Laguna Phuket Triathlon 2008Laguna Phuket Triathlon 2008
วันที่ 7 ธันวาคม 2551
ณ บนิเวณโครงการลากูน่าภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม
การแข่งขันกีฬา 3 ประเภทต่อเนื่องกัน คือ ว่ายน้ำ 1.8 กม. ปั่นจักรยาน 55 กม. และวิ่ง 12 กม.
โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วโลก

สอบถามรายละเอียด
ลากูน่ารีสอร์ท แอนด์ โฮเตล หาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต
โทรศีพท์ 0 7632 4416-7

ที่มา: http://thai.tourismthailand.org/festival-e...ntent-5414.html