IPB
Thailand Travel Information :: English Version ::
เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

 
Reply to this topicStart new topic
> พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช, ท่องเที่ยวตามรอยกินรี
อี๊ดคุง
โพสต์ Mar 16 2009, 07:28
โพสต์ #1


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช-ท่องเที่ยวตามรอยกินรี


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักท่องเที่ยวตามรอยกินรีที่เมืองนคร พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี ประจำปี 2551 "พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช"

ภาพที่แนบมา
ภาพที่แนบมา


ททท.แนะนำเที่ยวทั่วไทย

Go to the top of the page
 
+Quote Post
อี๊ดคุง
โพสต์ Mar 16 2009, 07:36
โพสต์ #2


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช


เทศบาล นครนครศรีธรรมราชมีความคิดที่จะมีสถานที่ที่เป็นแหล่ง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้ เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ศึกษา นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีจึงได้ปรึกษา นักวิชาการ และผู้รักบ้านเกิดหลายท่านร่วมคิดร่วมทำและในที่สุดได้มีโครงการจัดทำ พิพิธภัณฑ์เมือนครศรีธรรมราชขึ้น ในระยะแรก ได้ปรับปรุง อาคารวีรไทยในสวนสมเด็จพระศรี นครินทร์๘๔(ทุ่งท่าลาด) เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์และได้ขยาย โครงการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นระยะจนได้อาคาร และเนื้อหาสาระพร้อมให้บริการการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสื่อทันสมัยทั้งวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หุ่นจำลอง นิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อบริการ การเรียนรู้ตลอดชีพและสร้างจิตสำนึกและ ความภาคภูมิใจในบ้านเมืองแก่เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น. เว้นวันจันทร์ พิพิธภัณฑ์เมืองยินดีต้อนรับทุกท่าน

พิพิธภัณฑ์เมือง
รวบรวมเรื่องเมืองนครอันยิ่งใหญ่
แหล่งเรียนรู้ถิ่นบ้านเกิดเพลิดเพลินใจ
ใช้สื่อทันสมัยอธิบาย
วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำเลอค่า
ประวัติศาสตร์ศาสนาการค้าขาย
ใช้สื่อทันสมัยอธิบาย
มีหลากหลายสาระประทับใจ


เรื่อง ของการก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้วันนี้ ทำได้ไม่ยากเนื่องจาก เทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สารสามารถส่งผ่านถึงผู้อยากเรียน อยากรู้ได้ทั่วทุกซอกทุกมุมทั่วโลกพร้อมกันเราเรียกว่า โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไกล ความรู้ความเข้าใจ วิถีชีวิตวัฒนธรรมในอดีตกาล ซึ่งเป็นฐานของการศึกษาพัฒนาในปัจจุบันนั้น ขาดคนค้นคว้าศึกษา นับเป็นความโชคดีของคนนครศรีธรรมราช ที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยการนำของนายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาวัฒนธรรม ด้วยการจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้ไว้ให้เยาวชนได้ศึกษา รวมพลัง นักวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รักบ้านเกิดร่วมสร้างสรรค์ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นตน บังเกิดผลสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ว่า "นครแห่งการ เรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน"

พิพิธภัณฑ์เมือง โครงการระยะที่ ๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ปรับปรุงอาคารวีรไทยในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ซึ่งสร้างเป็นที่ระลึกครบ ๕๐ ปี แห่งวีรกรรมของทหารหาญที่ต่อสู้กับญี่ปุ่น ที่ยกพลขึ้นบกที่นครศรีธรรมราช เมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองทัพภาคที่ ๔ โดย พลโทกิตติ รัตนฉายา แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานจัดสร้างและมอบให้เทศบาลดูแลและใช้ประโยชน์ นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรี ตลอดถึงนักวิชาการและผู้รักบ้านเกิดหลายท่าน ได้มีความคิดที่ ต้องการจะมีสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้ปรับปรุงอาคารวีรไทยเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อรวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเมืองนครศรีธรรมราช ที่มีความเป็นมายาวนาน มีหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองในครั้งอดีต จัดเป็นนิทรรศการสื่อผสม พิพิธภัณฑ์เมืองในระยะแรกใช้ งบประมาณในการปรับปรุงตกแต่งและจัดนิทรรศการ ถาวรเป็นเงิน๔,๘๗๘,๔๐๕.๔๓บาท(สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าบาท สี่สิบสามสตางค์) และได้เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖

พิพิธภัณฑ์ เมืองโครงการระยะที่๒ จากความสำเร็จในการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชในระยะแรกที่กล่าวได้ว่าสามารถสร้างขุมทรัพย์ ทางปัญญาอย่างตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้ ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ระยะที่๒ โดยออกแบบก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ให้ครบสมบูรณ์ตามโครงการ ประกอบด้วย อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาคาร อำนวยการ และอาคารพร้อมจัดแสดงนิทรรศการถาวร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕ ล้านบาทแล้วเสร็จในปี๒๕๔๙ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดสร้างเพื่อเฉลิม พระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองใน วโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗) เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

พิพิธภัณฑ์ เมืองโครงการระยะที่ ๓ หลังจากที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไป ได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ามีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และองค์กร หน่วยงานต่างๆรวมทั้งชาวต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมมากมาย ด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้สื่อทันสมัยอธิบายไม่ใช่แหล่งสะสมของเก่า จึงได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเนื้อหาจัดนิทรรศการในโครงการระยะที่๒ ยังไม่ครบสมบูรณ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้ดำเนินการเพิ่มเติม นิทรรศการในเนื้อหาที่ขาดไป คือ ชาวต่างชาติกับนครศรีธรรมราช ชาวต่างชาติ ผู้ร่วมสร้างเมืองนครศรีธรรมราช และพระราช กรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ รัชกาล ที่ ๙ และเชื้อพระวงศ์ ที่ประชุมได้ เห็นชอบให้มีการสร้างเพิ่มเติมแล้ว บริษัทซิตี้นีออน ดิสเพลส์แอนด์คอนสตรัคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับเหมาจัดทำได้เริ่มงานแล้ว การจัดนิทรรศการในระยะที่๓จะจัดเป็นหุ่นลอยตัวชาวต่างชาติ ผู้ร่วมสร้างเมืองนครศรีธรรมราช ผสมสื่อแบบ Animation 3D และ Magic Screen งานจะแล้ว เสร็จตามสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท

พิพิธภัณฑ์ เมืองโครงการระยะที่ ๔ ดำเนินการจัดทำในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการจำลองศิลาจารึกที่เกี่ยวข้องกับนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ ชุด คือศิลาจารึก วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร ซึ่งอยู่จำนวน ๓ หลัก คือ ศิลาจารึกหลักที่ ๒๙ วัดพระมหาธาตุวร มหาวิหาร ศิลาจารึกวิหารโพธิ์ลังกา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศิลาจารึกวัก เสมาเมือง ศิลาจารึกวัดมเหยงณ์ ศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ วัดเวียง และศิลาจารึกหุบเขา ช่องคอย งานแล้วเสร็จในวันที่ 11 กันยายน 2551 ใช้งบประมาณ 650,000 บาท โดยจัดเป็นนิทรรศการกลางแจ้ง หน้าอาคารวีรไทย

พิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราชได้เปิดให้บริการเยี่ยมชมมาตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ จากการจัดนิทรรศการถาวรในอาคารวีรไทย ปัจจุบัน ได้ขยายไปยังอาคารเทิดไท้ราชินีทั้งสองอาคารได้จัดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ เมือง นครศรีธรรมราช ไว้เกือบทุกด้าน การเดินชมนิทรรศการ จะทำให้ท่านเพลิดเพลิน ไปกับเนื้อหาสาระ และวิธีการนำเสนอด้วยสื่อทันสมัยที่หลากหลาย เพื่อให้การ ชมได้ประโยชน์เก็บสาระ ได้ครบถ้วนผู้เยี่ยมชมควรจะได้จัดเวลาส่วนตัว เพื่อการ เยี่ยมชมไว้ไม่น้อยกว่า๑ ชั่วโมง

ก่อนที่จะเข้าไปในอาคารวีรไทย ด้านซ้ายมือหน้าอาคารวีรไทยจะมีมุม นาฬิกาแดด จัดทำเป็นกำแพงคอนกรีตพื้นสีขาว ด้านหน้ากำแพงทำเป็นลานกลมมี ท่อนเหล็กสี่เหลี่ยมวางในตำแหน่งเฉียงขึ้น เหนือแท่นวงกลมด้านทิศเหนือ ทำมุม สูงประมาณ ๔๕ องศา จากจุดที่วางแท่นเหล็กด้านทิศเหนือจะมีเส้นเหมือน เป็นรัศมีออกไปมีหมายเลขกำกับในแต่ละช่องจากซ้ายไปขวาคือ๗,๘,๙,๑๐, ๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔ และ๕ตามลำดับเลขเหล่านี้ คือ หมายเลขบอกเวลาเมื่อเงาเหล็ก มาทาบลงบนพื้นวงกลมตรงรัศมีตัวเลขใดหมายว่าแสดงเวลานั้น นับเป็นเครื่องมือ ดูเวลาของโลกที่น่าสนใจอยากเชิญชวนให้เยี่ยมชมเป็นอันดับแรกเมื่อชมแล้ว

ถัด ไปจะเป็นศิลาจารึกนครศรีธรรมราชซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 หลัก คือศิลาจารึกวัดพระมหาธาตุมหาวิหาร ซึ่งอยู่จำนวน ๓ หลัก คือ ศิลาจารึกหลักที่ ๒๙ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ศิลาจารึกวิหารโพธิ์ลังกา ศิลาจารึกหลักที่ 28 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศิลาจารึกวัดเสมาเมือง ศิลาจารึกวัดมเหยงณ์ ศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ วัดเวียง และศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย ได้จำลองเพื่อศึกษาเรียนรู้ เมื่อชม ศิลาจารึกทั้ง 7 หลักแล้ว จึงเข้าไปชมนิทรรศการที่อาคารวีรไทยต่อไป

อาคาร วีรไทยจัดแสดงแบ่งเป็น ๒ ชั้นเมื่อผ่านประตูเข้าไปจะ มีโต๊ะทราย แสดงภูมิประเทศเมืองนครศรีธรรมราช ถัดไปเป็นจอกลมสำหรับชมวีดิทัศน์ ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ด้านขวาและด้านซ้ายจะมีภาพปูชนียบุคคล ผู้ร่วมสร้างบ้าน แปงเมือง ทั้งกษัตริย์ นักปกครอง พระภิกษุ ผู้นำทางศาสนา เป็นต้น เพื่อระลึกถึงบุญคุณ ที่มานะพยายามทำความรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองนี้ ชั้นล่างจัดแสดงประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราชตามหลักฐานที่ค้นพบในที่ต่างๆ ตั้งแต่สมัยยุคหิน แสดงแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยแผนที่และรูป graphic โบราณวัตถุ นอกจากนั้นจัดเป็นบอร์ด แสดงประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน ร่องรอย ของชุมชนเมืองโบราณ ชื่อเมืองนคร ในอดีตสถานีการค้าแห่งคาบสมุทรมลายู จนกระทั่งถึงนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ชั้นบนของ อาคารวีรไทยเป็นนิทรรศ การเกี่ยวกับศาสนาโดยเน้นวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหารแนะนำ สถานที่สำคัญภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารประเพณีสำคัญคู่วัด พระมหาธาตุตำนานการสร้างพระบรม ธาตุเจดีย์และนำเสนอองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมพระบรมธาตุ ด้วยสื่อ MagicVision เพียงกดปุ่มด้านหน้า ภาพและเสียงก็จะปรากฏบรรยายให้ความรู้ได้น่าสนใจอย่างยิ่ง อีกด้านหนึ่งจะมีนิทรรศการศาสนาอื่นในเมือง นครมี ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ ให้เห็นถึงความหลากหลายที่หลอมรวม เป็นหนึ่งเดียว

ออกจากอาคารวีรไทยจะไปยังอาคารเทิดไท้ราชินี ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น โถงทางเข้าชั้นล่าง จัดจำลองเหมือนผู้ชมนั่งอยู่ภายในเรือสมุทรโบราณและกำลัง นำผู้ชมล่องเรือย้อน อดีตผ่านเมืองท่าต่างๆไปยังเมืองตามพรลิงค์เมืองท่าค้าขาย ทางทะเลที่สำคัญของคาบสมุทรไทยช่วงพุทธ ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ การนำเสนอใช้สื่อผสม Animation และวีดีทัศน์เพื่อสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ให้ความเพลิดเพลินในการชม เรือจะ โยกโคลงเหมือนโดนคลื่นเป็นจุดที่ผู้ชมชอบ มากจุดหนึ่งออกจากเรือเดินสมุทรเข้าไปยังท่าเรือรับส่งสินค้า ซึ่งจำลองท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต จัดแสดงหุ่นลอยตัวแสดงการติดต่อซื้อขายทั้งสินค้า เครื่องเทศของเมืองตามพรลิงค์และสินค้าเข้าโดยสื่อMagic visionแสดงสมมุติให้ เป็นนักเดินเรือชาวจีนโบราณ ออกมาเล่าสิ่งที่เขาพบเห็นในเมืองนครโดยอ้างอิง หลักฐานบันทึกของหวังต้าหยวนและเจาจูกั วนักเดินทางชาวจีนภาพและเสียง จะปรากฏเมื่อกดปุ่ม

ผ่านท่าเรือติดต่อซื้อขายเข้าเขตนครศรี ธรรมราชศูนย์กลางทางศาสนา จัดแสดงด้วยสื่อวีดิทัศน์จอกลมอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บรรยายถึงความเชื่อดั้งเดิม จนกระทั่งมีศาสนาต่างๆ เข้ามาทั้งพราหมณ์ พุทธ อิสลาม คริสต์ เน้นประเด็น ที่แม้ต่างศาสนาแต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ถัดจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไป มีการ จัดแสดงพัฒนาการเมืองนครศรีธรรมราชกับเงินนโมหลักฐานที่ยืนยันความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชในอดีต การจัดแสดงบริเวณภูมิศาสตร์ กับวิถีชีวิต การแสดงมรดกวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน มีมโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า เพลงบอก เป็นต้น นอกจากจะจัดเป็นนิทรรศการภาพแล้วยังมีวีดิทัศน์ ประกอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งผู้ชมสามารถ กดปุ่มและชมได้ทันทีอีกด้วย

ที่ ชั้นสองของอาคารเทิดไทราชินีจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง คือเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่นครสรีธรรมราช ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุก เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ณ จุดนี้นำเสนอโดยจัดที่นั่งชม ให้ผู้ชมได้ระลึกเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งรุนแรง ที่สร้างความสูญเสียแก่เมืองนครสรีธรรมราชเป็นอย่างมาก โดยนำเสนอด้วยวีดิทัศน์จอยักษ์ ประกอบหุ่นจำลองแสดงภูมิประเทศแหลมตะลุมพุก ก่อนเกิดวาตภัยและพลิกเป็นสภาพความหายนะโดยใช้เทคนิคสายลม ละอองฝนและฟ้าแลบ เสริมบรรยากาศตามบทบรรยายทำให้ผู้ชมได้สัมผัสเกิดจินตนาการ ตามรับรู้เรื่องราวได้อย่างชัดเจน จบด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงปัดเป่า ความทุกข์ยากของราษฎรชาวแหลมตะลุมพุก และเหตุการณ์แห่งการก่อกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

พื้นที่ อีกส่วนหนึ่งของชั้นสอง ซึ่งปัจจุบันใช้แสดงเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช กำลังได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในโครงการระยะที่ ๓ เพิ่มเติมเนื้อหาชาวต่างชาติผู้ร่วมสร้างเมืองนครศรีธรรมราช โดยจะจัดเป็นหุ่นลอยตัวขนาดเท่าคนจริงประกอบสื่อผสม Diorama และ Software animation และปรับปรุงห้องบุคคลสำคัญจัดแสดง ภาพระบรมฉายาลักษ์ และวีดิทัศน์พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวนครศรีธรรมราชกรณียกิจของพระบรมราชวงศ์ด้วย ทางด้านผนังโค้งท้ายห้องจัดแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๔๗ )

ก่อนที่จะกลับด้วยความประทับใจ ขอเชิญฝากบันทึกการเยี่ยมชมในสมุดบันทึกผู้มา เยี่ยมชมไว้เป็นอนุสรรณ์ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับในอาคารรวมใจภักดิ์ เชื่อเหลือเกินว่าผู้ที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชแล้วจะมี ความรู้สึกเปลี่ยนไปจากความรู้สึกน่าเบื่อหน่าย กลายเป็นความเพลิดเพลินอย่างแน่นอน เพราะที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชจัดแสดงแบบเล่าเรื่องราวด้วยสื่อทันสมัย ช่วยให้ผู้ชมเดิมชมได้อย่างเพลิดเพลินตลอดเวลาเป็นสถานที่ที่ควร แก่ การศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง

พิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น ประจำปี 2551 Thailand Tourism Awards 2008 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551


พิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 2 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 2 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 - ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 5th August 2021 - 19:30
โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกาะช้าง:: สถานที่ท่องเที่ยว :: กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจ :: ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน :: เกาะสมุย สวรรค์ทะเลอ่าวไทย :: ประวัติสุนทรภู่ :: เทคนิคการถ่ายภาพ :: ดอยอินทนนท์
Design by: IPB 2.3 Skins & Web Browsers News ของเล่นไม้ Plantoys