จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวิวาห์ในม่านเมฆอย่างยิ่งใหญ่ 13-16 ก.พ.นี้จ.นครศรีธรรมราช จัดงาน “วิวาห์ในม่านเมฆ" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาเหมน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชม สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามอย่างแท้จริง
นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดงานวิวาห์ในม่านเมฆ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และเกษตรกรรมยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทุกระดับ กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเรียนรู้ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น จากผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น อย่างครบวงจร รวมทั้งเกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การเลือกจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก จะมีคู่บ่าวสาวเข้าร่วมพิธีจำนวน 10 คู่ คาดว่าในอนาคต จะความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคู่บ่าวสาวจะเดินทางไปยังยอดเขาเหมน เพื่อประกอบพิธีจดทะเบียนสมรส และพักบนเขาเหมน 1 คืน


สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์