 1,200 บ. 1,500 บ. บางคนที สมุทรสงคราม
โฮมกระเตงชาวเล 1,000 บ. 1,150 บ. เมือง สมุทรสงคราม
โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา 350 บ. 350 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
โฮมสเตย์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง 850 บ. 850 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
โฮมสเตย์บ้านสวนบางช้าง 2,000 บ. 2,000 บ. อัมพวา สมุทรสงคราม
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้