ช่วยเหลือ - ค้นหาข้อมูล - รายชื่อสมาชิก - ปฏิทิน
อ่านเว็บบอร์ดในเวอร์ชั่นเต็ม : ขอเชิญ...เที่ยวงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจำปี 2551
:: Photo and Travel Forum :: > ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว > ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆ > นครศรีธรรมราช
อี๊ดคุง

ขอเชิญ...เที่ยวงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจำปี 2551


ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2551 รวม 10 วัน 10 คืน เน้นจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทุ่งท่าลาด


จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
อี๊ดคุง

การจัดงานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ ปี 2551


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

นายวิชม ทองสงค์ ผวจ.นศ. นายวิชิต ชาติไพสิฐ รอง ผวจ.นศ. ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ปี 2551 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2551 ถึง 2 ตุลาคม 2551 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2551 – 2 ตุลาคม 2551 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด โดยกำหนดแห่หฺมฺรับ ในวันแรม 14 ค่ำ เดือนสิบ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551 จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเทศกาลเดือนสิบ
1. เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีของเมืองนคร
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมีกิจกรรม พิธีเปิดวันที่ 23 กันยายน 2551 ช่วงเช้า บวงสรวง ร.5 ณ สนามหน้าเมือง และการแข่งขันสามล้อ พิธีเปิดช่วงค่ำ ณ บริเวณงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สำหรับกิจกรรมงานในปี 2551 ประกอบด้วย การประกวดหฺมฺรับ การตั้งเปรต ชิงเปรต การประกวดแข่งขั้น เพลงบอก โนรา กลอนสด ร้องเพลงกล่อมเด็ก การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน การประกวดสาธิตหัตกรรมพื้นบ้าน การแสดง วิพิธทัศนา กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การจัดตลาดย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้านรำวงเวียนครก กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมเมืองนคร การประกวดวรรณกรรมไทย กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ การจัดกระโดดหอสูง 34 ฟุต การจัดนิทรรศการส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า การออกร้านของส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
อี๊ดคุง

การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือน 10 ประจำปี 2551


แถลงข่าวงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 2551
คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

5 กันยายน 2551 นายวิชม ทองสงค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือน 10 ประจำปี 2551 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 2 ต.ค. 2551 ภายใต้กรอบแนวคิดมหกรรมวัฒนธรรมเมืองนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวนคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่จัดงาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จัดประกวดและแห่หฺมฺรับในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 51

ออกรางวัลสลากกาชาดในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOTOTA วีออส 1 คัน รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน

สมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช ประจำปี 2551 รับสมัคร 8-14 กันยายน 2551
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญสาวงาม อายุระหว่าง 17-25 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัครเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงตำแหน่งนางสาวนครศรีธรรมราช ประจำปี 2551 พร้อมรับรางวัลเงินสดและของรางวัลอื่นๆ กว่า 100,000 บาท

นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2551 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน- 2 ตุลาคม นี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมขึ้นมากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองนครและพี่น้องชาวปักษ์ใต้ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนสาวงามเข้ารับตำแหน่งนางสาวนครศรี ธรรมราช ประจำปี 2551 เพื่อร่วมกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกด้าน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องมีคุณสมบัติ คือมีอายุระหว่าง 17-25 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เป็นโสด มีสุขภาพดี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดานครศรีธรรมราช เป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถึงวันสมัคร หรือ บิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถึงวันสมัคร หรือกำลังศึกษา หรือเคยศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้นำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุดพร้อมฉบับจริง,สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือของบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง,ภาพถ่ายขนาด 3x5 นิ้ว จำนวน 2 รูป,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน จำนวน 2 คนๆ ละ1 ชุดพร้อมฉบับจริง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดจะมีการแต่งกาย 3 ชุดคือ ในรอบแรก แต่งชุดพื้นเมืองภาคใต้ตามแบบที่กองประกวดกำหนดและชุดกีฬา ซึ่งกองประกวดจะจัดหาให้ และการประกวดในรอบตัดสิน แต่งกายด้วยชุดไทยจักรี โดยสาวงามที่ชนะการประกวดในตำแหน่งต่างๆ จะได้รับของรางวัลดังนี้
ตำแหน่งนางสาวนครศรีธรรมราช จะได้รับเงินสด40,000 บาทพร้อมมงกุฎ สายสะพาย ถ้วยรางวัล และช่อดอกไม้ ,
ตำแหน่งรองอันดับ1 จะได้รับเงินสด 20,000บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้ ,
ตำแหน่งรองอันดับ2 จะได้รับเงินสด 10,000บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้,
ตำแหน่งขวัญใจจช่างภาพสื่อมวลชน จะได้รับเงินสด 10,000บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้,
ตำแหน่งขวัญใจมหาชน จะได้รับเงินสด 10,000บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้
และตำแหน่งนางงามมิตรภาพ จะได้รับเงินสด 10,000บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้
ประกวดรอบแรก วันที่ 28 กันยายน 2551 โดยจะตัดสินในคืนวันที่ 29 กันยายน 2551

ที่มา http://www.nakhonsithammarat.go.th/hotlive/view.php?No=47

ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
นี่คือหมวดอ่านเว็บบอร์ดแบบไม่มีกราฟฟิค : หมวดที่คุณสามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องโหลดกราฟฟิคมากมาย ซึ่งบอร์ดได้ตัดส่วนนั้นออก เพื่อให้โหลดไวขึ้น
แต่ถ้าคุณอยากกลับไปดูข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ให้คุณคลิกที่นี่
.
Invision Power Board © 2001-2021 Invision Power Services, Inc.