ข้อมูลที่พัก: โรงแรมชัยภูมิแกรนด์

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมชัยภูมิแกรนด์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ชัยภูมิ
 • ระดับ : 2 ดาว
 • ราคา : 250 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 349/25-39 ถ.อนันตกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4483 0276-7
 • จำนวนห้อง : 51 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย