ประเพณีสงกรานต์และประเพณีสรงน้ำพระธาตุประวัติ / ความเป็นมา
สงกรานต์ มีความหมายตามพจนานุกรม คือ เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดสุริยคติ ตกวันที่ 13-14-15 เมษายน
ประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีความแตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป โดยมีความเชื่อดังนี้

ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันมหาสงกรานต์นั้น ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า “วันเจ้าเมืองเก่า” หรือ “วันส่งเจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าในวันนี้เทวดาผู้ทำหน้าที่รักษาดวงชะตาบ้านเมืองและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ต้องละทิ้งบ้านเมืองที่ตนคุ้มครองอยู่ กลับไปชุมนุมพร้อมเพรียงกันบนสวรรค์ ในวันที่ 14 เมษายน ซึ่งเป็นวันเนานั้น ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า “วันว่าง” เนื่องจากเทวดาต่างๆ กลับขึ้นไปสถิตอยู่บนสวรรค์ ทางโลกมนุษย์จึงไม่มีเทวดาเหลืออยู่เลย เทวดาจากเมืองต่างๆ จะเข้าประชุมเทวสมาคม เพื่อรายงานความเป็นไปในรอบปีของเมืองที่ตอนลงมารักษาอยู่ว่า ประชาชนทุกข์อย่างไรบ้าง ทำความดีหรือความชั่วอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เทวสมาคมได้พิจารณาขจัดทุกข์ให้หมดไปจากมนุษยโลก และเทวสมาคมจะพิจารณาโยกย้ายเทวดาผู้รักษาเมือง โดยสับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เมื่อเลิกประชุมแล้วเทวดาทั้งหมดก็จะสังสรรค์ร่วมกันในคืนนั้น ในวันที่ 15 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของประเพณีสงกรานต์ ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า “วันเจ้าเมืองใหม่” หรือ “วันรับเจ้าเมืองใหม่” เชื่อว่าเทวดาซึ่งถูกย้ายไปประจำเมืองใหม่แล้วจะร่ำลาซึ่งกัน และกันกลับลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อไปประจำรักษาเมืองที่ตนได้ย้ายไป

กำหนดงาน
ประเพณีสงกรานต์ของชาวนครศรีธรรมราช จัดให้มีขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี


กิจกรรม / พิธี
ในวันที่ 13 เมษายน ชาวนครศรีธรรมราชจะทำความสะอาดบ้านเรือน เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และทำความสะอาดร่างกาย ซ่อมแซมบ้านเรือนหรือเครื่องใช้ที่ชำรุด และตกแต่งให้สวยงาม นอกจากนั้นยังมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ หรือที่เรียกว่า “ลอยเคราะห์” หรือ “ลอยแพ” โดยนำหยวกกล้วยมาตัดเป็นท่อนๆ ใช้ไม้เสียบทำเป็นแพ นำกระทงที่ใส่สิ่งต่างๆ เช่น อาหาร หมากพลู ธูป เทียน ดอกไม้ ลงในแพ และปักธงรอบๆ แพนั้น หรือบางคนอาจจะตัดเล็บหรือใส่เงินลงไปในแพก็ได้ จากนั้นนำแพลอยลงน้ำพร้อมอธิษฐานให้เคราะห์กรรมทั้งหลายลอยไปกับกระแสดน้ำ หรือการฝากเคราะห์ไปกับสัตว์โดยนำสัตว์มาประพรมเครื่องหอม แล้วอธิษฐานฝากเคราะห์ แล้วปล่อยสัตว์ไป

นอกจากนั้นนครศรีธรรมราชจะทำพิธีแห่พระพุทธสิหิงค์ อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโดยอัญเชิญจากหอพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งอยู่ในศาลากลางจังหวัด ขึ้นบุษบกที่ประดับอย่างสวยงาม แห่ไปตามถนนสายต่างๆ โดยมีเทพีสงกรานต์และขบวนแห่เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาสรงน้ำประจำปี

ในวันที่ 14 เมษายน ประชาชนทุกคนจะยุติการงานอาชีพทุกชนิด เพราะถือว่าวันน้ำม่มีเทวดาคุ้มครองรักษาทุกสิ่งในโลก จึงอยู่ในสภาพที่ว่าง ชาวบ้านจะเก็บสิ่งของเครื่องใช้ โดยนำสากและครอกที่ตำข้าวมาแช่น้ำ ประมาณ 3 วัน จึงนำมาใช้อีก ในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะภัตตาหารและเครื่องสักการะบูชาต่างๆ ไปทำบุญที่วัด เมื่อกลับจากวัดแล้วก็ไปนมัสการและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ที่สนามหน้าเมือง และนิยมรองน้ำจากการสรงพระนี้กลับไปบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคล

ต่อจากนั้นจะนำอาหารเครื่องใช้และเครื่องบูชาไปแสดงความเคารพแก่ญาติผู้ใหญ่ หรือพระสงฆ์ที่ตนเคารพ โดยถือโอกาสขอรดน้ำด้วย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ในวันนี้มีการเล่นกันอย่างสนุกสนาน และมีการละเล่นมากมาย เช่น มโนห์รา หนังตะลุง เพลงบอก มอญซ่อนผ้า อุบลูกไก ชักเย่อ สะบ้า จระเข้ฟาดหาง หรือฟาดทีง ยับสาก เตย ปิดตาลักซ่อน วัวชน ไก่ชน และการเล่นเชื้อยาหงส์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า “เล่นว่าง”

ในวันที่ 15 เมษายน ชาวนครศรีธรรมราชจะเตรียมตัวต้อนรับเทวดาเจ้าเมืององค์ใหม่ โดยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่อย่างสวยงาม นำภัตตาหารไปทำบุญที่วัดแต่เช้า เสร็จแล้วก็รดน้ำผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่และพระสงฆ์ นอกจากนั้นมีการทำพิธีรดน้ำที่เรียกว่า “ขึ้นเบญจา” หรือ “ขึ้นปัญจา” จะทำในตระกูลที่มีญาติพี่น้องมากๆ การขึ้นเบญจานี้เป็นประเพณีที่ทำกันมานาน คือลูกหลานผู้จัดพิธีขึ้นเบญจาจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระปริตร เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วผสมกับน้ำธรรมดามในโอ่งใหญ่ เติมของหอมนานาชนิด จากนั้นญาติอาวุโสที่สุดของตระกูลจะนั่งบนแท่นในโรงเบญจา ลูกหลานช่วยกันเอาน้ำที่เตรียมไว้ในโอ่งมารดและขัดถูร่างกายของญาติผู้ใหญ่ พร้อมกันนั้นพระสงฆ์สวดชยันโตให้พระไปด้วย เสร็จแล้วลูกหลานเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ ผู้อาวุโสกล่าวให้พรแก่ลูกหลาน เสร็จแล้วบรรดาญาติที่อาวุโสถัดไปจะขึ้นนั่งบนแท่นในโรงเบญจา และเริ่มพิธีรดน้ำกันใหม่จนกระทั่งหมดญาติอาวุโสก็เป็นอันเสร็จพิธีที่มา http://thai.tourismthailand.org/festival-e...-80-2437-1.html

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช