Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตาก


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การสนใจ เป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้วถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิงสะพานกิตติขจรปัจจุบัน และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก และเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่า ครั้งที่ 2

เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า “เมืองระแหง” ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวา ของแม่น้ำปิงมายังฝั่งซ้ายบริเวณตำบลบ้านระแหงจนกระทั่งทุกวันนี้

จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด และ 1 ประเทศ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดตากเป็น ภูเขา และป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ ถึง 5 อุทยานคืออุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ 5 แห่ง และป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า อันเป็นสิ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติ

ตลอดจนมีน้ำตกที่ นักท่องเที่ยวรักการผจญภัย และนิยมการล่องแก่งต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเร นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อทั้งดอกไม้ และผลไม้ โดยเฉพาะทับทิม ซึ่งเป็นพันธุ์ ที่มีผลใหญ่ และกำลังได้รับความนิยมมาก

ประวัติศาสตร์ จังหวัดตาก  ข้อมูลจังหวัดตาก           

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

การเดินทางไปยังตาก

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเซีย ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านเข้ากำแพงเพชร และตรงไปจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เวลา 05.30-13.00 น. และ 16.30-22.00 น. และกรุงเทพฯ-แม่สอด ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66 www.transport.co.th และมีบริษัทเดินรถเอกชน ได้แก่ บริษัท ทันจิตต์ ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ตั้งแต่เวลา 09.30-22.00 น., กรุงเทพฯ-แม่สอด เวลา 22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1307 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3210-13 และบริษัท เชิดชัย ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ตั้งแต่เวลา 12.30-22.00 น. กรุงเทพฯ-แม่สอดมีรถออกเที่ยวเดียวคือ เวลา 22.15 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1054 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 0199

นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเดินรถเอกชน มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดาวิ่งระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำปาง พะเยา เชียงใหม่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ่อไร่ จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่ง จังหวัดตาก โทร. 0 5551 1057 สถานีขนส่ง อำเภอแม่สอด โทร. 0 5553 2949 และ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด วิ่งระหว่างแม่สอด-เชียงราย-แม่สาย โทร. 0 5553 2331นอกจากนี้ยังมีบริษัทรถเช่าที่ให้บริการเช่ารถในเขตอำเภอเมืองอีกด้วย

เครื่องบิน

สายการบิน แอร์ ฟินิคซ์ (AIR PHOENIX) เปิดบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-แม่สอด  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ติดต่อ โทร. 0 2900 5454 เว็บไซต์ www.air-phoenix.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดตาก

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดตาก

โรงแรมในจังหวัดตาก

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 Next >>
กระท่อมลุงทิน 200 บ. 1,500 บ. อุ้มผาง ตาก
กังเกียวเฮาส์ รีสอร์ท 350 บ. 350 บ. เมือง ตาก
กัญญาภัค การ์เด้น รีสอร์ท 300 บ. 800 บ. อุ้มผาง ตาก
กิ๊ฟท์ เฮาส์ 200 บ. 400 บ. อุ้มผาง ตาก
เก๋า เก๋า รีสอร์ท 450 บ. 2,500 บ. แม่สอด ตาก
แค้มป์สุขเสถียร รีสอร์ท 300 บ. 2,000 บ. อุ้มผาง ตาก
ฉัตรชัยฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์ 1,200 บ. 4,000 บ. อ.สามเงา จ.ตาก
เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท 1,600 บ. 3,500 บ. แม่สอด ตาก
ณัชพล มินิ รีสอร์ท 200 บ. 1,000 บ. แม่สอด ตาก
ดาบธรรม ทัวร์ 300 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
ตูกะสู คอทเทจ 600 บ. 1,800 บ. อุ้มผาง ตาก
ทวีชัยแลนด์ รีสอร์ท 500 บ. 3,800 บ. แม่สอด ตาก
ที่พักในอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 1,000 บ. 2,400 บ. เมือง ตาก
ที่พักในอุทยานแห่งชาติลานสาง 800 บ. 2,000 บ. เมือง ตาก
ทีลอซู ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 600 บ. 5,000 บ. อุ้มผาง ตาก
ธวัชชัย ที.เจ. ทัวร์ 300 บ. 300 บ. อุ้มผาง ตาก
บ้านไทย เกสท์เฮ้าส์ 250 บ. 550 บ. แม่สอด ตาก
บ้านธรรมรัตน์ 350 บ. 350 บ. แม่สอด ตาก
บ้านพักดาวประดับ 300 บ. 2,000 บ. พบพระ ตาก
บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล 600 บ. 3,000 บ. สามเงา ตาก
บ้านไม้ รีสอร์ท 600 บ. 3,500 บ. แม่สอด ตาก
บ้านรับรองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (สถานีพืชสวนดอยมูเซอ) 200 บ. 200 บ. เมือง ตาก
บ้านรุจิรา 350 บ. 1,000 บ. แม่สอด ตาก
บ้านสวน รีสอร์ท 350 บ. 450 บ. แม่สอด ตาก
บ้านสวนบุญญาภรณ์ รีสอร์ท 200 บ. 2,000 บ. อุ้มผาง ตาก
บ้านสวนสายทอง 600 บ. 600 บ. พบพระ ตาก
บี.พี. รีสอร์ท 300 บ. 1,500 บ. ท่าสองยาง ตาก
บุญช่วย แค้มป์ปิ้ง รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
ปิ๊กโป๊ย ทัวร์ 400 บ. 1,500 บ. สามเงา ตาก
พิณ เกสท์เฮ้าส์ 400 บ. 800 บ. แม่สอด ตาก
แพถวิลชัย ทัวร์ 500 บ. 1,500 บ. สามเงา ตาก
แพธาดา ทัวร์ 400 บ. 1,300 บ. สามเงา ตาก
แพนงนภัส 600 บ. 2,000 บ. สามเงา ตาก
แพแม่ปิง รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. สามเงา ตาก
ภูดอยแค้มป์ไซด์ 400 บ. 1,200 บ. อุ้มผาง ตาก
มูเล่อ ฮิลล์ 100 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
แมกไม้ โฮมสเตย์ แอนด์ ทาวเวอร์ 380 บ. 600 บ. เมือง ตาก
แม่กลอง รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
แม่สลิด เกสท์เฮาส์ 500 บ. 500 บ. ท่าสองยาง ตาก
ไม้งาม รีสอร์ท 350 บ. 500 บ. เมือง ตาก
ริมน้ำป่าคา รีสอร์ท 300 บ. 800 บ. อุ้มผาง ตาก
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 550 บ. 1,500 บ. บ้านตาก ตาก
เรือนธรรมชาติ 250 บ. 2,000 บ. อุ้มผาง ตาก
เรือนอุษา รีสอร์ท 1,000 บ. 3,200 บ. แม่สอด ตาก
โรงแรม เกาะลอย โกลเด้นท์ ปาร์ค 490 บ. 650 บ. เมือง ตาก
โรงแรม ดวงกมล 250 บ. 450 บ. แม่สอด ตาก
โรงแรม ดวงกมล 250 บ. 450 บ. แม่สอด ตาก
โรงแรม ดอกเสี้ยวทัวร์ 300 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
โรงแรม ตากอันดามัน รีสอร์ท 600 บ. 6,000 บ. เมือง ตาก
โรงแรม พนาสันต์ 140 บ. 450 บ. เมือง ตาก
โรงแรม พรเทพ 450 บ. 800 บ. แม่สอด ตาก
โรงแรม พี.เค. เฮ้าส์ 350 บ. 800 บ. แม่สอด ตาก
โรงแรม เฟิสท์ 270 บ. 450 บ. แม่สอด ตาก
โรงแรม ภูอินท์ 300 บ. 1,200 บ. แม่สอด ตาก
โรงแรม เมฆวิไล 220 บ. 360 บ. เมือง ตาก
โรงแรม ราชาบุรี บูติค 700 บ. 2,500 บ. เมือง ตาก
โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ 600 บ. 1,200 บ. เมือง ตาก
วสันต์ เกสต์เฮาส์ 300 บ. 500 บ. ท่าสองยาง ตาก
วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท 400 บ. 13,000 บ. แม่สอด ตาก
วีระ ทัวร์ 300 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท 600 บ. 1,200 บ. อุ้มผาง ตาก
สวนสัก รีสอร์ท 350 บ. 1,500 บ. อุ้มผาง ตาก
สวนสิน การ์เด้นรีสอร์ท 250 บ. 450 บ. เมือง ตาก
สวนสิน ล้านนา การ์เด้น รีสอร์ท 370 บ. 500 บ. เมือง ตาก
เสียงซึง รีสอร์ท (บ้านริมธาร) 100 บ. 1,500 บ. อ.อุ้มผาง จ.ตาก
อิงดอย รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
อุ้มผาง เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 500 บ. อุ้มผาง ตาก
อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท 500 บ. 4,000 บ. อุ้มผาง ตาก
อุ้มผางคี รีสอร์ท 200 บ. 2,500 บ. อุ้มผาง ตาก
อุ้มผางบุรี รีสอร์ท 1,000 บ. 4,500 บ. อุ้มผาง ตาก
อุ้มผางริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 300 บ. 800 บ. อุ้มผาง ตาก
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้