ชมการประชันหนังตะลุงและมโนราห์เนื่องในงานเทศกาลบุญ เดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมชมการประชันหนังตะลุงและมโนราห์เนื่องในงานเทศกาลบุญเดือนสิบ
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด ดังนี้

หนังตะลุงรอบคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน

หนังสถิต ปรีชาศิลป์ โรงที่ 1
หนังเลิศฟ้า ตะลุงสากล โรงที่ 2
หนังฉิ้น ศิลป์ทอง โรงที่ 3

หนังตะลุงรอบคัดเลือกวันที่ 25 กันยายน

หนัง อ.สมปอง สงวนศิลป์ ศ.ปรีชา โรงที่ 1
หนังประภาน้อย เสียงสเน่ห์ โรงที่ 2
หนังสามารถ ศ.เคล้าน้อย โรงที่ 3

หนังตะลุงรอบคัดเลือก วันที่ 27 กันยายน

หนัง จุเลี่ยมน้อยศ.แคล้วเสียงทอง โรงที่ 1
หนังบุญล้อม พัทลุง โรงที่ 2
หนังผวน สำนวนทอง โรงที่ 3

***จากนั้นผู้ชนะการประชันหนังตะลุงจากรอบคัดเลือกจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 กันยายน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด


มโนราห์รอบคัดเลือก วันที่ 24 กันยายน

มโนราห์อารีน้อย ยอดระบำ โรงที่ 1
มโนราห์มลฑา ศิริพร โรงที่ 2

มโนราห์รอบคัดเลือก วันที่ 26 กันยายน

มโนราห์เข็มน้อย เมืองนครศรีธรรมราช โรงที่ 1
มโนราห์ห้วน คงดำ โรงที่ 2

***จากนั้นผู้ชนะการประชันมโนราห์จากรอบคัดเลือกจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 29 กันยายน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด
ที่มา http://nbttv.prd.go.th/nakhonsithammarat/s....php?id=0000054

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช