เทศกาล งานประเพณี จังหวัดพังงา


การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
จัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณหน้สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั่วป่า ในงานนี้มีพ่อค้า ข้าราชการและประชาชน เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณดังกล่าว

งานประเพณีให้ทานไฟ
จัดขึ้นประมาณวันที่ 8 - 9 มกราคม ของทุกปี ที่วัดโฆษิตตาราม อ.กะปง มีการจัดกิจกรรมประเพณีพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ

งานวันแตงโม
จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี มีการจัดประกวดผลผลิตแตงโมและพืชผลทางการเกษตร การประกวดธิดาแตงโม การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกส่วนราชการ และการประกวดอาหารพื้นเมือง

งานแห่พระศาลเจ้าหม่าจ้อโป๋
เป็นงานเฉลิมฉลองที่ชาวพังงาเชื้อสายจีนได้ร่วมกันจัดขึ้น ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี งานนี้จะจัดขึ้นบริเวณริมถนนสายใน ในเขต ต.ถ้ำน้ำผุดใกล้กับตลาดใหญ่ ชาวเมืองจะนำรูปปั้นของเจ้าแม่ใส่คาน แล้วเดินขบวนแห่ไปรอบเมืองร่วมกับการแห่สรรพอาวุธในศาลเจ้า พร้อมกับบรรเลงดนตรีจีนอย่างครึกครื้น เซียนแต่ละองค์จะมีบุคลิกแตกต่างกันไปชาวบ้านจะต้อนรับขบวนแห่ โดยการตั้งโต๊ะบูชาไว้หน้าบ้าน ปูผ้าแดง แบบจีน ปักธูปเทียน มีขนมและผลไม้วางไว้บนโต๊ะ ถ้าคนทรงหยิบผลไม้หรือขนมของบ้านใด เจ้าของบ้านจะดีใจมาก เพราะถือว่าเป็นนิมิตที่ดีและจะมีโชคดีตลอดปี ส่วนในศาลเจ้าจะมีพิธีฉลอง 7 คืน แต่ละคืนคนทรงจะทำพิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงมหรสพต่าง ๆ เช่น การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ลิเก เป็นต้น

งานเทศกาลและงานกาชาด
จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ภายในงานมีการออกร้านกาชาด การประกวดธิดากาชาด การแสดงกิจกรรมของหน่วยราชการต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงมรสพ และการละเล่นต่าง ๆ ตลอดงาน

งานเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล
จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 7 มีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณชายทะเลท้ายเหมือง มีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมที่สำคัญของงานคือ การนำเต่าทะเลชนิดต่าง ๆ มาปล่อยลงสู่ทะเล ที่บริเวณชายทะเลท้ายเหมือง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านต่าง ๆ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง รวมถึงการแสดงมรหรสพต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดหนังตะลุง การแสดงมโนราห์ เป็นต้น

งานประเพณีสงกรานต์
จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา บริเวณสวนสมเด็จฯ และที่ลานโล่งอเนกประสงค์ อ.ตะกั่วป่า มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ชมอีกด้วย

งานวิวาห์แคนู
จัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดพังงาร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงา และสำนักงาน ททท.ภาคใต้ เขต 4 ในช่วงวันที่ 13 - 14 เมษายน โดยมีการประกาศรับสมัครคู่หนุ่มสาวที่สนใจจะร่วมโครงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งคู่บ่าวสาวเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ที่พักรวมค่าอาหาร ค่าพาหนะ ฟรีตลอดงาน (ไม่รวมค่าเดินทางไป - กลับภูมิลำเนา)

งานทำบุญประจำปีวัดเก่า
จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี ณ วัดเก่าเจริญธรรม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง มีการทำบุญตักบาตรร่วมกันในงาน

งานเทศกาลผลไม้ท้ายเหมือง
จัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ณ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง มีการประกวดผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในเขต อ.ท้ายเหมือง

งานประเพณีเทกระจาด
จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 หรือประมาณวันที่ 13 กันยายนของทุกปี ที่วัดอินทภูมิ ในเขต อ.กะปง มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการประกอบพิธีเทกระจาด

ประเพณีลอยเรือ
เป็นประเพณีของชาวเลเผ่ามอแกนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเกาะสุรินทร์ จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณหมู่บ้านชาวเลบนเกาะสุรินทร์ใต้ ประเพณีนี้เป็นการประกอบพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอน หล่อโบง) ในระหว่างนี้ชาวเผ่ามอแกนจะหยุดการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในงาน ในวันงานจะมีการเข้าทรง การเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ การเสี่ยงทาย การเล่นดนตรี การร่ายรำ และการลอย "ก่าบาง" ซึ่งถือว่าเป็นการลอยความทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ยังมีชาวเผ่ามอแกนจากที่อื่น ๆ ในแถบใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานด้วย เพื่อมาทำพิธีเซ่นสรวงบูชาวิญญาณบรรพบุรุษให้ช่วยปกป้องคุ้มครองพวกตน

งานบวงสรวงองค์เทวรูปพระนารายณ์และองค์บริวาร
จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ที่อุทยานพระนารายณ์ อ.ตะกั่วป่า มีการทำพิธีบวงสรวงองค์เทวรูปพระนารายณ์และองค์บริวาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมของนักเรียน และการแสดงมหรสพาต่าง ๆ มากมาย


ที่มา http://www.pngo.moph.go.th/phangnga%20info/phangnga.html

ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา