Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

ดินแดนแห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นราชธานีแห่งแรกของไทย ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1780-1800 โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สุโขทัยเป็นศูนย์กลางราชอาณาจักรเป็นเวลา 120 ปี  ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้แผ่อาณาจักรออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบหมด บ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านประวัติศาตร์ ยุทธศาสตร์ กฏหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เฉพาะอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1826  อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมาย ศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น

ในศิลาจารึกบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่ามีอาณาเขตกว้างมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ น่านและหลวงพระบาง ทิศใต้จรดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์ และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดี การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ "พ่อปกครองลูก" ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคำจารึกว่า "ไพร่ฟ้าหน้าใสในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า

สุโขทัยในปัจจุบัน ตัวเมืองในปัจจุบันนี้มิใช่กรุงสุโขทัยอันเป็นราชธานีเดิมแต่เป็นเมืองสุโขทัย ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีทรงย้ายผู้คนทั้งหมดจากสุโขทัย ตั้งเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันออกของลำน้ำยมเมื่อ พ.ศ. 2336 โดยห่างจากตัวเมืองสุโขทัยที่เคยเป็นราชธานี 12 กิโลเมตร พระราชดำริในครั้งนั้นมีอยู่ว่า เมืองสุโขทัยเป็นเมืองใหม่ไม่มีผู้คนพอจะต่อสู้รักษาให้พ้นจากการรุกรานจากพม่าข้าศึกได้ เมืองสุโขทัยเคยถูกยุบเป็นอำเภอมีชื่อว่า "อำเภอธานี" ขึ้นอยู่กับอำเภอสวรรคโลก  เมื่อปี   พ.ศ. 2475 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2482 ทางการจึงได้ยกฐานะเป็นจังหวัดดังปรากฏอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้

ประวัติศาสตร์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จากการเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจที่รุ่งโรจน์สูงสุดมาตั้งแต่ 700 ปีก่อน แม้ในเวลาต่อมาจะเสื่อมถอยลง และทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ร่องรอยอดีตเหล่านั้นคือสิ่งสูงค่ายิ่งที่ทุกคนใคร่เข้าไปเรียนรู้ โบราณสถานโบราณวัตถุทุกชิ้นเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ทุกหน่วยงานจึงได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องรอยจารึกประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ปรากฏอยู่ในสุโขทัย ให้ลูกหลานไทยได้เยี่ยมชม ศึกษา และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่ยิ่งใหญ่มายาวนาน

ด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักร ที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 จังหวัดสุโขทัยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง 

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย  ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย        

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

การเดินทางไปยังสุโขทัย

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ

  1. จากทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร
  2. จากทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 50 บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

รถไฟ    

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถด่วน และรถเร็วออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานีพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นให้เดินทางต่อโดยรถประจำทางไปสุโขทัยอีกประมาณ 59 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือwww.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง    

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง หมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2537 8055-6, 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.thนอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. 0 5561 1039 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3753 บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 0 5525 8647, 0 5525 8941 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 2924-5

เครื่องบิน    

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นให้เดินทางต่อโดยรถประจำทางไปสุโขทัยอีกประมาณ 118 กิโลเมตร สอบถามเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111 สาขาพิษณุโลก โทร. 0 5524 2971-2 หรือwww.thaiairways.com และ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มีเที่ยวบินที่บินตรงไปสุโขทัยทุกวันๆ ละ 1 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2229 3456-63 สาขาสุโขทัย โทร. 0 5564 7225-6  www.bangkokair.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสุโขทัย

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสุโขทัย

โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
59 200 บ. 300 บ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
การ์เด้นเฮาส์ 150 บ. 350 บ. เมือง สุโขทัย
คันทรี รีสอร์ท 500 บ. 800 บ. เมือง สุโขทัย
โคคูน เกสต์เฮาส์ 500 บ. 900 บ. เมือง สุโขทัย
เจ แอนด์ เจ เกสต์เฮาส์ 300 บ. 800 บ. เมือง สุโขทัย
ชินวัฒน์ 150 บ. 350 บ. เมือง สุโขทัย
ทองโฮเต็ล 250 บ. 500 บ. เมือง สุโขทัย
ทีอาร์ เกสต์เฮาส์ 150 บ. 400 บ. เมือง สุโขทัย
ไทยเกสต์เฮาส์ 100 บ. 100 บ. เมือง สุโขทัย
ธารา 100 บ. 350 บ. เมือง สุโขทัย
ธาราบุรี รีสอร์ท 1,500 บ. 15,000 บ. เมือง สุโขทัย
นัมเบอร์โฟร์ เกสต์เฮาส์ 300 บ. 400 บ. เมือง สุโขทัย
ไนน์ตี้ไนน์ เกสต์เฮาส์ 150 บ. 180 บ. เมือง สุโขทัย
บังกะโล 200 บ. 300 บ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านไทย เกสต์เฮาส์ 150 บ. 500 บ. เมือง สุโขทัย
ไพลินสุโขทัย 1,200 บ. 2,500 บ. เมือง สุโขทัย
ฟ้าเรือนไทย 800 บ. 2,500 บ. เมือง สุโขทัย
เฟรนด์เฮาส์ 150 บ. 300 บ. เมือง สุโขทัย
ภู่อรุณ เกสต์เฮาส์ แอนด์ รีสอร์ท 350 บ. 500 บ. เมือง สุโขทัย
เมืองอินน์ 180 บ. 350 บ. สวรรคโลก สุโขทัย
ยุพาเฮาส์ 0 บ. 0 บ. เมือง สุโขทัย
รับลม 300 บ. 300 บ. เมือง สุโขทัย
ราชธานี 440 บ. 1,600 บ. เมือง สุโขทัย
ริเวอร์วิว 350 บ. 650 บ. เมือง สุโขทัย
ริเวอร์เฮาส์ 150 บ. 350 บ. เมือง สุโขทัย
เรือนไทย 1,000 บ. 3,700 บ. เมือง สุโขทัย
โรงแรมสวรรคบุรี บูติก 1,200 บ. 1,900 บ. สวรรคโลก สุโขทัย
ไร่สบายสบาย รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. สวรรคโลก สุโขทัย
เลเจนด้าสุโขทัย 3,000 บ. 8,500 บ. เมือง
เลอชาร์ม สุโขทัย 2,500 บ. 6,500 บ. เมือง
โลตัสวิลเลจ 720 บ. 2,500 บ. เมือง สุโขทัย
วังยม รีสอร์ท 600 บ. 1,000 บ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วังเหนือ 475 บ. 1,500 บ. เมือง สุโขทัย
วิฑูรย์ เกสต์เฮาส์ 250 บ. 500 บ. เมือง สุโขทัย
ศรีวนา 0 บ. 0 บ. เมือง สุโขทัย
ศรีสัชนาลัย รีสอร์ท 300 บ. 1,200 บ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
ศุภาลัยเพลส 350 บ. 800 บ. สวรรคโลก สุโขทัย
สกายเฮาส์ 100 บ. 400 บ. เมือง สุโขทัย
สบายดีเกสต์เฮาส์ 250 บ. 600 บ. เมือง สุโขทัย
สมประสงค์ เกสต์เฮาส์ 0 บ. 0 บ. เมือง สุโขทัย
สวัสดิพงษ์ 190 บ. 600 บ. เมือง สุโขทัย
สุโขทัย 150 บ. 480 บ. เมือง สุโขทัย
สุโขทัย ทิวสน รีสอร์ท 600 บ. 2,000 บ. เมือง สุโขทัย
สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท 3,900 บ. 17,900 บ. สวรรคโลก สุโขทัย
สุโขทัยเกสต์เฮาส์ 350 บ. 750 บ. เมือง สุโขทัย
สุโขทัยรีสอร์ท 600 บ. 2,800 บ. ศรีสำโรง สุโขทัย
สุโขทัยออร์คิด 600 บ. 1,200 บ. เมือง สุโขทัย
แสงสินธ์โฮเต็ล 220 บ. 360 บ. เมือง สุโขทัย
อนันดามิวเซียมแกลเลอรี่ โฮเทล 2,500 บ. 3,750 บ. เมือง สุโขทัย
อนาสุขโข เกสต์เฮาส์ 0 บ. 0 บ. เมือง สุโขทัย
ออร์คิด ฮิบิคัส เกสต์เฮาส์ 800 บ. 1,200 บ. เมือง สุโขทัย
อีซี่ เฮาส์ 250 บ. 450 บ. เมือง
เอ็มจี เกสต์เฮาส์ แอนด์ รีสอร์ท 350 บ. 600 บ. เมือง สุโขทัย
เอ็มวี เกสต์เฮาส์ 450 บ. 750 บ. เมือง สุโขทัย
แอทโฮม เกสต์เฮาส์ 500 บ. 1,000 บ. เมือง สุโขทัย
โอลด์ซิตี้ เกสต์เฮาส์ 120 บ. 500 บ. เมือง สุโขทัย
โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น 350 บ. 350 บ. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้